Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 12 mei 2020 14:28 

Afrikaanse varkenspest: toekomstige heropening van de export van varkensvlees naar derde landen


Het is iets meer dan anderhalf jaar geleden dat het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) werd aangetroffen bij everzwijnen in het zuiden van ons land. België is trots dat het dankzij alle inspanningen erin, van de Waals Gewest in het bijzonder, geslaagd is om de ziekte bij de in het wild levende dieren in te dammen en daarna te verminderen.

België is trots dat het dankzij alle inspanningen erin, van de Waals Gewest in het bijzonder, geslaagd is om de ziekte bij de in het wild levende dieren in te dammen en daarna te verminderen. Sinds ruim 8 maanden werden slechts 6 gevallen van positieve oude beenderen ontdekt! http://www.favv-afsca.fgov.be/avp/publicaties/pers/_documents/2020-03-09_CP-PPA--etat-des-lieux-au-2-mars-2020_NL.pdf

Bovendien zijn onze varkensbedrijven steeds volledig vrij van het virus gebleven, waardoor onze AVP-vrije status bij gedomesticeerde varkens behouden blijft.

Het FAVV is zich bewust van de moeilijkheden waarmee de varkenssector te kampen heeft gehad na de insleep van het virus in ons land en het verlies van de AVP-vrije status bij alle varkensachtigen (status voor gedomesticeerde varkens en wilde everzwijnen). Rekening houdend met de zeer gunstige evolutie van de situatie denken wij eraan om in het najaar 2020 bij de OIE een aanvraag in te dienen om deze status terug te krijgen (behoudens nieuwe ontwikkelingen), we zijn eraan begonnen.

Dit herstel zou immers een mogelijke heropening van bepaalde markten voor de uitvoer van varkens naar derde landen kunnen vergemakkelijken.

Ook om deze onderhandelingen te vergemakkelijken, zoals gevraagd door sommige derde landen, zal er vanaf het begin van deze maand tot september van dit jaar een actief toezicht worden uitgevoerd bij de gedomesticeerde varkens. Dit is een aanvulling op het passief toezicht (de systematische monsternemingen wanneer een ziekte in een groep varkens wordt vastgesteld) dat al sinds het begin van de crisis in onze bedrijven wordt uitgevoerd.

Concreet: dit nieuwe toezicht zal worden uitgevoerd door middel van aanvullende analyses op ca. 10.000 monsters die reeds door de dierenartsen worden genomen in het kader van het toezicht op de ziekte van Aujeszky. Op die manier hoeven de dierenartsen geen bijkomende monsters te nemen of bijkomende stappen te ondernemen. De kosten van de analyses zijn volledig ten laste van het FAVV. Er wordt aan herinnerd dat de bloedmonsters voor het toezicht op de ziekte van Aujeszky op een optimale manier moeten genomen worden. D.w.z. dat men volledig gevulde en individueel geïdentificeerde bloedbuisjes aan de laboratoria moet afleveren, om zo een voldoende hoeveelheid voor alle tests en een goede traceerbaarheid te garanderen.

Opgelet : de monsters die genomen worden in het kader van Aujeszky (= bij gezonde dieren) staan VOLLEDIG LOS van de monsters die genomen moeten worden in kader van de verhoogde waakzaamheid voor AVP (=zieke dieren). Indien er toevallig tijdens éénzelfde bedrijfsbezoek monsters genomen worden voor de ziekte van Aujeszky en AVP verhoogde waakzaamheid dan dienen deze als aparte monsters ingestuurd te worden.

Ook voor de varkenshouders zijn er geen extra kosten of werk. De bedrijven werden geselecteerd om een representatief beeld van het hele land te krijgen, maar ook rekening houdend met de nabijheid van sommige bedrijven bij de plaats van de uitbraak van AVP bij de in het wild levende dieren en andere risicofactoren voor de insleep van het virus.

Voor deze voorgeselecteerde bedrijven zal het analyseresultaat m.b.t. AVP dus ook vermeld zijn op het gebruikelijke verslag van de labo-analyses.  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer