Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Mest

3 items in deze categorie.
 vandaag: 20 feb 2020 geen items 
 gisteren: 19 feb 2020 geen items 
 laatste week: 13 feb 2020 - 19 2020 3 items 

Derogatie-effluent (10:34)

Dankzij de derogatie kunnen bedrijven meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Lees meer

Gebruik van AGR-GPS bij effluenttransporten (MAP6) (10:33)

Een gebiedsgerichte maatregel legt op dat jaarlijks, vanaf 1 augustus, elk vervoer van vloeibare dierlijke mest zoals effluent, dat van een verwerkingsinstallatie of eigen opslag komt, naar een perceel in gebiedstype 2 en 3, moet gebeuren door een erkende mestvoerder met AGR-GPS (behalve in het geval van grasland of blijvende teelt).

Lees meer

Bemestingsrechten - Transparantie (12:30)

De Noorderkempen is een landbouwstreek met veel melkveebedrijven. De grootte van die bedrijven hangt onder andere af van de oppervlakte voor mestafzet. Landbouwers geven bij het Departement Landbouw en Visserij de perceelsgegevens in die voor bemesting zullen worden gebruikt. Vervolgens krijgt de Mestbank de perceelsgegevens van het departement en gebeurt er een kwaliteitscontrole. Men berekent daarbij de effectieve bemestingshoeveelheden. Voor gronden die men in gebruik heeft per 1 januari van het betreffende jaar worden vervolgens bemestingsrechten toegekend.

Lees meer

 2 weken geleden: 06 feb 2020 - 13 2020 geen items 
  Nieuwsflash
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Koken kost geld, ook op het veld! Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en masLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Investeringssteun voor innovatieve landbouw Lees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer