Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Mest

3 items in deze categorie.
 vandaag: 21 mei 2019 geen items 
 gisteren: 20 mei 2019 geen items 
 laatste week: 14 mei 2019 - 20 2019 1 item 

Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingen (11:09)

Het wordt nog een spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingen. ‘We gaan tot het gaatje.’
De verrassende gang van zaken is het gevolg van de behandeling van het MAP6 in de commissie Leefmilieu. Daar werden dinsdag de opmerkingen van de Raad van State en de twee bevoegde adviesraden besproken. Nadien vroeg de oppositie bij monde van Bruno Tobback (SP.A) een tweede lezing.

Lees meer

 2 weken geleden: 07 mei 2019 - 14 2019 2 items 

Decreet nieuw MAP aangenomen (08:47)

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft

Lees meer

Minaraad en SALV adviseren over het 6de Mestactieprogramma (MAP6) (11:01)

Van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans ontvingen de SALV en de Minaraad de vraag om advies te geven over het 6de Mestactieprogramma (MAP6) en meer concreet over de doorvertaling hiervan in het Mestdecreet. Dit actieprogramma wordt immers om de vier jaar herbekeken en bijgestuurd in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De bedoeling is om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren zodat onze oppervlaktewateren en grondwater de gewenste toestand zouden bereiken.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer