Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 mrt 2019 13:39 

Brexit: Het FAVV staat aan de zijde van de betrokken bedrijven


Een specifieke website op het nationale portaal www.belgium.be en een contactcenter dat is opgericht om hen gemakkelijk toegang te geven tot alle nuttige informatie

 

  Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Hoewel tot op heden geen enkele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd, moeten de bedrijven die betrokken zijn bij deze uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zo veel mogelijk anticiperen op de gevolgen van deze uittreding.
Het Voedselagentschap staat uiteraard, net als vele andere federale overheden, aan hun zijde en stelt hen vanaf vandaag op de Belgische portaalsite voor de Brexit www.belgium.be/brexit een specifieke FAVV-site voor bedrijven ter beschikking en een contactcenter zodat ze gemakkelijk toegang hebben tot alle nuttige informatie.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is momenteel een EU- lidstaat, het vrije verkeer van goederen is dus van toepassing zoals het in de hele Unie geldt. Dit betekent dat de goederen aan de grens niet door het FAVV gecontroleerd moeten worden. Vanaf 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk echter geen lid meer zijn van de EU. Er zullen derhalve nieuwe invoer- en uitvoerregels in werking treden, binnen een bepaalde termijn en onder voorwaarden die momenteel nog moeten worden gedefinieerd. Het FAVV zal import- en exportcontroles moeten uitvoeren, deze zijn voornamelijk gericht op producten die die een risico vormen op het gebied van de gezondheid van planten, dieren en voedselveiligheid. Bedrijven die naar het VK willen exporteren of uit het VK willen importeren moeten zich hiervan bewust zijn en hiermee rekening houden.

Indien er wel een terugtrekkingsakkoord wordt bereikt, zal een overgangsperiode tot eind 2020 gelden waarin alle huidige Europese regels voor het VK van toepassing blijven.

Het "Brexitportaal" via de site www.belgium.be/brexit biedt een overzicht van wat u moet weten over de mogelijke impact van de Brexit, zowel voor burgers als bedrijven (douane, FAVV, economische zaken, medicijnen,…).
Dit nationale portaal geeft aan waar u terecht kan om meer informatie of antwoorden te vinden op specifieke vragen in het kader van de Brexit. Het verwijst naar de verschillende websites die door de betrokken federale autoriteiten zijn ontwikkeld specifiek voor de Brexit, in het bijzonder die van het FAVV, die werd gecreëerd om de betrokken bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME: “Het is essentieel dat onze bedrijven snel en eenvoudig toegang hebben tot alle informatie over de praktische gevolgen van de Brexit. De website van het FAVV is daarom aangepast om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen tegemoet te komen.
Op mijn initiatief is er ook een Contactcenter Brexit opgericht, zodat alle bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren ook concrete antwoorden krijgen op meer specifieke vragen.


Brexitportaal: https://www.belgium.be/nl/brexit/


  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer