Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 sep 2018 20:28 

Hoogwaardige oliën van lokale teelt bieden kansen in de biogebaseerde economie


Verwerkers, handelaars en onderzoekers met interesse in oliehoudende gewassen kwamen deze zomer voor het eerst samen voor een inspiratiesessie. Deze sessie kaderde in het grensoverschrijdende project ‘Growing a green future’, dat nieuwe ketens wil opzetten voor de biogebaseerde economie.

Op 21 juni 2018 ging in Gent een eerste inspiratiesessie door voor verwerkers, handelaars en onderzoekers met interesse in de teelt en verwerking van oliehoudende gewassen en hun food en non-food toepassingen. Het hoofddoel van deze sessie was om verwerkers te inspireren en interesse te wekken voor de verdere productontwikkeling met een specifieke olie. Momenteel ontbreekt namelijk nog vaak de link tussen de landbouwsector en verwerkende bedrijven en is er te weinig bewustzijn dat beide partijen winnen bij het respectievelijk aanleveren en verwerken van lokale plantaardige oliën. inspiratiesessie oliën

Plantaardige oliën: van energieleverancier naar functionele voeding

Prof Em. Roland Verhé opende de namiddag met een presentatie die de valorisatie van plantaardige oliën als grondstof voor voedings- en niet voedingsproducten illustreerde. Vetten in oliën bieden namelijk meer dan alleen energie, ze maken voeding ook smaakvoller, geven textuur en zijn positief voor het mondgevoel (denk maar aan chocolade). Meer en meer worden oliën ook gewaardeerd als leverancier van omega-3 en omega-6 vetzuren, vetoplosbare vitamines, cholesterolverlagers en als antioxidantia. Een mooi voorbeeld van een olie die past binnen de biogebaseerde economie is deze op basis van druiven- en andere bessenpitten. Als nevenproduct van de fruitsappenindustrie wordt de restfractie met pitten gezuiverd. Deze laatste worden geperst tot een hoogwaardige olie die gebruikt kan worden als slaolie of in cosmetica. Ook pompoenpit- en hennepolie hebben een unieke smaak en specifieke functionele eigenschappen die gewaardeerd worden door de consument.

Food, lokale olie wekt interesse van topchefs

Bart Van Droogenbroeck van ILVO/Food Pilot besprak de mogelijke toepassingen van pompoen-, slangenkruid- en dederolie. De Food Pilot verkreeg zaadolie door koude persing op basis van de zaadoogst uit Herent en Zeeland. In het project wensen ze op basis van de interesse van relevante stakeholders een product te ontwikkelen uit een specifieke olie van lokale teelt. Peter De Rijcke van Migino vervolledigde de mogelijkheden en trends voor food toepassingen. Migino bereidt namelijk smaakvolle noten- en zaadoliën rijk aan aroma’s, op basis van zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en een uniek productieproces. Volgens hem groeit de huidige nichemarkt van oliën en is er interesse van verschillende topchefs. Lokale teelt van de grondstoffen is een meerwaarde voor het product, evenals biologische productiewijze en bovendien is de consument gevoelig voor de positieve gezondheidsaspecten. Samenvattend kan gesteld worden dat pompoenpitolie momenteel voor food toepassingen het meest interessant lijkt.

Non-food, goudsbloemolie als volwaardig alternatief in duurzame verven?

Jeroen Geuens van de Karel de Grote Hogeschool (Expertisecentrum Duurzame Chemie) gaf vervolgens wat uitleg bij de mogelijke non-food toepassingen. Hij ging verder in op de mogelijkheden van goudsbloemolie (Calendula officinalis) als mogelijke vervanger van tungolie voor diverse industriële toepassingen zoals alkydharsen in verven. De huidige markt van tungolie is immers niet stabiel en de grondstoffen zijn afkomstig van China en Brazilië. Goudsbloem kan makkelijk lokaal geteeld worden en de olie van de zaden zou als bijproduct een hoge meerwaarde kunnen opleveren. De markt is echter nog nieuw, waardoor op de vraag wat de huidige marktwaarde is nog geen sluitend antwoord kon gegeven worden. ILVO werkt mee aan het automatiseren van de oogst.

Catalogus hoogwaardige oliën van lokale teelt

De projectpartners bundelden alle actuele kennis van de verschillende plantaardige oliën in een catalogus. Het vetzuurprofiel, oxidatieve stabiliteit en nevencomponenten van o.a. deder, karwij, koriander, Cuphea, pompoen en slangenkruid komen aan bod, samen met een overzicht van de mogelijke food en non-food toepassingen. De eerste versie is beschikbaar op de website www.vlaamsbrabant.be/nonnewfood en zal in de loop van 2019 geactualiseerd worden op basis van de verdere projectresultaten.

Lokale teelt, innovatietuin geeft eerste inschatting van haalbaarheid

Ine Vervaeke van Proefcentrum Herent gaf toelichting rond de huidige teeltkennis en –mogelijkheden van de gewassen die aan bod kwamen. Sinds 2017 wordt in Herent immers een innovatietuin aangelegd waarbij verschillende gewassen getest en gedemonstreerd worden. Indien een gewas echt kansrijk is, is er echter meer nodig om tot een rendabele teelt en toepassingen te komen. Met goudsbloem werd in het Vlaio project ‘Goudsbloem een gouden kans’ een volgende stap gezet. In het project wordt ingezet op rassen- en bemestingsproeven en de ontwikkeling van bloemenoogstmachine. De verwerking en afzet van goudsbloemen is een parallel actiepunt.

Om lokale teelt mogelijk te maken zijn er dus vaak nog knelpunten. Zo is er voor de oogst van pompoenpitten op grotere schaal een specifieke oogstmachine nodig en kan het snel spoelen en drogen van de pitten nog een struikelblok worden. Voor deder staat de teelttechniek het verst en door de korte groeiperiode (84 dagen in 2017) kan het gewas ook als voor- of nateelt ingezet worden. De ongelijkmatige afrijping vormt bij slangenkruid de grote uitdaging en bijgevolg is verdere selectie een noodzaak. Met Cuphea of luciferplant is als lokaal gewas nog zeer weinig ervaring, het gewas werd in 2018 voor de eerste maal opgenomen in de innovatietuin in Herent. Voorzaai in tray bleek noodzakelijk om de zaaddormantie op te heffen. De resultaten van de innovatietuin in Herent werden gebundeld in een overzichtelijke teeltgids.

Project: Growing a green future
Financiering: Interreg V
Looptijd: 2017 -2019
Samenwerking: Delphy, Provincie Vlaams Brabant (PVB), Ecotreasures, Cradle Crops, Agrodome, Rusthoeve, Millvision, ZLTO, Inagro, Karel de Grote Hogeschool.
Contact: bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Een bib van bodembacteriën voor duurzame sojaLees meer
 
 
Dodelijk paardenvirusLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer