Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jan 2019 04:49 

Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019


De Vlaamse Regering heeft vandaag haar definitieve goedkeuring gegeven aan de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de opleiding diergeneeskunde. De proef gaat door op 1 juli 2019 aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Wie op 1 juli niet kan deelnemen heeft ook op 31 augustus 2019 nog een kans. De proef bestaat uit meerkeuzevragen over wiskunde, chemie en fysica.

Bestanden beschikbaar voor download:
Voorbeeld (2739.9 Kb)

Op dit moment moeten studenten die willen starten aan een lerarenopleiding of een opleiding burgerlijk ingenieur of burgerlijke ingenieur-architect al een verplichte niet-bindende toelatingsproef afleggen. Vanaf volgend academiejaar komt daar ook de opleiding diergeneeskunde bij. Met de toelatingsproef wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de instroom in de opleiding kwalitatiever maken en vooral de slaagkansen verhogen. De toelatingsproef is verplicht, iedereen die wil starten aan de opleiding moet de proef afleggen, maar is niet-bindend. De universiteit kan een inschrijving niet weigeren op basis van het resultaat op de proef.

Er zijn twee momenten waarop studenten de proef kunnen afleggen. Op 1 juli 2019, waarvoor studenten kunnen inschrijven tot 7 juni, en op 31 augustus 2019, waarvoor je pas kan inschrijven na de eerste proef. De proef zal bestaan uit meerkeuzevragen over wiskunde (redeneren, begrippen, rekenvaardigheden), chemie (atoombouw, bindingen, zuur-basereactie, … ) en fysica (kinematica, krachten, arbeid, energie, optica, … ). Op de website www.ijkingstoets.be/diergeneeskunde staan verschillende vragen en een voorbeeldproef online om te oefenen.

Het aantal studenten dat start met de opleiding diergeneeskunde is de laatste jaren in stijgende lijn. In het academiejaar 2015-2016 waren dat er 376, dit academiejaar zijn dat er 509. De voorbije jaren viel op dat het aandeel studenten dat na één jaar stopt met de opleiding stijgt tot bijna een derde van de starters. Daarnaast haalt nog geen kwart van de starters het bachelordiploma in drie jaar. Daarmee ligt het studierendement lager dan bij gelijkaardige opleidingen zoals bio-ingenieurswetenschappen en biologie.

Aantal inschrijvingen

2015-2016

2016-2017

2017-2018*

2018-2019*

Academisch gerichte bachelor diergeneeskunde

376

418

498

509

Totaal

376

418

498

509

Niet enkel de instroom naar de opleiding stijgt, ook het aantal afgestudeerden is lichtjes stijgend, maar veel minder snel dan de instroom. In academiejaar 2014-2015 waren er 217 afgestudeerden, in academiejaar 2016-2017 waren dat er 230. Daarnaast tonen de schoolverlatersstudies van de VDAB aan dat slechts 2,5% van de afgestudeerden diergeneeskunde na één jaar nog werkzoekend is. Bij bio-ingenieurswetenschappen is dat 3,8% en bij biologie is dat 9%. Om ervoor te zorgen dat er minder uitval is en nog meer studenten hun diploma halen wordt vanaf volgend academiejaar met een verplichte niet-bindende toelatingsproef gewerkt. Zo hebben studenten vooraf een beeld van wat van hen verwacht wordt tijdens de opleiding en kunnen ze bijscholen indien nodig.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is belangrijk dat studenten weten wat op hen wacht als ze een bepaalde opleiding willen volgen. Voor de lerarenopleiding en de opleiding burgerlijk ingenieur(-architect) werken we al langer met een verplichte niet-bindende toelatingsproef. Vanaf volgend academiejaar komt daar nu ook diergeneeskunde bij. De uitval na één jaar is bijna een derde. Dat moet beter. Op 1 juli 2019 wordt de proef voor het eerst georganiseerd. Wie op dat moment niet kan, heeft op 31 augustus 2019 nog een kans.”

Meer informatie is te vinden via:

https://www.ijkingstoets.be/diergeneeskunde/

In bijlage kan u een voorbeeldproef vinden.  Nieuwsflash
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
De BietplanterLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer