Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 10 jun 2024 08:11 

Conditionaliteit 2023-2027 GLB


De conditionaliteit vormt samen met ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en de beheerovereenkomsten de basispijlers van de nieuwe groene architectuur, die invulling geeft aan de hogere milieu- en klimaatambities van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

“Conditionaliteit” is de nieuwe term voor de randvoorwaarden in het vorige GLB waarin ook al een aantal ‘normen voor een goede landbouw en milieuconditie’ (GLMC-normen) waren opgenomen. De verplichtingen zijn nog meer gericht op verduurzaming en omvatten ook verplichtingen die golden voor het ontvangen van de vergroeningspremie in het vorige GLB. De vergroeningspremie zelf valt hierdoor weg. Europa legt het kader vast voor de conditionaliteit, maar Vlaanderen vult dit verder in op basis van de uitdagingen in Vlaanderen. 

De conditionaliteit omvat GLMC-normen en beheerseisen die voortvloeien uit Europese verordeningen en richtlijnen (RBE's):. 

Algemeen Wijzigingen aan de conditionaliteit in het kader van de vereenvoudigingsvoorstellen Goede landbouw- en milieucondities (GLMC) Beheerseisen (RBE) Erosie

Formulier bezwaar erosiegevoeligheid percelen 2024
Met dit standaardformulier kunt u bezwaar indienen tegen de erosiegevoeligheid van percelen in de verzamelaanvraag 2024. Bezwaren over percelen 2024 moet u uiterlijk op 30 april 2024 indienen.

Formulier verlaging erosieklasse op basis van C-gehalte 2024
Dit standaardformulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van verlaging van de erosiegevoeligheid van de percelen in de verzamelaanvraag 2024. Deze verlaging kunt u bekomen aan de hand van een analyse van het koolstofgehalte (C%) en de zuurtegraad (pH) van het perceel.

Flowchart paarse en rode percelen

Bodemerosiekaart met aanduiding van de erosiegevoeligheid van de percelen

Wanneer u op deze pagina klikt op de kaart 'Potentiële bodemerosiekaart per perceel' komt u rechtstreeks op de kaart waar u kunt terugvinden in welke erosiegevoeligheidsklasse een bepaald perceel is ingedeeld.

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer