Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 feb 2019 09:52 

Veiligheid en preventie in de landbouw


Het aantal bedrijfsongevallen in de land-en tuinbouw blijft hoog, maar de sector werkt aan preventie. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit het antwoord van minister Vandenheuvel op zijn vragen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (63 Kb) Antwoord (47.6 Kb)

Voor De Meyer is de arbeidsveiligheid in de land-en tuinbouw een blijvende zorg. Het totale aantal bedrijfsongevallen in de sector lag in 2017 (met 373) lager lag dan in 2016 (met 386), maar nog hoger dan in 2015 (met 332). Het goede nieuws is dat steeds meer werknemers deelnemen aan vormingscursussen over bedrijfsveiligheid en EHBO. In 2018 namen 4418 land-en tuinbouwers deel aan vormingsmomenten, tegenover 1991 in 2015.

Ook de overheid zet in op preventie en veiligheid. Via het bedrijfsadviessysteem KRATOS kunnen land- en tuinbouwers gratis advies krijgen over het thema arbeidsveiligheid. Tijdens het advies wordt onder meer een rondgang uitgevoerd op het bedrijf, waarbij de adviseur de landbouwer wijst op de verschillende risico’s waaraan de landbouwer, zijn gezin en andere erfbetreders kunnen blootgesteld worden. De tekortkomingen worden hierbij in kaart gebracht en indien nodig worden er ook actiepunten besproken.

Daarnaast subsidieert de minister het demonstratieproject  ‘Arbeidsveiligheid in de tuinbouw’en werd er een bewustmakingscampagne gestart met tips, folders  en instructiefilmpjes. Tijdens de studiedagen rond veeteelt ‘veetournee’ in 2018 werd ook extra aandacht besteed aan arbeidsveiligheid.

De Meyer stipt aan dat veiligheid en preventie ook een belangrijk deel uitmaken van de scholing in het land-en tuinbouwonderwijs, maar dat er inderdaad blijvende aandacht nodig is. “Land-en tuinbouw blijft immers een zeer gevarieerde sector waarin werken met dieren en machines zeer uiteenlopende risicofactoren vormen.

 

Aantal ongevallen in de landbouwsector in de periode 2015-2017 (bron: Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico’s)

 

jaartal

2015

2016

2017

zonder gevolg

98

111

100

tijdelijke onbeschikbaarheid

170

196

202

blijvende onbeschikbaarheid

63

79

71

dodelijke afloop

1

0

0

totaal aantal ongevallen

332

386

373

Aantal uren en aantal deelnemers opleidingen binnen de landbouwvorming

 

Jaar

Thema

 

EHBO

veilig machinegebruik

andere

aantal deelnemers

2015

138

185

43

1.991

2016

150

247

55

3.101

2017

331

88

96

4.735

2018

438

96

57

4.428  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer