Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jul 2018 22:44 

Land- en tuinbouwers lijden grote schade door droogte


Het heeft een hele tijd niet meer deftig geregend en daardoor is droogteschade ontstaan in de land- en tuinbouw.
Die is, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, nu al 15% groter. En bovendien wordt er niet meteen regen voorspeld. De schade neemt dag na dag exponentieel toe.

Vooral bij groenten doet de droogte en hittestress de gewassen afzien. Zo ontwikkelen de courgettes minder bloemetjes en dus vruchten, en de aardappelen zijn vooral in zandgronden minder sterk ontwikkeld.  Voor de vroege aardappelen is het een catastrofe, want de landbouwers zullen hun contractteelten niet kunnen invullen. Ook bij het pootgoed, waar voor een goede knolzetting veel water nodig is, vreest men voor ernstige verliezen.
 
Bij landbouwer Willy uit Lichtervelde bijvoorbeeld wordt gevreesd voor een opbrengstverlies van 75% bij de oogst van de vroege aardappelen.  Ook de maïskolven zijn veel kleiner en landbouwers die rundvee houden, moeten nu al hun wintervoorrraad voer aanspreken door het dorre gras.

WTV FOCUS  Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket ge´ntegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer