Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mrt 2018 11:22 

BFA: autocontrole in de voedselketen werkt! (open brief)


Vanaf de oprichting van het Voedselagentschap FAVV in 2000 hebben duizenden operatoren bedrijvig in de voedselketen zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid. Meer dan 34 sectoren hebben een autocontrolegids laten valideren door het FAVV.
Die duizenden operatoren hebben zwaar geïnvesteerd in de uitwerking, de implementatie , de controle op de voedselveiligheid. Duizenden kwaliteitscoördinatoren controleren dagelijks de verschillende productieprocessen.

Er worden dagelijks monsters genomen om de grondstoffen te inspecteren : deze monsternames gebeuren al soms bij het vertrek van de grondstoffen uit het buitenland.  Ze worden bij aankomst nogmaals bemonsterd en geanalyseerd.  De Belgische labo’s staan aan de top in Europa met betrekking tot  deskundigheid en know how voor de allernieuwste analysemethoden en zijn allen geaccrediteerd door Belac (het Belgische accreditatie-systeem).  De operatoren zorgen voor een permanente stroom van monsters die naar die labo’s worden gestuurd .  Dit stelt de labo’s in staat om de meest performante analysemethoden te ontwikkelen.

Al die operatoren worden door externe onafhankelijke derden gecontroleerd : bij aangekondigde en onaangekondigde audits.  De honderden auditoren volgen verplichte opleidingen om de productieprocessen beter te begrijpen.  Aldus kunnen de controle gerichter gebeuren naar de risico’s toe.

Die 34 autocontrolegidsen werden gevalideerd door het voedselagentschap.  De geaccrediteerde certificatie-instellingen worden gemandateerd door het FAVV.
Aldus wordt dagelijks de voedselveiligheid gecontroleerd.  De risico-analyses worden uitgewisseld met het FAVV ten einde het risico-management op elkaar af te stemmen.  Het FAVV en de hele voedingskolom hebben er alle belang bij de kennis te delen, de informatie uit te wisselen om zoveel  mogelijk proactief te kunnen  optreden.
Ook voor de export hebben alle operatoren belang bij een sterk voedselagentschap.

Autocontrole werkt want meer dan 70 % van de voedselalerts (RASFF-berichten in Europa) zijn afkomstig van de operatoren zelf !
Autocontrole werkt want duizenden kwaliteitsmensen zetten zich dagelijks in voor die voedselveiligheid.
Autocontrole werkt want honderden auditoren , externe onafhankelijke derden auditeren de bedrijven.
Autocontrole werkt want duizenden stalen worden dagelijks geanalyseerd in de verschillende toplabo’s.

De Europese waakhond van de voedselagentschappen (FVO) looft de Belgische aanpak en het risico-gebaseerde voedselveiligheidssysteem en de samenwerking tussen overheid en privé-sector.

Het FAVV voert de controle op de autocontrole uit.
Het FAVV moet haar aandacht vooral richten naar de slechte leerlingen van de klas.  De hardleerse leerlingen moeten hard aangepakt worden.
Het FAVV moet daartoe voldoende middelen krijgen,.

De gerechtelijke diensten moeten ook de nodige middelen toebedeeld krijgen om prompt en resoluut te kunnen optreden waarbij de controle-activiteiten van het FAVV niet gehypothekeerd worden.

De cowboy’s moeten er uit.  Ze verbrodden het hele controlesysteem dat met zoveel liefde en toewijding is opgezet door de bonafide bedrijven.

Uiteraard moeten we de lessen uit de recente incidenten getrokken worden en ter harte worden genomen, maar laat ons vooral het kind niet met het badwater weggooien !

De duizenden bonafide operatoren in de voedselkolom vragen respect voor deze dagelijkse inspanningen en roepen iedereen op te stoppen met de zelfvernietiging. 
Integendeel laat ons allen intensief samenwerken in het nog performanter maken van onze voedselveiligheid waarin fraudeurs geen plaats kunnen veroveren.  Nieuwsflash
 
Laatste frisse dagLees meer
 
 
Replicaĺs van bekende wijnen Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teeltenLees meer
 
 
Op vlassafari in Vlaanderen Lees meer
 
 
Administrateur-generaal VLMLees meer
 
 
57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk Lees meer
 
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter Ĺvlees voor de toekomstĺ goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer