Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2019 14:41 

Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens


Het Afrikaanse varkenspest virus circuleert momenteel nog steeds bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Door de strenge maatregelen genomen door het Waals gewest, is de situatie momenteel gestabiliseerd. Tot nu toe werd bij 439 wilde everzwijnen het virus aangetoond.

De maatregelen bij gedomesticeerde varkens die in september na introductie van het virus bij everzwijnen in de gemeente Etalle genomen werden, kunnen daarom lichtjes worden versoepelt. Vanaf donderdag 14 februari 2019 is het laden van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig voor vervoer naar het slachthuis terug toegelaten. Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De rest van de regelgeving blijft van kracht.

Het FAVV herinnert van zijn kant aan de bioveiligheidsmaatregelen die op het ganse grondgebied van toepassing zijn:
•    De toegang tot iedere plaats waar varkens worden gehouden is beperkt tot de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bedrijf. Er mag geen enkel contact worden toegelaten tussen het publiek en de varkens (suidae), met inbegrip van kinderboerderijen en dierentuinen. 
•    Het is verboden om varkens te voederen met keukenafval. 
•    Alle vervoersmiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van de varkens moeten worden gereinigd en ontsmet na ieder transport. 
•    Alle varkenshouders moeten een beroep doen op hun dierenarts wanneer ze ziektetekens vaststellen. Alvorens een behandeling in te stellen, moet de dierenarts monsters nemen en die doorsturen naar DGZ of ARSIA voor analyse op Afrikaanse varkenspest.
•    Het is verboden om een gedood everzwijn of delen ervan mee te nemen naar een plaats waar varkens worden gehouden.
•    Het is verboden om binnen de 72 uur nadat je in contact bent gekomen met een everzwijn in contact te komen met varkens  Nieuwsflash
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer