Akkerbouw
Algemeen
Agenda
Benelux
EU
Het weer
Wereldwijd
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Algemeen - Benelux

12 items in deze categorie.
 vandaag: 09 mrt 2021 geen items 
 gisteren: 08 mrt 2021 geen items 
 laatste week: 02 mrt 2021 - 08 2021 6 items 

Oost-Vlaanderen wil vrijkomende landbouwhoeves optimaal hergebruiken (13:57)

Jaarlijks komen in Oost-Vlaanderen honderden landbouwzetels vrij. De landbouwactiviteit wordt er, al dan niet tijdelijk, stopgezet. Onder de noemer ‘Hoeve met perspectief’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen de aandacht vestigen op vrijkomende hoeves, die een belangrijke hefboom zijn bij de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en productief platteland.

Lees meer

Landbouwgrond wordt onbetaalbaar voor jonge boeren (13:12)

Ook in de landbouwsector slaat de vergrijzing toe en vinden landbouwers vaak geen opvolging.

Lees meer

FrieslandCampina-topvrouw krijgt miljoen vertrekpremie, niks voor de boer (08:12)

De vertrekkend financieel directeur van het kwakkelende FrieslandCampina krijgt een geldbedrag mee dat fors hoger ligt dan haar jaarsalaris. De vertrekpremie van 1,1 miljoen euro voor Jaska de Bakker voldoet daarmee niet aan de code van goed bedrijfsbestuur, een ethisch voorschrift voor grote bedrijven dat de boerencoöperatie zegt te volgen.

Lees meer

Te routineuze handeling in landbouw vaak oorzaak van dodelijke ongevallen (08:10)

In 2020 vielen minstens 13 dodelijke slachtoffers bij 12 ongevallen in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Prevent Agri.

Lees meer

Een bib van bodembacteriën voor duurzame soja (13:22)

Als één van 1000 burgerwetenschappers gaat Vlaams minister van Landbouw, Innovatie en Voeding Hilde Crevits tijdens het komende groeiseizoen een vierkante-meter-proeftuintje met soja opvolgen, in de volkstuinen in haar thuisstad Torhout. Ze helpt daar de wetenschap mee vooruit, met name ‘Soja in 1000 tuinen’, een onderzoeksproject van VIB, UGent, ILVO, KU Leuven én van heel wat vrijwilligers. Het uiteindelijk doel? Duurzame sojateelt in Vlaanderen stimuleren door de lokaal-aanwezige bodembacteriën in kaart te brengen.

Lees meer

Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna (10:15)

Overal in Europa kennen de voor akkerbouw typische planten- en diersoorten een forse achteruitgang. Waarom slagen we er niet in om die achteruitgang te stoppen? In het Europese project PARTRIDGE proberen verschillende partners de achteruitgang van patrijzenpopulaties om te keren naar een vooruitgang. De projectpartners stellen zich o.a. de vraag hoe het instrument van beheerovereenkomsten (in Vlaanderen) of Agri-Environment Schemes (AES, in Engeland en Schotland), aangepast/ bijgesteld kan worden zodat het beter en meer bijdraagt aan de beoogde biodiversiteitsdoelstellingen. Via diepte-interviews werden inzichten gebundeld in nationale rapporten. Voor Vlaanderen resulteerde dit in een rapport met een evaluatie van het VLM instrument beheerovereenkomsten voor akkerfauna.

Lees meer

 2 weken geleden: 23 feb 2021 - 02 2021 6 items 

Nieuwe veldproef met ggo-populier (15:40)

VIB heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe veldproef met genetisch gewijzigde populieren. De bomen hebben een gewijzigde houtsamenstelling waardoor het hout op een meer efficiënte en meer milieuvriendelijke manier kan worden omgezet naar suikers. De wijziging van de houtsamenstelling betreft een vermindering in lignine en een toename in cellulose, wat de verwerking van het hout makkelijker maakt. De populieren zijn ontwikkeld in het kader van lopend onderzoek naar het verbeteren van hout als grondstof voor een meer circulaire economie in het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie.

Lees meer

Wildschade - Vaststellingstermijn (08:18)

Voor de uitbetaling van schade door wilde dieren wordt er onderscheid gemaakt tussen schade die veroorzaakt wordt door jachtwildsoorten en schade door beschermde soorten. Beschermde diersoorten zijn soorten die bescherming genieten krachtens artikel 51 van het Natuurdecreet en soorten die zijn aangekruist in categorie 1,2 of 3, maar niet in categorie 4, van bijlage 1 van het Soortenbesluit.

Lees meer

Labeling van duurzame landbouwproducten (16:18)

Vraag om uitleg over de labeling van duurzame landbouwproducten van Emmily Talpe aan minister Hilde Crevits

Lees meer

Computergebruik in de land- en tuinbouw (16:15)

Vraag om uitleg over computergebruik in de land- en tuinbouw van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits

Lees meer

Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw (08:43)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

Lees meer

Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productie (10:46)

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Herbekijk webinar verzamelaanvraag 2021Lees meer
 
 
Akkord over tijdelijk verhoogde residulimiet voor CIPC Lees meer
 
 
4,1 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
EU-5 areaal aardappelen daalt 6 à 9%, grootste daling in Frankrijk en DuitslandLees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Carbon BankingLees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer