Akkerbouw
Algemeen
Agenda
Benelux
EU
Het weer
Wereldwijd
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Algemeen - Benelux

17 items in deze categorie.
 vandaag: 14 aug 2020 geen items 
 gisteren: 13 aug 2020 geen items 
 laatste week: 07 aug 2020 - 13 2020 5 items 

Hitte en droogte worden opgegeten door Corona (18:45)

Enkele jaren geleden werd een hittegolf nog afgedaan als iets wat nu eenmaal af en toe voorkomt. De link met de opwarming van de aarde werd niet gelegd. Dat is nu wel anders.

Lees meer

Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenpluk (09:20)

Deze week gaat in Haspengouw de perenpluk van start. En dat kunnen de Haspengouwers lang niet meer alleen. “Maar liefst 4.700 seizoenarbeiders zakken deze en volgende week af uit het Oostblok om hen daarmee te helpen. Ook uit risicogebieden. Alleen, niemand weet hoeveel van hen met COVID-19 besmet is”, aldus de Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a).

Lees meer

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijf (10:08)

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (1)

Lees meer

Droogte 2020: update captatieverbod 6/8 (11:17)

Lees meer

Oppompverbod in heel Vlaams-Brabant (10:36)

De droogte en de voorspelde hittegolf spelen de natuur in Vlaams-Brabant parten.

Lees meer

 2 weken geleden: 31 jul 2020 - 07 2020 12 items 

Hittegolf voor boeren slecht nieuws (11:11)

Boeren maken zich zorgen over de hittegolf. Het is zwoegen om de gewassen te beschermen. Boer Tom Machiels uit Beverlo getuigt in “Start Je Dag” op Radio 2 Limburg: “We moeten ’s nachts beregenen, want overdag verdampt alles onmiddellijk.”

Lees meer

Klimaat heeft even kordate aanpak nodig als Corona (11:08)

Vanaf vandaag wacht de eerste hittegolf van het jaar, met 5 dagen boven de 30 graden. Opnieuw extreem.

Lees meer

Ieper legt captatieverbod op (11:00)

Na een spoedoverleg voert Ieper als eerste West-Vlaamse gemeente een captatieverbod in voor alle onbevaarbare waterlopen en stadsvijvers. De schepen van Milieu wil een grondige herziening van het Vlaamse landbouw- en waterbeleid.

Lees meer

Gemeente Glabbeek gaat Corona test van 250 seizoenarbeiders in fruitsector op zich nemen (09:40)

De gemeente Glabbeek organiseert testen op COVID-19 voor seizoensarbeiders op elk fruitbedrijf.

Lees meer

Droogtemaatregelen 2020 (09:14)

Vlaanderen kampt met langdurige droogte. De overheden roepen op om spaarzaam om te gaan met water. De provinciegouverneurs beslissen over droogtemaatregelen in hun provincie.
De afgelopen jaren heeft Vlaanderen te kampen met aanhoudende droogte. De grondwaterstanden zijn daardoor te laag. Ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn laag. Daardoor ontstaan problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen) in rivieren, beken, vijvers, ...

Lees meer

Meer dan 200 werknemers in quarantaine bij Westvlees en 18 besmet (16:45)

Bij Westvlees in het West-Vlaamse Staden moeten meer dan 200 medewerkers, allemaal uit de snijafdeling, in quarantaine nadat 18 van hen positief hebben getest op het coronavirus. Het bedrijf kwam de broeihaard op het spoor via lokale contactopsporing.

Lees meer

Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteit (10:20)

De droogte die zich het vierde jaar op een rij aankondigt, bedreigt vlinders, vissen, amfibieën, libellen, weide- en moerasvogels enzovoort. Natte graslanden, heide en bossen verdrogen.

Lees meer

Landbouwgronden - Drainagesystemen (09:46)

Voor het vierde jaar op rij worden we geconfronteerd met waterschaarste en droogte. Alle analyses van experts wijzen er op dat de belangrijkste uitdaging is om de infiltratie te
versterken en hemelwater minder snel af te voeren. Dat is belangrijk in de bebouwde omgeving door ontharding, de aanleg van wadi’s,…

Lees meer

Fraude met de ecologiesteun (13:05)

Vraag om uitleg over fraude met de ecologiesteun
van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits

Lees meer

Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in V (10:25)

Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum van 19 augustus.

Lees meer

Hittegolf komt eraan (03:59)

Daar is de eerste hittegolf van het jaar. De 37 graden die we op 31 juli gevoeld hebben was blijkbaar slechts een opwarmertje voor wat volgende week komt. Een échte hittegolf van woensdag tot zondag. Met temperaturen tot 35 graden, mogelijk zelfs meer.

Lees meer

Droogtetoestand eind juli 2020 (12:29)

In het voorjaar werden we voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met een acute droge periode. Dat leidde tot captatieverboden en beperkingen. Nadien werden we sporadisch getrakteerd op wat welgekomen neerslag, waardoor er wat versoepelingen kwamen. Momenteel blijft de situatie relatief stabiel, maar hoe zit het nu precies? Algemeen blijft het structureel droog, dus is het zeker van belang dit thema niet uit het oog te verliezen!

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer