Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 07 jul 2024 12:26 

Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit


Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg het Procedurebesluit. Het breidt de rechterlijke procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) uit naar aanleiding van de overdracht van bijkomende rechtsmacht aan de RvVb.

Zo kan de RvVB zich buigen over de rechterlijke beroepen tegen de besluiten tot definitieve vaststelling van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen, en de beroepen tegen definitieve voorkeursbesluiten en definitieve projectbesluiten rond complexe projecten.

De procedure bij de RvVb wordt daarom onder meer aangevuld met een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de bij de RvVb ingestelde verzoeken tegen de voormelde besluiten; met een mogelijkheid voor personen om zich aan te melden als belanghebbende met het oog op een eventuele tussenkomst in de procedure voor de RvVb naar aanleiding van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een beroep tegen een reglementaire beslissing; en met de verplichting voor de verwerende partij om de arresten waarin wordt besloten tot de schorsing of de vernietiging van de voormelde besluiten, bekend te maken.

 


  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer