Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 okt 2019 16:56 

Arealen wintergranen en aardappelen in opmars


Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2019 zijn het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen en Wallonië stabiel gebleven ten opzichte van 2018.

Deze resultaten kwamen tot stand door administratieve gegevens voor de teelten, runderen en varkens te koppelen aan het landbouwregister van Statbel.
 
Het areaal wintergranen is toegenomen in België met 6% of +13.957 ha ten opzichte van 2018. In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen teniet gedaan door de daling van de oppervlakte korrelmaïs (-10,6% of -5.124 ha). De totale oppervlakte korrelmaïs en voedermaïs daalde met 8.061 ha in Vlaanderen, terwijl ze in Wallonië slechts met 928 ha is gedaald.
 
Het suikerbietenareaal is met 7,5% gedaald als gevolg van de liberalisering van de suikermarkt, waardoor de suikerprijs deze van de wereldmarkt volgt. Minder landbouwers zijn hierdoor geneigd om suikerbieten te telen. Het aardappelareaal daarentegen steeg met 5,5% of 5.133 ha. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan het toegenomen areaal in Vlaanderen terwijl dit in Wallonië gelijk gebleven is. In Vlaanderen stegen zowel de vroege als de bewaaraardappelen (respectievelijk +25,6% en +7,1%).
 
Het areaal droog geoogste peulvruchten is fors gestegen (+21,6%). De stijging was in beide gewesten even groot.
 
De rundveestapel is in mei 2019 gedaald met 1,8% ten opzichte van 2018 tot 2,4 miljoen dieren. De daling is even groot in de beide gewesten. Er was een stijging van het aantal melkkoeien in Vlaanderen (+1,8%) en een daling in Wallonië (-1,2%).
 
De varkensstapel is stabiel gebleven ten opzichte van 2018 (-0,2%). Het aantal biggen en varkens van 20 tot 50 kg is gestegen (respectievelijk met 2% en 0,3% of bijna 34.700 dieren in totaal), alsook de jonge nog niet gedekte zeugen (+6,5% of met ongeveer 2.300 dieren). Daarentegen daalden de mestvarkens van 50 kg en meer met 1,2% (- 34.900 dieren).  Nieuwsflash
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
ContinuÔteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt Ďvan boer tot bordí-strategie voor Lees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer