Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 mei 2024 11:33 

Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem


Het lozen van andere schadelijke vloeistoffen dan olie vormt nog steeds een courant probleem in de Noordzee. De laatste jaren blijft het aantal gevallen stijgen. Dat blijkt uit luchtobservaties van het Instituut voor Natuurwetenschappen.

"Niet alleen België maar ook andere Noordzeelanden merken de stijgende trend op", zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. "Dat het vaak om toegestane lozingen gaat, neemt niet weg dat ze in variërende graad van ernst een negatieve impact kunnen hebben op het mariene milieu."

Vorig jaar documenteerde het Instituut voor Natuurwetenschappen met het kustwachtvliegtuig zeventien gevallen van operationele zeeverontreiniging door schepen. Bij een zestigtal schepen werden in de rookpluimen verdachte zwavel- en stikstofwaarden gemeten. Het nationale luchttoezichtprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met Defensie.

Olie, vuilnis en stikstof

In 2023 werden er geen vervuilingen vastgesteld ten gevolge van incidenten op zee. Er werden wel vier operationele olieverontreinigingen vastgesteld, het grootste aantal uit de afgelopen vijf jaar, al blijft de algemene dalende trend overeind. Een van de opgemerkte olievlekken was maar liefst zestien vierkante kilometer groot, een mogelijke vervuiler kon niet worden geïdentificeerd.

Verder werden er vorig jaar geen inbreuken vastgesteld op het lozen van vuilnis en vaste bulkstoffen door schepen. Wel werden dertien gevallen van operationele verontreiniging door andere schadelijke vloeistoffen dan olie waargenomen, waarvan er zes konden worden gelinkt aan een schip. Drie keer ging het om een lozing van organische verbindingen die ontstaan door de reactie van een zuur met een alcohol. In één geval werd een proces verbaal uitgeschreven.

"Ons land staat bekend als pionier in de internationale strijd tegen de luchtvervuiling door schepen", zegt Moreau. "Door een speciale sensor kan het kustwachtvliegtuig polluenten meten in de uitstoot van schepen. Om de strenge zwavellimieten voor scheepsbrandstof te monitoren, werden in 2023 59 vluchten uitgevoerd." Exact 24 van de 902 geïnspecteerde schepen vertoonden een verdacht hoge zwavelwaarde. De schepen werden aan wal geïnspecteerd. Bij 42 andere schepen werden verdachte waarden van stikstof gemeten.

Het toezichtvliegtuig kijkt ook naar zeeverontreiniging afkomstig van boorplatformen en detecteerde in totaal dertig olievervuilingen vorig jaar, het op een na hoogste waargenomen aantal sinds 1991. Precies 28 gevallen konden rechtstreeks worden gelinkt aan een olieplatform. Tot slot merkt het Instituut voor Natuurwetenschappen een toename van de navigatie-overtredingen op. Een vijftigtal schepen werd betrapt op het varen in de verkeerde richting of het stilliggen op plaatsen waar dat niet mag.

 


  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer