Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 okt 2019 16:56 

Arealen wintergranen en aardappelen in opmars


Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2019 zijn het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen en Wallonië stabiel gebleven ten opzichte van 2018.

Deze resultaten kwamen tot stand door administratieve gegevens voor de teelten, runderen en varkens te koppelen aan het landbouwregister van Statbel.
 
Het areaal wintergranen is toegenomen in België met 6% of +13.957 ha ten opzichte van 2018. In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen teniet gedaan door de daling van de oppervlakte korrelmaïs (-10,6% of -5.124 ha). De totale oppervlakte korrelmaïs en voedermaïs daalde met 8.061 ha in Vlaanderen, terwijl ze in Wallonië slechts met 928 ha is gedaald.
 
Het suikerbietenareaal is met 7,5% gedaald als gevolg van de liberalisering van de suikermarkt, waardoor de suikerprijs deze van de wereldmarkt volgt. Minder landbouwers zijn hierdoor geneigd om suikerbieten te telen. Het aardappelareaal daarentegen steeg met 5,5% of 5.133 ha. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan het toegenomen areaal in Vlaanderen terwijl dit in Wallonië gelijk gebleven is. In Vlaanderen stegen zowel de vroege als de bewaaraardappelen (respectievelijk +25,6% en +7,1%).
 
Het areaal droog geoogste peulvruchten is fors gestegen (+21,6%). De stijging was in beide gewesten even groot.
 
De rundveestapel is in mei 2019 gedaald met 1,8% ten opzichte van 2018 tot 2,4 miljoen dieren. De daling is even groot in de beide gewesten. Er was een stijging van het aantal melkkoeien in Vlaanderen (+1,8%) en een daling in Wallonië (-1,2%).
 
De varkensstapel is stabiel gebleven ten opzichte van 2018 (-0,2%). Het aantal biggen en varkens van 20 tot 50 kg is gestegen (respectievelijk met 2% en 0,3% of bijna 34.700 dieren in totaal), alsook de jonge nog niet gedekte zeugen (+6,5% of met ongeveer 2.300 dieren). Daarentegen daalden de mestvarkens van 50 kg en meer met 1,2% (- 34.900 dieren).  Nieuwsflash
 
Nieuw tweesterrenrestaurant in de MICHELIN Gids BelgiŽ en Luxemburg 2020 Lees meer
 
 
Limburgse peren op weg om China te veroverenLees meer
 
 
Crevits investeert 100.000 euro in biologische landbouw Lees meer
 
 
Hilde Crevits past kmo-portefeuilles aan Lees meer
 
 
Pachtprijs daalt voor het eerst in jarenLees meer
 
 
Het plattelandsbeleid in het Vlaamse regeerakkoord Lees meer
 
 
Geldboeren met Europese subsidiesLees meer
 
 
DGZ Labo start met autopsie van honden en katten Lees meer
 
 
Beleidsnota van vice minister-president Hilde CrevitsLees meer
 
 
E-commerce kan export van Belgische voeding naar China boosten Lees meer
 
 
SALV tevreden met nieuw OpenruimtefondsLees meer
 
 
DCA-Markets introduceert DCA spot- en termijn prijzen uien Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd wil Šlle Open VLD-leden toekomst van partij mee laten bepalen Lees meer
 
 
Droogte/hitte zomer 2019: grondwaterstanden blijven laag voor de tijd van het jaar Lees meer
 
 
Agribex 2019: VLIF verhoogt steun voor klimaatslimme landbouw Lees meer