Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 apr 2019 14:15 

Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen


Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakte in samenwerking met de federale overheid en de andere gewesten een gewestelijk en federaal afgestemd crisisplan op voor klassieke en Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen conform de geldende Europese regelgeving.

Dit crisisplan heeft als doel accuraat en snel alle maatregelen te kunnen nemen om in geval van een infectie bij in het wild levende everzwijnen de ziektespreiding te reduceren of de ziekte uit te roeien. Dit crisisplan werd door ANB vertaald in een operationeel varkenspestbestrijdingsplan bij wilde zwijnen in Vlaanderen rekening houdend met de recente bevindingen van het ziektebeheer na de uitbraak in Etalle (Wallonië). In dit kader, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.   Nieuwsflash
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer