Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2019 14:41 

Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens


Het Afrikaanse varkenspest virus circuleert momenteel nog steeds bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Door de strenge maatregelen genomen door het Waals gewest, is de situatie momenteel gestabiliseerd. Tot nu toe werd bij 439 wilde everzwijnen het virus aangetoond.

De maatregelen bij gedomesticeerde varkens die in september na introductie van het virus bij everzwijnen in de gemeente Etalle genomen werden, kunnen daarom lichtjes worden versoepelt. Vanaf donderdag 14 februari 2019 is het laden van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig voor vervoer naar het slachthuis terug toegelaten. Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De rest van de regelgeving blijft van kracht.

Het FAVV herinnert van zijn kant aan de bioveiligheidsmaatregelen die op het ganse grondgebied van toepassing zijn:
•    De toegang tot iedere plaats waar varkens worden gehouden is beperkt tot de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bedrijf. Er mag geen enkel contact worden toegelaten tussen het publiek en de varkens (suidae), met inbegrip van kinderboerderijen en dierentuinen. 
•    Het is verboden om varkens te voederen met keukenafval. 
•    Alle vervoersmiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van de varkens moeten worden gereinigd en ontsmet na ieder transport. 
•    Alle varkenshouders moeten een beroep doen op hun dierenarts wanneer ze ziektetekens vaststellen. Alvorens een behandeling in te stellen, moet de dierenarts monsters nemen en die doorsturen naar DGZ of ARSIA voor analyse op Afrikaanse varkenspest.
•    Het is verboden om een gedood everzwijn of delen ervan mee te nemen naar een plaats waar varkens worden gehouden.
•    Het is verboden om binnen de 72 uur nadat je in contact bent gekomen met een everzwijn in contact te komen met varkens  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer