Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 jan 2018 09:55 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018


De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2018, 106.06 punten bedraagt, tegenover 105.75 punten in december 2017, hetgeen een stijding van 0.31 punt of 0.29 % betekent.

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 106.37 punten voor de maand januari 2018.

De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 103.93 punten voor de maand januari 2018.

Product of dienst December
Décembre
Gewicht
Pondération
Januari -
Janvier
Produit ou service
01.Voeding en niet-alcoholische dranken 105.14 168.89 105.87 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
01.1. Voeding 104.69 152.16 105.18 01.1. Produits alimentaires
01.1.1. Brood en granen 103.90 28.41 104.07 01.1.1. Pain et céréales
01.1.2. Vlees 104.65 38.70 104.50 01.1.2. Viandes
01.1.3. Vis en zeevruchten 113.89 11.16 114.62 01.1.3. Poissons et fruits de mer
01.1.4. Melk, kaas en eieren 104.16 19.42 105.28 01.1.4. Lait, fromage et oeufs
01.1.5. Oliën en vetten 119.23 4.93 121.01 01.1.5. Huiles et graisses
01.1.6. Fruit 101.09 12.28 100.04 01.1.6 Fruits
01.1.7. Groenten 99.93 17.70 101.47 01.1.7. Légumes
01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed 104.29 10.28 105.71 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie
01.1.9. Voeding n.e.g. 103.89 9.29 104.77 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a.
01.2. Alcoholvrije dranken 109.17 16.74 112.16 01.2. Boissons non alcoolisées
01.2.1. Koffie, thee en cacao 110.47 4.07 108.74 01.2.1. Café, thé et cacao
01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap 108.62 12.67 113.09 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes
02. Alcoholische draken en tabak 118.07 23.00 120.05 02. Boissons alcoolisées et tabac
02.1. Alcoholische dranken 113.69 14.66 116.65 02.1. Boissons alcoolisées
02.1.1. Gedistilleerde draken 121.42 1.88 124.21 02.1.1. Spiritueux
02.1.2. Wijn 111.69 8.54 115.17 02.1.2. Vin
02.1.3. Bier 114.64 4.24 116.57 02.2. Bière
02.2. Tabak 126.39 8.34 126.46 02.2. Tabac
02.2.0. Tabak 126.39 8.34 126.46 02.2.0. Tabac
03. Kleding en schoeisel 103.45 53.53 103.64 03. Articles d'habillement et chaussures
03.1. Kleding 103.10 42.75 103.34 03.1. Articles d'habillement
03.1.1. Kledingstoffen 102.97 0.54 102.84 03.1.1. Tissus pour habillement
03.1.2. Kleding 102.84 39.80 103.09 03.1.2. Vêtements
03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren 106.07 1.65 106.02 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement
03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding 111.18 0.77 111.45 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement
03.2. Schoeisel 104.85 10.77 104.84 03.2. Chaussures
03.2.1. Schoenen en ander schoeisel 104.69 10.58 104.67 03.2.1. Chaussures diverses
03.2.2. Herstelling en huur van schoenen 113.00 0.19 113.35 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures
04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 106.31 186.11 105.99 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles
04.1. Werkelijke woninghuur 105.58 79.22 105.90 04.1. Loyers effectifs
04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders 105.49 77.26 105.80 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires
04.1.2. Andere werkelijke huur 109.19 1.96 109.90 04.1.2. Autres loyers effectifs
04.3. Onderhoud en reparatie van de woning 106.89 10.35 107.29 04.3. Entretien et réparations des logements
04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning 105.96 7.03 106.52 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements
04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning 108.60 3.32 108.66 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement
04.4. Water en overige diensten in verband met de woning 121.69 26.66 122.30 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement
04.4.1. Leidingwater 112.72 7.68 113.80 04.4.1. Alimentation en eau
04.4.2. Afvalophaling 138.71 2.84 138.71 04.4.2. Collecte des ordures ménagères
04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering 127.90 6.28 128.61 04.4.3. Collecte des eaux usées
04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. 109.59 9.85 109.87 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a.
04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen 103.85 69.88 102.42 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles
04.5.1. Elektriciteit 142.47 37.89 136.43 04.5.1. Electricité
04.5.2. Gas 83.27 17.98 85.83 04.5.2. Gaz
04.5.3. Vloeibare brandstoffen 66.01 12.48 66.48 04.5.3. Combustibles liquides
04.5.4. Vaste brandstoffen 99.28 1.52 99.47 04.5.4. Combustibles solides
05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning 103.88 64.16 103.89 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement
05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding 104.32 21.41 104.42 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol
05.1.1. Meubelen 104.25 20.71 104.34 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement
05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding 105.63 0.70 105.99 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers
05.2. Huishoudtextiel 105.26 7.78 105.28 05.2. Articles de ménage en textiles
05.2.0. Huishoudtextiel 105.26 7.78 105.28 05.2.0. Articles de ménage en textiles
05.3. Huishoudapparaten 97.46 8.43 97.24 05.3. Appareils ménagers
05.3.1. Grote huishoudapparaten 96.21 6.93 96.00 05.3.1. Gros appareils ménagers
05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten 99.41 1.50 99.10 05.3.2. Petits appareils électroménagers
05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 105.72 3.53 105.85 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 105.72 3.53 105.85 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.5. Gereedschap voor huis en tuin 101.32 5.95 101.29 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin
05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen 103.18 1.56 103.37 05.5.1. Gros outillage et matériel
05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren 100.50 4.38 100.40 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers
05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning 106.87 17.70 106.88 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement
05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen 101.29 8.00 101.30 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables
05.6.2. Huishoudelijke diensten 112.14 9.07 112.14 05.6.2. Services domestiques et services ménagers
06. Gezondheid 102.17 41.81 102.64 06. Santé
06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen 99.61 24.73 99.51 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux
06.1.1. Farmaceutische producten 98.42 16.77 98.24 06.1.1. Produits pharmaceutiques
06.1.2. Andere medische producten 102.37 0.62 103.64 06.1.2. Produits médicaux divers
06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen 101.05 7.33 101.02 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques
06.2. Ambulante zorg 107.56 6.52 109.13 06.2. Services ambulatoires
06.2.1. Geneeskundige diensten 112.39 2.62 112.70 06.2.1. Services médicaux
06.2.2. Tandheelkundige verzorging 109.11 1.11 117.78 06.2.2. Services dentaires
06.2.3. Paramedische diensten 100.78 2.79 100.80 06.2.3. Services paramédicaux
06.3. Verpleging in ziekenhuis 104.20 10.56 105.43 06.3. Services hospitaliers
06.3.0. Verpleging in ziekenhuis 104.20 10.56 105.43 06.3.0. Services hospitaliers
07. Vervoer 103.15 165.98 103.70 07. Transport
07.1. Aankoop van voertuigen 108.68 74.28 108.98 07.1. Achats de véhicules
07.1.1. Personenwagens 108.69 71.16 109.00 07.1.1. Voitures automobiles
07.1.2. Motorfietsen 107.07 1.62 107.10 07.1.2. Motocycles
07.1.3. Fietsen 109.30 1.50 109.33 07.1.3. Bicyclettes
07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen 96.03 79.75 96.71 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules
07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen 101.77 3.85 101.71 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers
07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen 89.84 32.20 91.38 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules
07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen 110.43 32.70 110.49 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers
07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen 106.20 11.00 106.24 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers
07.3. Vervoersdiensten 109.55 11.94 110.68 07.3. Services de transport
07.3.1. Personenvervoer per spoor 106.48 2.78 103.57 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers
07.3.2. Personenvervoer over de weg 116.32 2.20 116.31 07.3.2. Transport routier de passagers
07.3.3. Personenvervoer door de lucht 107.58 5.78 111.20 07.3.3. Transport aérien de passagers
07.3.6. Andere vervoerdiensten 109.59 1.19 110.00 07.3.6. Services de transport divers
08. Communicatie 103.74 42.56 104.21 08. Communications
08.1. Postdiensten 110.45 0.80 110.45 08.1. Services postaux
08.1.0. Postdiensten 110.45 0.80 110.45 08.1.0. Services postaux
08.2. Telefoon- en faxtoestellen 84.26 2.60 83.85 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen 84.26 2.60 83.85 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.3. Telefoon- en faxdiensten 104.79 39.16 105.35 08.3. Services de téléphone et de télécopie
08.3.0. Telefoon- en faxdiensten 104.79 39.16 105.35 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie
09. Recreatie en cultuur 103.97 89.67 103.76 09. Loisirs et culture
09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur 87.65 9.79 87.15 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information
09.1.1. Audio- en videoapparatuur 85.21 2.75 85.29 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image
09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen 86.39 0.91 86.55 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques
09.1.3. Informatica-apparatuur 85.86 3.54 84.63 09.1.3. Matériel de traitement de l'information
09.1.4. Opslagmedia 93.30 1.19 92.51 09.1.4. Supports d'enregistrement
09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC 112.75 1.40 112.75 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information
09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur 108.01 1.88 108.02 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle
09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten 108.01 1.88 108.02 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur
09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren 103.95 23.63 104.17 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie
09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen 100.36 6.11 101.20 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps
09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie 100.42 1.61 100.65 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air
09.3.3. Tuinbouw 108.72 6.20 108.43 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs
09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen 100.78 6.96 100.95 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes
09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren 108.77 2.75 108.77 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie
09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur 111.57 22.59 111.71 09.4. Services récréatifs et culturels
09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten 109.97 11.59 109.99 09.4.1. Services récréatifs et sportifs
09.4.2. Culturele diensten 113.08 11.00 113.37 09.4.2. Services culturels
09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren 110.55 13.60 111.75 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie
09.5.1. Boeken 104.63 5.64 104.43 09.5.1. Livres
09.5.2. Kranten en tijdschriften 119.41 4.70 124.04 09.5.2. Journaux et publications périodiques
09.5.3. Drukwerk 109.32 0.60 109.62 09.5.3. Imprimés divers
09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen 104.85 2.67 103.91 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin
09.6. Pakketreizen 102.43 18.18 100.44 09.6. Vacances organisées
09.6.0. Pakketreizen 102.43 18.18 100.44 09.6.0. Vacances organisées
10. Onderwijs 134.28 6.66 134.28 10. Enseignement
10.4. Hoger onderwijs 134.28 6.44 134.28 10.4. Enseignement supérieur
10.4.0. Hoger onderwijs 134.28 6.44 134.28 10.4.0. Enseignement supérieur
10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau   0.22 134.28 10.5. Enseignement non défini par niveau
10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau   0.22 134.28 10.5.0. Enseignement non défini par niveau
11. Hotels, restaurants en cafés 113.06 71.96 113.30 11. Hôtels, restaurants et cafés
11.1. Catering 112.52 57.93 112.70 11.1. Services de restauration
11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten 112.60 55.59 112.79 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires
11.1.2. Kantines 108.60 2.35 108.60 11.1.2. Cantines
11.2. Accommodatie 115.32 14.03 115.80 11.2. Services d'hébergement
11.2.0. Accommodatie 115.32 14.03 115.80 11.2.0. Services d'hébergement
12. Diverse goederen en diensten 106.36 85.67 107.07 12. Biens et services divers
12.1. Lichaamsverzorging 103.36 25.89 102.97 12.1. Soins corporels
12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging 110.38 11.36 110.76 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté
12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging 103.41 0.59 103.67 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels
12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 99.24 13.94 98.26 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels
12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 105.69 6.00 105.70 12.3. Effets personnels n.c.a.
12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken 107.07 2.15 107.14 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie
12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 105.08 3.85 105.06 12.3.2. Autres effets personnels
12.4. Sociale bescherming 110.69 7.82 111.43 12.4. Protection sociale
12.4.0. Sociale bescherming 110.69 7.82 111.43 12.4.0. Protection sociale
12.5. Verzekeringen 109.22 36.96 110.78 12.5. Assurances
12.5.2. Verzekering in verband met de woning 112.55 12.19 114.05 12.5.2. Assurance habitation
12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid 114.33 11.74 117.89 12.5.3. Assurance maladie
12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer 101.32 11.85 101.32 12.5.4. Assurance transports
12.5.5. Andere verzekeringen 115.04 1.18 115.04 12.5.5. Autres assurances
12.6. Financiële diensten, n.e.g. 111.79 1.97 114.99 12.6. Services financiers n.c.a.
12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. 111.79 1.97 114.99 12.6.2. Autres services financiers n.c.a.
12.7. Andere diensten, n.e.g. 102.98 7.03 103.42 12.7. Autres services n.c.a.
12.7.0. Andere diensten n.e.g. 102.98 7.03 103.42 12.7.0. Autres services n.c.a.
1. Voedingsmiddelen en dranken 105.87 183.56 106.76 1. Produits alimentaires et boissons
2. Niet-voedingsmiddelen 102.91 402.72 102.90 2. Produits non-alimentaires
3. Diensten 109.93 336.46 110.31 3. Services
4. Huur 105.49 77.26 105.80 4. Loyers
         
Index 105.75 1000.00 106.06 Indice  Nieuwsflash
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
De BietplanterLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer