Akkerbouw
Algemeen
Agenda
Benelux
EU
Het weer
Wereldwijd
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Algemeen - Benelux

12 items in deze categorie.
 vandaag: 27 mrt 2019 geen items 
 gisteren: 26 mrt 2019 geen items 
 laatste week: 20 mrt 2019 - 26 2019 6 items 

Land- en tuinbouwsector - Inzet van warmte-krachtkoppeling (wkk) (08:35)

Door de klimaatverandering en de eindige voorraad aan fossiele brandstoffen zijn energiebesparing, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een stijgend aandeel van hernieuwbare energiebronnen belangrijke maatschappelijke uitdagingen, ook voor de landbouwsector.

Lees meer

Jonge landbouwministers discuteren in Geel over melk op school (07:53)

Van 22 maart tot 5 april maart organiseert Europa Direct samen met de Hooibeekhoeve twee Europaweken. Achttien klassen uit het vijfde en zesde leerjaar van lagere scholen uit Kasterlee, Meerhout, Brecht, Mol en Wommelgem nemen er deel aan een rollenspel rond Europa en krijgen een rondleiding door de stallen van de Hooibeekhoeve.

Lees meer

Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successen (17:40)

In Vlaanderen bewerken heel wat landbouwers grillig gevormde gebruikspercelen of liggen hun gronden over een weidse oppervlakte verspreid. Om ervoor te zorgen dat landbouwers hun gronden sneller en efficiënter kunnen bewerken en om meer open ruimte te creëren, werd het concept ruilverkaveling in het leven geroepen. Daarbij worden percelen rechtgetrokken en gegroepeerd. Vindt er een ruilverkaveling uit kracht van wet plaats, dan worden de eigenaars van agrarische gronden verplicht om hun percelen te ruilen met andere. Bij een vrijwillige ruilverkaveling wordt het herverkavelingsplan in samenspraak opgesteld en pas uitgevoerd als alle eigenaars en gebruikers akkoord gaan.

Lees meer

Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijn (17:37)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een voorontwerp van wet goed die zorgen voor wijzigingen in het kader van de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Lees meer

Dierproeven door de ethische commissies (15:44)

Lees meer

178.000 euro boete voor illegale exploitatie Agristo (08:09)

Aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Hulste (Harelbeke) moet van de rechter in Kortrijk een boete van 178.000 euro betalen omdat het sinds 8 juni vijf maanden lang illegaal haar fabriek exploiteerde. Op de koop toe bestempelde de strafrechter de milieuvergunning van ex-minister van leefmilieu Joke Schauvliege als onwettig. Het voorbije jaar liep Agristo al ruim 400.000 euro boetes en schadevergoedingen op. En het einde lijkt nog niet in zicht. “Ik bereid een nieuwe dagvaarding voor want de exploitatie is nog altijd onvergund”, aldus advocate Isabelle Larmuseau.

Lees meer

 2 weken geleden: 13 mrt 2019 - 20 2019 6 items 

Uw grond bebossen brengt op (07:53)

Wie een stuk grond bezit en die grond wil bebossen kan voortaan rekenen op een extra vergoeding. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

Lees meer

KB betreffende de opleiding van het slachthuispersoneel (07:34)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het dierenwelzijn en de onafhankelijkheid van de functionaris voor het dierenwelzijn

Lees meer

Erkenning overvloedige regenval mei-juni 2018 als ramp: wijzigingsbesluit (15:44)

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

Lees meer

Een knip in het DNA kan betrouwbaarder zijn dan traditionele veredeling van gewassen (13:18)

In een opiniestuk over de rol van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in de landbouw duiden Barbara Van Dyck en Nina Holland dat technische vooruitgang niet politiek-neutraal is. In de kern van hun betoog stellen ze zich vragen bij de nauwkeurigheid van de CRISPR-technologie waarmee biotechnologen kleine veranderingen in het DNA van de plant kunnen aanbrengen. Ten onrechte zaaien ze hierbij verwarring over de veiligheid van de CRISPR-technologie.

Lees meer

Ministerieel besluit tot wijziging van de regelgeving betreffende het landbouw- en visserijbeleid (08:15)

Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 1994, artikel 12, § 6, 1° en 2°, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013;
Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 3, § 1, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, en § 3 en § 4, en artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2015 en 30 juni 2017;

Lees meer

#deboeren (08:10)

Beter een goeie boer, dan een verre supermarkt! Boer Gijs en boer Jules boeren bio, verkopen lokaal, forceren niks, en maken met plezier hun handen vuil. Hoe werkt dat verdere klimaatverandering tegen? En hoe wapenen ze zich tegen de klimaatverandering die er al is?
De klimaatverandering gaat iedereen aan. Daarom laten we doeners en denkers uit alle domeinen van de maatschappij aan het woord in onze #klimaatraad.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen?Lees meer
 
 
Irrigatie variabel doseren over de perenboomgaardLees meer
 
 
Hoe ver staat de technologie voor irrigatieaansturing?Lees meer
 
 
PCA noteringLees meer
 
 
Vlot de verzamelaanvraag invullen: bekijk onze demonstratiefilmpjes! Lees meer
 
 
Het gebruik van bladmeststoffen in de aardappelteeltLees meer
 
 
Kwaliteitsnormen pootgoed Lees meer
 
 
Kwaliteit tijdens de bewaring van diverse aardappelrassen Lees meer
 
 
Klimaatverandering: impact op gewasproductieLees meer
 
 
Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen?Lees meer
 
 
Aandachtspunten bij toepassen agromilieumaatregelenLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer