Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mrt 2018 11:22 

BFA: autocontrole in de voedselketen werkt! (open brief)


Vanaf de oprichting van het Voedselagentschap FAVV in 2000 hebben duizenden operatoren bedrijvig in de voedselketen zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid. Meer dan 34 sectoren hebben een autocontrolegids laten valideren door het FAVV.
Die duizenden operatoren hebben zwaar geïnvesteerd in de uitwerking, de implementatie , de controle op de voedselveiligheid. Duizenden kwaliteitscoördinatoren controleren dagelijks de verschillende productieprocessen.

Er worden dagelijks monsters genomen om de grondstoffen te inspecteren : deze monsternames gebeuren al soms bij het vertrek van de grondstoffen uit het buitenland.  Ze worden bij aankomst nogmaals bemonsterd en geanalyseerd.  De Belgische labo’s staan aan de top in Europa met betrekking tot  deskundigheid en know how voor de allernieuwste analysemethoden en zijn allen geaccrediteerd door Belac (het Belgische accreditatie-systeem).  De operatoren zorgen voor een permanente stroom van monsters die naar die labo’s worden gestuurd .  Dit stelt de labo’s in staat om de meest performante analysemethoden te ontwikkelen.

Al die operatoren worden door externe onafhankelijke derden gecontroleerd : bij aangekondigde en onaangekondigde audits.  De honderden auditoren volgen verplichte opleidingen om de productieprocessen beter te begrijpen.  Aldus kunnen de controle gerichter gebeuren naar de risico’s toe.

Die 34 autocontrolegidsen werden gevalideerd door het voedselagentschap.  De geaccrediteerde certificatie-instellingen worden gemandateerd door het FAVV.
Aldus wordt dagelijks de voedselveiligheid gecontroleerd.  De risico-analyses worden uitgewisseld met het FAVV ten einde het risico-management op elkaar af te stemmen.  Het FAVV en de hele voedingskolom hebben er alle belang bij de kennis te delen, de informatie uit te wisselen om zoveel  mogelijk proactief te kunnen  optreden.
Ook voor de export hebben alle operatoren belang bij een sterk voedselagentschap.

Autocontrole werkt want meer dan 70 % van de voedselalerts (RASFF-berichten in Europa) zijn afkomstig van de operatoren zelf !
Autocontrole werkt want duizenden kwaliteitsmensen zetten zich dagelijks in voor die voedselveiligheid.
Autocontrole werkt want honderden auditoren , externe onafhankelijke derden auditeren de bedrijven.
Autocontrole werkt want duizenden stalen worden dagelijks geanalyseerd in de verschillende toplabo’s.

De Europese waakhond van de voedselagentschappen (FVO) looft de Belgische aanpak en het risico-gebaseerde voedselveiligheidssysteem en de samenwerking tussen overheid en privé-sector.

Het FAVV voert de controle op de autocontrole uit.
Het FAVV moet haar aandacht vooral richten naar de slechte leerlingen van de klas.  De hardleerse leerlingen moeten hard aangepakt worden.
Het FAVV moet daartoe voldoende middelen krijgen,.

De gerechtelijke diensten moeten ook de nodige middelen toebedeeld krijgen om prompt en resoluut te kunnen optreden waarbij de controle-activiteiten van het FAVV niet gehypothekeerd worden.

De cowboy’s moeten er uit.  Ze verbrodden het hele controlesysteem dat met zoveel liefde en toewijding is opgezet door de bonafide bedrijven.

Uiteraard moeten we de lessen uit de recente incidenten getrokken worden en ter harte worden genomen, maar laat ons vooral het kind niet met het badwater weggooien !

De duizenden bonafide operatoren in de voedselkolom vragen respect voor deze dagelijkse inspanningen en roepen iedereen op te stoppen met de zelfvernietiging. 
Integendeel laat ons allen intensief samenwerken in het nog performanter maken van onze voedselveiligheid waarin fraudeurs geen plaats kunnen veroveren.  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniŰLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mÚt werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continu´teit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer