Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 15 okt 2019 13:36 

Mechanisch koelen als duurzame kiemremming


Het gebruik van de kiemremmer en herbicide chlorpropham (chloorprofam) is per 1 januari 2020 verboden. Een besluit van de Europese Commissie, waardoor veel telers voor een uitdaging komen te staan. Hoe behoud je de kwaliteit van je producten? Mechanische koeling en condensdrogen bieden een oplossing.

“Koeling is van nature al een middel om kiemvorming tegen te gaan”, weet Marcel Bennink, specialist land- en tuinbouw bij ENGIE Refrigeration. “Fluctuerende weersomstandigheden maken het echter steeds lastiger om de temperatuur binnen een bewaarcel met buitenlucht te controleren. Met mechanisch koelen ben je niet langer afhankelijk van die buitenlucht. Een volledig gesloten systeem zorgt ervoor dat de omstandigheden constant blijven en volledig op iedere fase van het productieproces zijn afgestemd. Hierdoor treedt er in de bewaarfase minder kiemvorming op. De kwaliteit van het product blijft behouden en door de langere bewaartijd kan een teler beter inspelen op de prijsontwikkelingen in de markt.” 
 
“Het is logisch dat niet iedere teler direct ruimte heeft voor een grote investering als een compleet nieuwe bewaarschuur”, begrijpt Bennink, “maar we weten inmiddels wel uit ervaring dat de investering het geld dubbel en dwars waard is. De gesloten, mechanisch gekoelde bewaaromgeving geeft kiemvorming sowieso al veel minder kans. Sterker nog, voor uien is met deze bewaaromstandigheden geen extra kiemremmer meer nodig. Voor aardappelen zijn biologische kiemremmers een goed alternatief voor het binnenkort verboden chloorprofam. Deze zijn wel fors duurder, maar door het gesloten systeem vervliegt het middel niet. Daardoor heb je er veel minder van nodig voor hetzelfde effect. Dit maakt mechanisch koelen ook aantrekkelijk voor de biologische aardappel- en uienteelt.”
 
Doordat de producten langer houdbaar en kwalitatief goed blijven, verliezen ze minder gewicht en leveren ze meer op. “Daarnaast betekent mechanisch koelen ook duurzaam produceren”, vertelt Bennink. “Niet alleen door het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, maar ook vanwege het mogelijke hergebruik van restwarmte die vrijkomt bij het productieproces. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om andere ruimtes te verwarmen. Tot slot besparen telers flink doordat het gebruik van gaskachels niet meer nodig is.”  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer