Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 nov 2019 10:14 

Het varkensloket


 

 

Agenda

Piétrainfokkerij in een nieuwe dimensie

4 november - Tielt

5 november - Beervelde

7 november - Bocholt
Meer info

 

14 november 2019

Debat 'klimaatslimme voeding'

Campus VIVES-Kortrijk

Meer info

 

Nieuw op www.varkensloket.be
Studienamiddag kwalitatief biggen grootbrengen

Concrete tips en tricks om biggen op een kwalitatieve wijze groot te brengen. Een 250-tal stakeholders namen hiervoor op 25 september deel aan onze studienamiddag in Aalter.

Bekijk de hand-outs en belangrijkste conclusies.

 

Kiezen voor Belgische Piétrain, Franse Piétrain of Canadese Duroc?

 

Vleesvarkens afkomstig van een Canadese Duroc geven de beste vleeskwaliteit, gevolgd door de stressnegatieve Franse Piétrain en tenslotte de Belgische Piétrain. Als varkenshouder is het evenwel het meest rendabel om de Belgische Piétrain als eindbeer te gebruiken. Bij een andere eindbeerkeuze moet je een meerprijs realiseren om de hogere voederkost, het lagere karkasrendement en het lagere vleespercentage te compenseren.  

Lees het artikel.

 

Zout in biggenvoeder: mag het een beetje meer of minder zijn?

 

Recent onderzoek uit de V.S. suggereert dat de zoutconcentraties in speenvoeders de eerste weken na het spenen best worden verhoogd. Ook de voedersamenstelling, waaronder het eiwitgehalte (hoger in de V.S.) verschilt tussen België en de V.S.. Geldt de aanpassing van de zoutnormen dus ook voor Vlaanderen? Uit een ILVO-proef met verschillende zout- en eiwitgehaltes blijkt dat het niet aangewezen is om de zoutgehaltes van de huidige speenvoeders op te trekken. Variërende zoutgehaltes (1,9 tot 3,9 g/kg) in speenvoeder lijken de groeiprestaties niet te beïnvloeden. Hogere zoutconcentraties gaven slappere mest. Lees het artikel.

 

(Gestandaardiseerde) karkasgroei per kg voeder

Het ontbreken van een uniforme berekening voor de voederconversie maakt het voor varkenshouders moeilijk om in te schatten of ze goed bezig zijn. Samen met de sector gingen ILVO en UGent daarom op zoek naar een uniforme berekeningswijze. Een tool laat je toe om de karkasgroei per kg voeder en gestandaardiseerde karkasgroei per kg voeder te berekenen. Je vult hiervoor 6 gegevens in: het gemiddeld opleggewicht van de biggen, het aantal opgelegde biggen, het aantal afgeleverde varkens, de totale hoeveelheid voeder verbruikt tijdens de afmestperiode, de afmestduur en het gemiddeld karkasgewicht (warm of koud).

Lees ook het artikel.

 

Testwerking: voederconversie- en groeiresultaten online

Welk eindbeersperma levert de beste biggenkwaliteit, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit? Via de onafhankelijke ILVO testwerking kan je de prestaties van geteste eindberen van diverse genetica (momenteel VPF, RaSE genetics en AWE) met elkaar vergelijken.

Lees het artikel.

 

Vraag-antwoord

Binnenkort wordt het kopergehalte in voeder verlaagd, wat een negatief effect kan hebben op de prestaties/darmgezondheid van biggen. Mag er extra koper in het water bijgedoseerd worden of moet er naar de totale koper-inname gekeken worden?

Ik wil een stal voor vleesvarkens renoveren. Wat zijn de vereisten?

Wat wordt er geadviseerd qua afmetingen bij de bouw van nieuwe kraamhokken?

Wanneer is er voldoende verrijkingsmateriaal aanwezig? Wat zijn de voorwaarden van goed verrijkingsmateriaal?

Voldoe ik door bietenpulp in te mengen in het rantsoen aan de bijkomende eisen voor verrijkingsmateriaal?

 

 

Gezocht

Varkenshouders die groepsopfok van biggen in de kraamstal willen toepassen

Groepsopfok van biggen in de kraamstal kan een mogelijke oplossing zijn om de stress tijdens de kritische speenfase te reduceren. Kraamhokken worden hierbij vanaf een bepaalde leeftijd opengesteld zodat biggen van verschillende tomen voor spenen kunnen mengen. Onderzoek toonde aan dat groepsopfok van biggen in de kraamstal de sociale ontwikkeling van de biggen en de speenovergang verbetert. Dit uit zich in minder agressief gedrag en bijgevolg minder huidbeschadigingen na spenen waardoor een betere voederopname de eerste dagen na spenen verwacht wordt.
 

Universiteit Gent is op zoek naar varkenshouders die het concept van groepsopfok in de kraamstal bij een beperkt aantal tomen (10-tal tomen) willen toepassen, technische kengetallen willen opvolgen en hun mening en ervaring over dit concept willen delen.

Interesse om deel te nemen of wenst u meer info?Contacteer Céline Van Kerschaver: celine.vankerschaver@ugent.be - 09/ 264 90 04 of 0470/ 42 81 18.

 

 

Demoprojecten

Technische benchmarking vleesvarkens

Via een demonstratieproject kunnen varkenshouders gedurende 2 jaar gratis de afzet van vleesvarkens vergelijken met collega’s. Doel van het demoproject is om varkenshouders inzicht te geven in de werkwijze en criteria die slachthuizen hanteren om de karkaskwaliteit van vleesvarkens te bepalen. Dit gebeurt in verschillende stappen: 1) Individueel rapport per vracht te vergelijken met collega’s (anoniem); 2) periodieke bespreking met collega’s (in kleine groepjes) en 3) algemene informatie voor de sector (globale resultaten).
Deelnemen? Klik op de link of stuur een mailtje naar info@vpov.be.

   Nieuwsflash
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Koken kost geld, ook op het veld! Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en masLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Investeringssteun voor innovatieve landbouw Lees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer