Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jul 2019 11:50 

Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro


In de periode 2014-2018 heeft het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020) al meer dan 206 miljoen euro steun uitgekeerd. Ongeveer de helft komt van het EU-budget, de andere helft van Vlaanderen. Het merendeel van het geld ging naar investeringssteun, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers. Met deze en andere maatregelen zet het PDPO III in op innovatie, duurzaamheid en het verhogen van de weerbaarheid van de landbouwsector.

Bestanden beschikbaar voor download:
Rapport (725.9 Kb)

Meer dan 14.400 bedrijven ontvingen in de periode 2014-2018 steun voor hun investeringen, om de weerbaarheid van het bedrijf te verhogen, een efficiënter energiegebruik te realiseren of de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te reduceren. Een evaluatie van de economische impact van de steun leerde dat steun aan investeringen om de weerbaarheid van de bedrijven te verhogen, de bruto-toegevoegde waarde van die bedrijven doet toenemen. Ook op het vlak van wateropvang, energiegebruik, broeikasgasuitstoot en ammoniakemissies droeg de investeringssteun haar steentje bij.

De nieuwe maatregel ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf, en vult de gewone investeringssteun aan. De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten ondersteunen. In de periode 2014-2018 werden 46 innovatieve projecten geselecteerd.

De derde oproep voor het Europees Innovatiepartnerschap (EIP) was een succes. Er zijn in 2018 opnieuw acht operationele groepen geselecteerd. Binnen een operationele groep organiseren geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een concreet vraagstuk uit de praktijk, waarvoor ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken.

De bijna 17.000 uitbetaalde opleidingen in de landbouw bereikten meer dan 400.000 deelnemers in de periode 2014-2018. De georganiseerde opleidingen waren zeer divers van aard, zowel qua thema als qua duurtijd: ze varieerden van cursussen en stages tot korte vormingsactiviteiten. Ze behandelden technische aspecten, maar gingen ook in op bedrijfsvoering, wetgeving, milieu en dierenwelzijn.

Meer dan 1.100 landbouwers onder de veertig jaar kregen de voorbije jaren steun voor de vestiging als bedrijfsleider op een landbouwbedrijf.

Via de agromilieuklimaatmaatregelen krijgen de landbouwers steun voor de toepassing van milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken. In 2018 zat 31.000 hectare landbouwgrond onder een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst, goed voor 17 miljoen euro steun.

In 2018 hebben 531 bedrijven hectaresteun biologische landbouw ontvangen, voor een totaal areaal van 5.838 hectare. Daarvan is 2.030 hectare in omschakeling en op 3.808 hectare werd de voortzetting van biolandbouw gesteund.

De areaalgebonden PDPO III-maatregelen hebben in de periode 2014-2018 geleid tot een vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik met 183.000 kg actieve stof en een vermeden stikstofinput van 7,6 miljoen kg N.

In 2014-2018 werden 26 demonstratieprojecten gefinancierd. De projecten focusten onder meer op ergonomie, arbeidsveiligheid, antibioticagebruik, ventilatie en puntvervuiling. Na de oproep van 2018 werden 9 nieuwe projecten geselecteerd.

Ook de plattelandsmaatregelen lopen goed. Er werden 53 nieuwe Leader-projecten voor een gebiedsgerichte, lokale ontwikkelingsstrategie goedgekeurd, 1 samenwerkingsproject met de stedelijke omgeving, 13 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen en 27 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking.

   Nieuwsflash
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Vergunningen windturbines - Verschuiving bevoegdheid Lees meer
 
 
Nederlands stikstofbeleid - Uitwijking Nederlandse veetelers naar Vlaanderen Lees meer
 
 
Export Conferenceperen naar China Lees meer
 
 
Steun aan producentenorganisaties Lees meer
 
 
Parlementaire vraag omtrent de invoer van landbouwproducten uit de MERCOSUR-landenLees meer
 
 
Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen Lees meer
 
 
Belpotato: brancheorganisatie (BO) aardappelen van start in BelgiŽ Lees meer
 
 
Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer