Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 jun 2019 18:00 

PotatoEurope 2019 verwacht meer bezoekers


Eind april werd het laatste pootgoed op het demoterrein van PotatoEurope geplant en tot eind mei bleven de deelnemingsaanvragen binnen stromen … tijd om de pers bij elkaar te roepen voor een stand van zaken. Met meer exposanten en een groeiende perceelsoppervlakte, lijkt alles erop te wijzen dat PotatoEurope 2019 weer een schot in de roos wordt. Hét aardappelevenement van het jaar gaat door op 4 en 5 september 2019 in Kain, nabij Doornik.

Bestanden beschikbaar voor download:
Presentatie (5074.1 Kb)

Exposanten
De vraag naar standruimte door exposanten is dit jaar bijzonder hoog. De laatste Belgische editie van PotatoEurope in 2015 telde 193 exposanten, aan de komende editie zullen maar liefst 216 exposanten deelnemen. Bovendien neemt het internationale karakter van deze beurs verder toe : de exposanten komen uit 16 verschillende landen (in 2015 vertegenwoordigden de exposanten nog 12 landen) !  En ook dit jaar zijn landenpaviljoenen voorzien van het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Wat bovendien tot tevredenheid van de organisatoren strekt is het feit dat de verschillende sectoren uit de aardappelkolom vertegenwoordigd zullen zijn. Zowel de mechanisatie als het pootgoed, de diensten, de fyto- en de bemestingssector of de bewaring en de verwerking zijn ruim vertegenwoordigd.
De verwachting is dat het ruimer en internationaler exposantenaanbod ook een ruimer en een nog gediversifieerder bezoekerspotentieel op de been brengt. In 2015 mocht PotatoEurope meer dan 9.500 bezoekers verwelkomen, in 2011 waren er 7.700 geïnteresseerden, dit jaar wordt er rekening mee gehouden dat de kaap van de 10.000 aardappelliefhebbers overschreden wordt. 
 
Demo’s
Al van bij de oorsprong is één van de sterkhouders van PotatoEurope de demonstratie van rooiers. Dat is ook nu nog het geval, alleen is het gamma sterk uitgebreid. Dit jaar zullen 14 rooiers van 6 firma’s demonstreren : AVR, Dewulf, Grimme, Ploeger, Pouchain en Ropa presenteren zowel zelfrijdende als getrokken rooiers. Mooi daarbij is dat alle werkbreedes vertegenwoordigd zullen zijn 4-rijers, 3-rijers, 2-rijers en 1-rijige rooiers. De rooiers zullen per type gegroepeerd en gedemonstreerd worden. Dit programma zal in de namiddag telkens herhaald worden. Daarnaast zullen 5 inschuurlijnen van AVR, Bijlsma-Hercules, Dewulf-Miedema, Dubrulle-Downs en Grimme permanent draaien. 
Een tweede pijler van PotatoEurope zijn de proefvelden. Dit jaar hebben 8 firma’s een proefveld aangevraagd. Deze zijn centraal ingeplant zodat de bezoeker ze makkelijk kan vinden. Naast variëteitenveldjes zullen vooral fyto- en bemestingsproeven voorgesteld worden.
PotatoEurope wil ook toekomstgerichte technologieën promoten. Met de hulp van partner Case IH / Steyr wordt op één van de productiepercelen volledig onder de noemer “precision farming” geteeld. Variabel planten, bemesten en besproeien op basis van data aangeleverd via drones, satellieten, sensoren, bodemscans en productiekaarten. Het resultaat zal afgezet kunnen worden tegenover een aansluitend getuigeperceel. 
 
Voor dit alles werd in Kain, nabij Doornik, een terrein van om en bij de 33,5 ha gevonden. De Ets. Witdouck blijven traditiegetrouw een groot deel van de percelen leveren, maar er werden voor deze editie ook bij drie andere boeren aangrenzende percelen gehuurd. Kain is centraal gelegen in het Europese aardappelteeltgebied en is makkelijk bereikbaar aangezien Doornik een knooppunt vormt van autosnelwegen komende uit Frankrijk, het noorden van België en Nederland en het oosten van België. 
 
PotatoEurope Kick off
Aan de vooravond van PotatoEurope 2019 gaat de beurs officieel van start met een netwerk-avond ingeleid door een PechaKucha presentatie. Daarbij krijgen een 10-tal sprekers het woord, maar ze moeten hun verhaal brengen aan de hand van 20 illustraties die ze in beperkte tijd moeten behandelen. Creativiteit en straight to the point zijn hierbij dus essentieel. De aardappel vormt het algemene onderwerp maar daarvan uitgaand kan alles aan bod komen : van teelt, over oogst, langs verwerking over handel tot bereiding en kunst. Iedereen welkom maar inschrijven is verplicht. 
 
Deze Kick Off gaat door in het Sint Lucas Instituut in Doornik, op 3 september vanaf 19u00. 
 
Inkom en Registratie 
Aan de kassa bedraagt de inkom voor PotatoEurope 2019  15,00 EUR. Maar tickets kunnen ook on-line gekocht worden en kosten dan slechts 12,00 EUR. Er worden door de exposanten ook uitnodigingskaarten in omloop gebracht. Met deze uitnodigingskaarten moeten bezoekers zich, net zoals bij de vorige editie, eerst registreren. Dat kan best op de website www.potatoeurope.be. Registreren is ook mogelijk aan de ingang maar dan bestaat het risico op wachtrijen.
 
Organisatie en sponsors
PotatoEurope 2019 wordt georganiseerd door Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en de Groenvoorziening. Om dit evenement tot een succes te maken werd een samenwerking uitgewerkt met CARAH, PCA, FIWAP, die mee instaan voor de teeltopvolging en de proefveldwerking en ILVO en CRA-W die meewerken aan de praktische uitwerking van de machinedemo’s.
Ook dit jaar wordt het pootgoed ter beschikking gesteld door AGRICO (Fontane) en HZPC (Challenger). De afvoer en verwerking van de aardappeloogst wordt verzekerd door onze partners MYDIBEL en LUTOSA
CASE IH / STEYR en MDM INDUSTRIES staan in voor het ter beschikking stellen van alle trekkers en kipwagens op deze demo. SYNGENTA tenslotte is onze partner voor de fytoproducten die bij de teelt zullen gebruikt worden. ISUZU helpt ons bij het transport van mensen en goederen.
Bijzondere dank gaat uit naar de stad Doornik met wie een uitstekende samenwerking is uitgebouwd.
 
Locatie PotatoEurope 2019: (4 en 5 september 2019)
 
Ets. Witdouck
Rue de Mourcourt 2
7540 Kain
BELGIE
 
 www.potatoeurope.be  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer