Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jan 2019 04:49 

Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019


De Vlaamse Regering heeft vandaag haar definitieve goedkeuring gegeven aan de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de opleiding diergeneeskunde. De proef gaat door op 1 juli 2019 aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Wie op 1 juli niet kan deelnemen heeft ook op 31 augustus 2019 nog een kans. De proef bestaat uit meerkeuzevragen over wiskunde, chemie en fysica.

Bestanden beschikbaar voor download:
Voorbeeld (2739.9 Kb)

Op dit moment moeten studenten die willen starten aan een lerarenopleiding of een opleiding burgerlijk ingenieur of burgerlijke ingenieur-architect al een verplichte niet-bindende toelatingsproef afleggen. Vanaf volgend academiejaar komt daar ook de opleiding diergeneeskunde bij. Met de toelatingsproef wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de instroom in de opleiding kwalitatiever maken en vooral de slaagkansen verhogen. De toelatingsproef is verplicht, iedereen die wil starten aan de opleiding moet de proef afleggen, maar is niet-bindend. De universiteit kan een inschrijving niet weigeren op basis van het resultaat op de proef.

Er zijn twee momenten waarop studenten de proef kunnen afleggen. Op 1 juli 2019, waarvoor studenten kunnen inschrijven tot 7 juni, en op 31 augustus 2019, waarvoor je pas kan inschrijven na de eerste proef. De proef zal bestaan uit meerkeuzevragen over wiskunde (redeneren, begrippen, rekenvaardigheden), chemie (atoombouw, bindingen, zuur-basereactie, … ) en fysica (kinematica, krachten, arbeid, energie, optica, … ). Op de website www.ijkingstoets.be/diergeneeskunde staan verschillende vragen en een voorbeeldproef online om te oefenen.

Het aantal studenten dat start met de opleiding diergeneeskunde is de laatste jaren in stijgende lijn. In het academiejaar 2015-2016 waren dat er 376, dit academiejaar zijn dat er 509. De voorbije jaren viel op dat het aandeel studenten dat na één jaar stopt met de opleiding stijgt tot bijna een derde van de starters. Daarnaast haalt nog geen kwart van de starters het bachelordiploma in drie jaar. Daarmee ligt het studierendement lager dan bij gelijkaardige opleidingen zoals bio-ingenieurswetenschappen en biologie.

Aantal inschrijvingen

2015-2016

2016-2017

2017-2018*

2018-2019*

Academisch gerichte bachelor diergeneeskunde

376

418

498

509

Totaal

376

418

498

509

Niet enkel de instroom naar de opleiding stijgt, ook het aantal afgestudeerden is lichtjes stijgend, maar veel minder snel dan de instroom. In academiejaar 2014-2015 waren er 217 afgestudeerden, in academiejaar 2016-2017 waren dat er 230. Daarnaast tonen de schoolverlatersstudies van de VDAB aan dat slechts 2,5% van de afgestudeerden diergeneeskunde na één jaar nog werkzoekend is. Bij bio-ingenieurswetenschappen is dat 3,8% en bij biologie is dat 9%. Om ervoor te zorgen dat er minder uitval is en nog meer studenten hun diploma halen wordt vanaf volgend academiejaar met een verplichte niet-bindende toelatingsproef gewerkt. Zo hebben studenten vooraf een beeld van wat van hen verwacht wordt tijdens de opleiding en kunnen ze bijscholen indien nodig.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is belangrijk dat studenten weten wat op hen wacht als ze een bepaalde opleiding willen volgen. Voor de lerarenopleiding en de opleiding burgerlijk ingenieur(-architect) werken we al langer met een verplichte niet-bindende toelatingsproef. Vanaf volgend academiejaar komt daar nu ook diergeneeskunde bij. De uitval na één jaar is bijna een derde. Dat moet beter. Op 1 juli 2019 wordt de proef voor het eerst georganiseerd. Wie op dat moment niet kan, heeft op 31 augustus 2019 nog een kans.”

Meer informatie is te vinden via:

https://www.ijkingstoets.be/diergeneeskunde/

In bijlage kan u een voorbeeldproef vinden.  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer