Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 26 apr 2019 14:15 

Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen


Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakte in samenwerking met de federale overheid en de andere gewesten een gewestelijk en federaal afgestemd crisisplan op voor klassieke en Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen conform de geldende Europese regelgeving.

Dit crisisplan heeft als doel accuraat en snel alle maatregelen te kunnen nemen om in geval van een infectie bij in het wild levende everzwijnen de ziektespreiding te reduceren of de ziekte uit te roeien. Dit crisisplan werd door ANB vertaald in een operationeel varkenspestbestrijdingsplan bij wilde zwijnen in Vlaanderen rekening houdend met de recente bevindingen van het ziektebeheer na de uitbraak in Etalle (Wallonië). In dit kader, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.   Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer