Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 okt 2019 18:04 

Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilma´s?


Een snelle en objectieve methode om de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs van verschillende rassen te scoren, daar zijn onderzoekers van ILVO en HoGent naar op zoek. De bedoeling is dat er op die manier een extra, en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de rassenlijsten.

maisIn de rassenlijsten, de officiële beoordeling van de (nieuwe en recente) commerciële maïsrassen, vinden landbouwers nuttige informatie die hen helpt het juiste ras voor hun bedrijf te kiezen. Informatie over de celwandverteerbaarheid, die naast het zetmeelgehalte, de voederwaarde van kuilmaïs voor runderen bepaalt, ontbreekt tot op heden echter nog. Daarom wordt een robuuste Near Infrared Spectroscopy oftwel NIRS-kalibratie ontwikkeld voor het schatten van de celwandverteerbaarheid (NDFD) van kuilmaïs.


De onderzoekers vertrekken van een basis NIRS-kalibratie uit eerder onderzoek, waarbij de in vitro verteerbaarheid van NDF met behulp van pensvocht als referentiemethode wordt gebruikt. Deze kalibratie wordt nu gevalideerd en geupdated met monsters van de seizoenen 2017, 2018 en 2019, afkomstig van het officiële rassenonderzoek op het ILVO alsook van het VARMABEL-netwerk (rassenproeven van CIPF en LCV). De onderzoekers plannen voor elk van de 3 jaren een selectie van 20 monsters van het ILVO en 20 van VARMABEL, op basis van het NIRS-spectrum, waarop NDFD met de referentiemethode geanalyseerd wordt.

Deze extra voederwaardeparameter 'celwandverteerbaarheid' in de rassenlijst moet de veehouder toelaten een betere keuze te maken van het maïsras in functie van het aandeel maïskuil in zijn basisrantsoen en het type (melk- vleesvee) en productiestadium van het vee. Wij verwachten ook dat de maïsveredelingsbedrijven met de kennis van NDFD meer gericht de globale voederwaarde van kuilmaïs kunnen verbeteren. Er komen op die manier wellicht specifieke rassen voor verschillende bedrijfsvoeringen op de markt. De nieuwe methodiek vindt zijn directe toepassing bij het officiële rassenonderzoek van het ILVO, alsook bij de rassenvergelijking door andere Belgische netwerken, oa het LCV.

Project: RUNDNDFD
Looptijd: 2019 -2020
Financiering: Fonds Landbouw en Visserij
Samenwerking: Hogeschool Gent
Contact: Johan.Deboever@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer