Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Benelux

8 items in deze categorie.
 vandaag: 15 sep 2019 geen items 
 gisteren: 14 sep 2019 geen items 
 laatste week: 08 sep 2019 - 14 2019 3 items 

Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken (10:46)

Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen. VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren. Phytofar blijft aansporen tot goede landbouwpraktijken. Landbouwers en tuiniers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om hun gewassen te beschermen of hun tuin te vrijwaren van schadelijke plagen en onkruiden. Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsproducten is en blijft een prioriteit!

Lees meer

Internationale afspraken over Maaswater nodig (07:53)

De landen die water uit de Maas gebruiken om er drinkwater van te maken, moeten dringend betere afspraken met elkaar maken.

Lees meer

Puzzelen met water (16:41)

De zomer van 2019 was warm en droog. Minder droog dan de voor­ganger van 2018, droger dan 2017, maar toch kondigde de overheid half juli code oranje af. Daardoor mocht er geen water meer opgepompt worden uit kwetsbare waterlopen.
De Standaard

Lees meer

 2 weken geleden: 01 sep 2019 - 08 2019 5 items 

Droogtemaatregelen opnieuw verlengd in West-Vlaanderen (09:02)

Door de aanhoudende droogte geldt sinds juli een oppompverbod voor landbouwers in West-Vlaanderen. Op 4 september besliste West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé dat het opnieuw mogelijk is om te capteren uit een deel van de Mandel en de Gaverbeek. Enkel op het gedeelte 1e categorie is captatie toegestaan. Voor de overige waterlopen blijft het oppompverbod van kracht.

Lees meer

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar (16:31)

De Mestbank zal vanaf september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest in de vollegrondsgroenteteelt. Tijdens terreincontroles stellen de toezichthouders vast dat de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest niet altijd worden nageleefd en ook het toepassen van de voorwaarden voor bijbemesting na 31 augustus beter kan. Door nauwgezet te bemesten kunnen de land- en tuinbouwers bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Lees meer

Provinciaal Domein De Kemmelberg overwoekert door distels (12:49)

Terwijl de landbouw er alles aan doet om alle distels op de landerijen en rond de bedrijven te vernietigen zien we dat onze provinciale domeinen overwoekerd worden door distels.
Het Koninklijk Besluit van 19 november 1987 betreffende bestrijding van, voor planten en voor plantaardige producten, schadelijke organismen, zegt in art.43:De verantwoordelijke is verplicht de bloei alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle middelen te beletten.

Lees meer

Rechtszekerheid voor grasstroken in beheerovereenkomst: geen scheurverbod na 5 jaar (09:48)

Bij landbouwers bestaat nog altijd de vrees dat ze grasstroken die ze aanleggen in het kader van een vrijwillige beheerovereenkomst na vijf jaar niet meer mogen scheuren. Het departement Landbouw en Visserij is echter formeel: op grasstroken die aangelegd worden in het kader van een VLM-beheerovereenkomst rust na vijf jaar geen instandhoudingsplicht. Het Agentschap voor Natuur en Bos voegt er wel aan toe dat de landbouwer in VEN-gebieden een ontheffing moet aanvragen als hij de grasstrook na afloop van zijn contract wenst te scheuren. Voor de VLM is die rechtszekerheid cruciaal voor het succes van het instrument beheerovereenkomsten.

Lees meer

Beheert Aquafin uw regenwaterput (08:27)

Om periodes van droogte en zware regenval beter te beheersen, wil de water­zuiveringsmaatschappij Aquafin de anderhalf miljoen ­regenwaterputten bij mensen in de tuin gedeeltelijk zelf beheren.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Nederland stelt droogte 2019 regionaal gelijk aan 2018Lees meer
 
 
Fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren Lees meer
 
 
Beursverslag Asia Fruit Logistica Hong Kong: 4-6 september 2019 Lees meer
 
 
Droogte zomer 2019 Lees meer
 
 
5 Franse steden verbieden gebruik van pesticiden Lees meer
 
 
Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge: 175.000 ton frietenLees meer
 
 
"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele Lees meer
 
 
Fyto: nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage en overzicht retributiepuntenLees meer
 
 
Fransen dienen massaal schadeclaims in bij de weersverzekering: droogte en noodweerLees meer
 
 
Droog droger droogstLees meer
 
 
Weerbulletin en gewasopbrengstgevolgen droogte zomer 2019Lees meer
 
 
Afrijping mas vordert snelLees meer
 
 
Nieuwe raadsleden in de SALV Lees meer
 
 
Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank Lees meer
 
 
30/09/2019 uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten Lees meer
 
 
Bedrijven en woningen: sterk verweven in Vlaanderen Lees meer
 
 
Raming aardappeloogst NEPG: laagste schatting voor Belgi (droogte)Lees meer
 
 
Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw Lees meer
 
 
Projectoproep "Proeftuinen ontharding": geselecteerde projecten 2019 Lees meer
 
 
EU wereldleider in agrovoedingshandel Lees meer
 
 
PotatoEurope 2019: een internationale beurs in het hart van de Belgische aardappelsectorLees meer