Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 mrt 2019 13:39 

Brexit: Het FAVV staat aan de zijde van de betrokken bedrijven


Een specifieke website op het nationale portaal www.belgium.be en een contactcenter dat is opgericht om hen gemakkelijk toegang te geven tot alle nuttige informatie

 

  Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Hoewel tot op heden geen enkele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd, moeten de bedrijven die betrokken zijn bij deze uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zo veel mogelijk anticiperen op de gevolgen van deze uittreding.
Het Voedselagentschap staat uiteraard, net als vele andere federale overheden, aan hun zijde en stelt hen vanaf vandaag op de Belgische portaalsite voor de Brexit www.belgium.be/brexit een specifieke FAVV-site voor bedrijven ter beschikking en een contactcenter zodat ze gemakkelijk toegang hebben tot alle nuttige informatie.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is momenteel een EU- lidstaat, het vrije verkeer van goederen is dus van toepassing zoals het in de hele Unie geldt. Dit betekent dat de goederen aan de grens niet door het FAVV gecontroleerd moeten worden. Vanaf 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk echter geen lid meer zijn van de EU. Er zullen derhalve nieuwe invoer- en uitvoerregels in werking treden, binnen een bepaalde termijn en onder voorwaarden die momenteel nog moeten worden gedefinieerd. Het FAVV zal import- en exportcontroles moeten uitvoeren, deze zijn voornamelijk gericht op producten die die een risico vormen op het gebied van de gezondheid van planten, dieren en voedselveiligheid. Bedrijven die naar het VK willen exporteren of uit het VK willen importeren moeten zich hiervan bewust zijn en hiermee rekening houden.

Indien er wel een terugtrekkingsakkoord wordt bereikt, zal een overgangsperiode tot eind 2020 gelden waarin alle huidige Europese regels voor het VK van toepassing blijven.

Het "Brexitportaal" via de site www.belgium.be/brexit biedt een overzicht van wat u moet weten over de mogelijke impact van de Brexit, zowel voor burgers als bedrijven (douane, FAVV, economische zaken, medicijnen,…).
Dit nationale portaal geeft aan waar u terecht kan om meer informatie of antwoorden te vinden op specifieke vragen in het kader van de Brexit. Het verwijst naar de verschillende websites die door de betrokken federale autoriteiten zijn ontwikkeld specifiek voor de Brexit, in het bijzonder die van het FAVV, die werd gecreëerd om de betrokken bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME: “Het is essentieel dat onze bedrijven snel en eenvoudig toegang hebben tot alle informatie over de praktische gevolgen van de Brexit. De website van het FAVV is daarom aangepast om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen tegemoet te komen.
Op mijn initiatief is er ook een Contactcenter Brexit opgericht, zodat alle bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren ook concrete antwoorden krijgen op meer specifieke vragen.


Brexitportaal: https://www.belgium.be/nl/brexit/


  Nieuwsflash
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer