Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 01 jun 2024 16:54 

Voederbieten nog zaaien in juni?


Uit onderzoek van eind de jaren 90 dat over drie groeiseizoenen gevoerd werd door de partners van het LCV bleek de opbrengst met 60 tot 150 kg droge stof/ha/dag te kunnen stijgen bij een vroegere zaai.

Bekijken we dit per maand dat er later gezaaid wordt, dan betekent dit +/-3 ton droge stof of 20 ton verse bieten per ha minder.   Kanttekening is dat late zaai in de proeven destijds rond 15 mei lag, dat de rassen intussen geëvolueerd zijn (hoger droge stof gehalte) en dat ons klimaat veranderd is.  2023 heeft bewezen dat een latere zaai -weliswaar in mei en niet in juni- toch nog een behoorlijke opbrengst gaf. Dat komt omdat de bieten bij hogere temperaturen en voldoende vocht een snelle begingroei kennen om het veld snel dicht te krijgen.  Als het veld niet ‘dicht’ staat rond de langste dag mis je, ondanks een warme zomer en najaar, zonne-uren en dus opbrengst.

In tegenstelling tot bij maïs is het aangewezen om bieten dikker te gaan zaaien bij een latere zaaidatum om zo met kleinere maar meer bieten voldoende opbrengsten te kunnen halen. 

Keerzijde is natuurlijk de hoge kostprijs van bietenteelt, we spreken al vlug van zo’n 2400 EUR/ha en als we dikker zaaien komt daar zo’n 43 EUR/ha bij. Stel dat je door zaai half juni in plaats van 110 ton verse bieten per ha, slechts 70,6  ton/ha bieten oogst. We mogen verwachten dat - los van een eventueel moeilijkere bewaring - er geen of weinig achteruitgang is van de voederwaarde door een late zaai.  Rekenen we aan een voederwaardeprijs van 15,9ct/kVEM en 137.7 ct/kDVE (jaargemiddelde eind mei) dan zou de voederwaardeopbrengst voor zaai in juni nog 3460** EUR/ha bedragen en hou je als saldo slechts 34% over tegenover bij een zaai in april.  (**vervangwaarde voor krachtvoer, geen reële verkoopwaarde)

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer