Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 09 aug 2019 17:35 

klimaatverandering kan niet omgekeerd worden door aanpassing voedingspatroon


De gerenommeerde professor Frank Mitloehner van de Universiteit van California (Davis, USA) becijfert dat de klimaatopwarming niet omkeerbaar is door middel van een verandering in ons voedingspatroon en dat dit alleen maar een afleiding is van waar het probleem echt te zoeken is: overmatig gebruik van fossiele brandstoffen. Momenteel worden in de mediatisering van het klimaatdebat herkauwers desondanks vaak aangeduid als hoofdoorzaak van de klimaatopwarming. Mitloehner weerlegt deze uitspraken: herkauwers spelen een elementaire rol in de voedselketen en zonder grazende landbouwdieren kunnen we in 2050 de wereldbevolking niet meer voeden. Daarnaast stelt prof. Mitloehner dat het probleem van de methaanuitstoot van herkauwers systematisch overschat wordt omdat het gas zich fundamenteel anders gedraagt in de atmosfeer dan CO2.

Klimaatopwarming niet omkeerbaar door aanpassing van voeding

Vaak wordt aangehaald dat de veestapel klimaatopwarming veroorzaakt omdat herkauwers methaangas uitstoten. Het klopt dat CH4 (methaan) 28 keer krachtiger is als broeikasgas dan CO2, maar in tegenstelling tot koolstofdioxide stapelt methaangas zich niet op in de atmosfeer. Bijna één op vier (23,5%) Belgen eet naar eigen zeggen minder of geen vlees meer omwille van de klimaatimpact.

“Het slechte imago van vlees op basis van klimaatimpact is gebaseerd op overgesimplifieerde cijfers. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de cyclus waarvan herkauwers deel uitmaken. De dieren hebben de unieke eigenschap dat ze cellulose kunnen verteren en omzetten in hoogwaardig voedsel. Het methaangas dat ze uitstoten wordt na tien jaar afgebroken in de atmosfeer, en de planten die ze eten gebruiken de vrijgekomen CO2 uit dit natuurlijke proces om te groeien. De uitstoot van herkauwers is op die manier ongeveer circulair. De verbranding van fossiele brandstoffen heeft geen dergelijk circulair karakter en leidt tot een onverminderde opstapeling van CO2, wat het klimaatprobleem blijft vergroten”, zegt professor Frank Mitloehner van de Universiteit van California, in Davis (USA).

Wie een jaar lang veganistisch leeft, vermindert zijn of haar CO2-uitstoot met 0,8 ton CO2-equivalent ten opzichte van een omnivoor. Eén trans-Atlantische vlucht stoot echter al 1,6 ton CO2-equivalent uit. Als alle Amerikanen zouden stoppen met het eten van dierlijke producten, zou de totale uitstoot van de VS zou met slechts 2,6% dalen, wat wereldwijd een verschil zou maken van 0.5%. Het land zou in dat geval echter niet meer in staat zijn om alle nutritionele noden te beantwoorden met enkel binnenlandse productie. Ook in Vlaanderen is amper 6% van de uitstoot afkomstig uit de veeteelt, ver beneden de bijdrage van transport, energie en industrie. Wereldwijd ligt dat gemiddelde hoger, deels omdat de Westerse productiesystemen over het algemeen veel efficiënter zijn dan wat er bijvoorbeeld in Indië en Sub-Sahara Afrika te vinden is, en omdat onze hoge levensstandaard zorgt voor veel CO2-uitstoot langs andere wegen.

Niet voldoende landbouwgrond beschikbaar om volledig plantaardig te leven

De wereldbevolking zwelt jaar na jaar aan, maar de landoppervlakte die geschikt is voor landbouw blijft ongeveer dezelfde. Twee derde van alle landbouwgrond wereldwijd is bovendien ongeschikt om aan land- en tuinbouw te doen. Dat aandeel bestaat voornamelijk uit graasland, dat onbenut zou blijven als er geen herkauwers op zouden grazen. Herkauwers upcyclen op die manier zogenaamde ‘marginal lands’.

“Als je de volledige oppervlakte van de aarde gelijkstelt aan een A4-blad, is de hoeveelheid land en ijs slechts de grootte van een postkaart, en het aandeel land dat geschikt is om aan landbouw te doen slechts zo groot als een visitekaartje. Slechts ongeveer een derde daarvan is geschikt om planten te telen. Die verhoudingen veranderen niet, maar het aantal mensen op aarde stijgt wel spectaculair. We kunnen dus onmogelijk twee derde van onze beschikbare grond weggooien, als we de wereldbevolking te eten willen geven in 2050”, aldus professor Mitloehner.

Landbouwdieren spelen bovendien een grote rol bij het valoriseren van restproducten uit andere sectoren. Biomassa uit de suiker- en biobrandstofindustrie worden bijvoorbeeld massaal gebruikt in de productie van veevoeders. In Europa alleen gaat dat jaarlijks over 80 miljoen ton restproducten die anders verloren zouden gaan. Wereldwijd bestaat 86% van alle voeder dat door alle landbouwdieren gezamenlijk geconsumeerd wordt uit voor de mens niet eetbaar materiaal.

Ongeveer de helft van de meststoffen die akkers wereldwijd vruchtbaar maken zijn bovendien afkomstig van dieren. Als we stoppen met dieren te houden, moeten we de productie van chemische meststoffen dus noodgedwongen verdubbelen, hetgeen de uitstoot ook enorm zal doen stijgen. Een goed beheerde veestapel kan bovendien de bodemstructuur en het bodemleven verbeteren, en bijdragen aan de opname van broeikasgassen in de bodem.

De uitdaging om voldoende eten te voorzien voor de wereldbevolking is bovendien prangend: uit cijfers van het FAO blijkt dat de het aantal mensen met ondervoeding sinds 2014 opnieuw aan het stijgen is na een jarenlange daling.  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, BelgiŽ idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
VoederstrategieŽn in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriŽle verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaÔs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit BelgiŽ opLees meer
 
 
EfficiŽnter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring Ö naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer