Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 mei 2024 08:42 

Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2024


Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid organiseert een oproep voor het indienen van onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. De deadline voor indiening is 17 juni 2024.

Uitsluitend onderzoek dat zich situeert in de biologische landbouw en dat inspeelt op noden van de Vlaamse bio land- en tuinbouwers komt in aanmerking.

Deze Vlaamse oproep onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw 2024 richt zich op het overkoepelend thema “Robuuste biologische dierlijke productiesystemen”.

De onderzoeksprojecten moeten één van de volgende twee thema’s behandelen:

  1. Naar een betere afstemming van de uitloop met de bedrijfseigen voederproductie
  2. Integrale systeembenadering van nutriëntencycli voor een verdere verduurzaming van een productieve biologische veehouderij bij herkauwers

Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Het gaat uit van een systeemgerichte benadering, eerder dan één element. Het onderzoek moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgelegd door de https://lv.vlaanderen.be/bio/wetgeving-biologische-productie in Vlaanderen.

Indieningsvoorwaarden

De mogelijke indieners van deze onderzoeksoproep zijn erkende Vlaamse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) zonder commerciële doelstellingen. De oproep is gericht op fundamenteel / toegepast onderzoek; in het ideale geval resulterend in concrete handvaten voor de praktijk. Om die reden wordt aangemoedigd een consortium te vormen met praktijkcentra. Ook samenwerking met landbouwers / landbouworganisaties wordt aangemoedigd. Door de samenwerking verhoogt de impact van het onderzoek en een succesvolle aanwending van de resultaten in de Vlaamse biosector. Om in aanmerking te komen voor de deelname, is een attest vereist dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een budget van 300.000 euro voorzien voor deze oproep. De maximale financiering per project is 245.000 euro.

Projecten starten ten vroegste 1 januari 2025 (ten laatste 31 december 2025). De minimale projectduur is twee jaar, de maximale duur drie jaar.  

Het aanvraagformulier moet conform bijgevoegde handleiding ingevuld en ondertekend zijn en uiterlijk tegen 17 juni 2024 ingediend worden via https://www.landbouwvlaanderen.be/eLoket/Domain.Eloket.Portaal.Wui/. Enkel de volledige en tijdig ingediende voorstellen zullen beoordeeld worden. Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Voor meer informatie over deze oproep (thema, handleiding en aanvraagformulier) kan u terecht op https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/biologische-landbouw/oproepen-biologische-landbouw

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer