Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 mei 2024 10:31 

Herkenning van de ziekten in wintertarwe


 

Bladziekten meeldauw (Blumeria graminis f.s. tritici synoniem Erysiphe graminis)

bladvlekkenziekte (Zygoseptoria tritici anamorf Septoria tritici)

gele roest (Puccinia striiformis)

bruine roest (Puccinia triticina syn. Puccinia recondita)

Aarziekten aarfusarium (Fusarium spp. en Microdochium nivale)

Een (te) vroege zaai is bevorderlijk voor de ontwikkeling van bepaalde ziekten, zoals bladvlekkenziekte en oogvlekkenziekte. Dit komt onder andere door de langere vegetatieve periode, de gevorderde gewasontwikkeling tijdens de winterperiode en de kortere tijdsspanne tussen het vorig groeiseizoen. Specifiek voor bladvlekkenziekte geldt dat er enerzijds een langere periode van blootstelling aan primaire infecties is. Anderzijds is er een langere beschikbare tijd voor de schimmel om zich te vermenigvuldigen. Een te hoge standdichtheid bevordert de vochtigheid in het gewas in het voorjaar, wat ook bevorderlijk is voor de ontwikkeling van schimmelziekten.

Meeldauw

Echte meeldauw is te herkennen aan het wit schimmelpluis.  Bij het verouderen van de schimmel ontstaan in het schimmelweefsel kleine zwarte  bolvormige puntjes. Dit zijn de vruchtlichamen.

 

 

Bladvlekkenziekte

In wintertarwe kan Septoria ronde – ovale vlekken veroorzaken die geel tot lichtgroen zijn van kleur op de kiembladeren. Op stengelbladeren zijn de vlekken grijs of bruin. De vlekken zijn dikwijls omringd door een geelachtige rand en zijn langs beide zijden van de bladeren te zien. Typisch zijn de zwarte puntjes in de vlek. Dit zijn de sporen die de schimmel vormt. Deze sporen worden verspreid met opspattende regendruppels naar bovenliggende bladeren. Vandaar dat Septoria ook vaker voorkomt in een regenrijk voorjaar. Septoria kan zich heel goed aanpassen, waardoor er vlot resistentie wordt ontwikkeld tegen fungiciden. Afwisselen van actieve stoffen is daarom van groot belang om de ziekte ook in de toekomst onder controle te kunnen blijven houden.

 

 

Gele roest

Gele roest is in een vroeg stadium te herkennen aan een lichtgroene tot gele vlek. Daarin ontwikkelen de sporenhoopjes, die uitgroeien tot ze goed herkenbaar zijn op het blad. Bij kiemplanten liggen de sporenhoopjes meestal verspreid over de volle breedte van de bladtop en zijn eerder donkeroranje gekleurd. Wanneer de stengel/halm al aanwezig is liggen de sporenhoopjes in rijtjes in de lengterichting van het blad. De aantasting van gele roest kan in haarden voorkomen op het perceel. Gele roest houdt van koudere omstandigheden tussen 10 – 15°C, bijgevolg komt gele roest voor in de periode winter-vroege voorjaar.

 

 

Bruine roest

Bij bruine roest komen de bruine sporenhoopjes verspreid op het blad. De aantasting manifesteert zich meestal verspreid op het perceel. Bruine roest gedijt het best in hogere temperaturen van 20°C en meer. Het komt dus eerder voor tijdens het late voorjaar - zomer.

 

 

Aarfusarium

De (individuele) korrels verbleken vroegtijdig, terwijl de rest van de aar nog groen is. Vaak is het roos/oranje kleurig mycelium zichtbaar. De aangetaste aren kunnen in een later stadium zwart verkleuren, veroorzaakt door zwartschimmels. Aarfusarium wordt veroorzaakt door verschillende Fusariumschimmels. Ze kunnen afzonderlijk, maar ook naast elkaar voorkomen op hetzelfde perceel en planten.

 

 

A tot Z Behandeling van aarziekten in wintertarwe Behandeling van aarziekten in wintertarwe Behandeling van bladziekten in wintertarwe Behandeling van bladziekten in wintertarwe Behandeling van voetziekten in wintertarwe Behandeling van voetziekten in wintertarwe Halmdoder Halmdoder LCG-gids: Ziekten, plagen & nuttige insecten LCG-gids: Ziekten, plagen & nuttige insecten LCG-waarschuwingsberichten ziekten en bladluizen in wintertarwe LCG-waarschuwingsberichten ziekten en bladluizen in wintertarwe Rassenonderzoek Wintertarwe Rassenonderzoek Wintertarwe Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer