Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2019 11:44 

AGRIBEX 2019 opent dinsdag 02/12 de deuren


Komende dinsdag opent AGRIBEX de deuren van Brussels Expo en gaat de 71e editie van AGRIBEX van start.
AGRIBEX bouwt voort op dezelfde ingrediënten maar legt zoals steeds ook nieuwe klemtonen. De veranderingen die enkele jaren geleden zijn doorgevoerd door de werkgroep Xebirga worden behouden. De vernieuwing is nog jong en dus is er volgens de werkgroep ook geen enkele reden om daarop in te grijpen.

 “Die verandering zijn nuttig gebleken”, stelt voorzitter Johan Colpaert. “Veranderen om te veranderen heeft geen zin. Bijsturen doen we wel. Dat doet elk bedrijf. Inspelen op actualiteit en veranderende marktomstandigheden hoort erbij. Maar wat goed is, behouden we: zoals onze thema-eilanden, zoals onze officiële opening en de professionele dag, zoals onze samenwerking met Brussels Livestock Show en zoals onze ambitie om gedurende 6 dagen de Belgische landbouw, veeteelt, tuin en groene zones op alle vlakken te ondersteunen.”
 
Respect voor traditie en oog voor vernieuwing, zo kan je AGRIBEX 2019 in enkele woorden samenvatten. De organisatie vindt het alleszins zeer belangrijk dat de succesvolle ingrediënten behouden blijven. “De professionele dag zetten we opnieuw op”, stelt beurscoördinator Alain Vander cruys. “We zien dat deze formule gesmaakt wordt. Bezoekers krijgen alle tijd om de standen van hun keuze te bekijken, gesprekken aan te knopen en moeten zich niet bezighouden met praktische beslommeringen. Parkingticket, lunch regelen, vestiaire zoeken al die ‘vervelende’ zaken die aan een beursbezoek kleven nemen we die eerste dag uit handen. De focus moet zijn: nieuwigheden ontdekken en zinvolle contacten leggen.”
 
De beurs blijft volgens Alain Vander cruys een groots opgezet informatienetwerk. “Je surft hier net zoals op het internet van de ene interessante stand naar de andere. Met dat voordeel dat je ook fysiek gesprekken kan aanknopen en producten aanschouwen. Niks virtueel. Pure realiteit. Tastbaar en zelfs te proeven. Onze exposanten doen daar alles aan, maar ook wij willen als organisatie die informatieverstrekking mee ondersteunen. De thema-eilanden zijn daar een voorbeeld van. Opnieuw leggen we de klemtoon op precisielandbouw met een stand in Paleis 7. Je maakt er kennis met diverse nieuwe technieken en de manier waarop die in het bedrijf inpasbaar zijn. Ook in Paleis 7 vind je als van oudsher de Workshop Live. De nood bij onze leden naar geschoolde arbeidskrachten die machines kunnen herstellen en onderhouden, blijft weerklinken. Dus zetten we daar maximaal op in. Voor beide thema-eilanden hebben we het geluk om samen te werken met Thomas More Hogeschool.”
 
Met het thema-eiland ‘Feed the Future’ wil AGRIBEX ook het label ‘Beter Leven’ installeren. “Dit label, ontwikkeld in Nederland maar nu ook in heel België actief met producten beschikbaar in Belgische grootmarkten, refereert aan de principes van dierenwelzijn”, stelt Dries Vanhessche, de bezieler van het thema-eiland. “Op AGRIBEX willen wij dit breder lanceren. De aandacht gaat daarbij grotendeels uit naar de infrastructuur. Met onze achtergrond als stallenbouwers is dat vanzelfsprekend. Maar infrastructuur is een belangrijk element in dierenwelzijn. Het maakt er integraal deel van uit. Wat belangrijk is, is dat we duidelijk maken dat dierenwelzijn en economisch produceren hand in hand kunnen gaan. Dierenwelzijn belangt ons allemaal aan. In de eerste plaats uiteraard het dier, maar ook de consument en dus bij uitbreiding ook de veehouder.”
 
Ladies’ Day
 
Niet dat de dames nooit de aandacht kregen op AGRIBEX, maar deze 71e editie wordt op dit vlak wel bijzonder. Volgens Gracienne Geenens, bestuurder bij Fedagrim en verantwoordelijk voor dit gedeelte, is die aandacht voor de dames meer dan op zijn plaats. “Het is niet omdat ik een vrouw ben dat ik dit stel, maar iedereen is het erover eens dat vrouwen in onze sector een cruciale rol vervullen. Alleen worden ze te weinig opgemerkt en krijgen ze niet de verdiende erkenning voor die inzet. Dat willen we dus tijdens deze editie veranderen. Op 5 december stellen we alles, maar dan ook alles, in het teken van de dames. We behandelen ze als VIPs en doen een oproep naar alle exposanten om die dag origineel uit de hoek te komen en de vrouwen centraal te stellen. Hoe? Dat is niet aan ons. Dat doen de exposanten zelf. Wij van onze kant zorgen op AGRIBEX voor diverse verwenmomenten, voor rondetafelgesprekken en voor een receptie. Bovendien ontwikkelen we een boek op maat waarbij iedereen een foto van ‘de vrouw’ die voor hem of haar van onschatbare waarde is in het bedrijf, kan insturen. Binnenkort lanceren we hiervoor een speciale website waarop je de foto kan posten, je kan er ‘likes’ verzamelen en die winnaars krijgen een complete professionele fotoshoot met de volledige familie, en een extra vermelding met een kort interview in het boek.”
 
Met de Ladies’ Day wil AGRIBEX ook wel op een subtiele manier aangeven dat de positie van de vrouw in de landbouwsector, zeker als meewerkende echtgenote, een zeer onzeker statuut heeft. “Het is niet onze bedoeling om hier een beleidsmatige halszaak van te maken”, stelt Gracienne Geenens, “maar we willen er wel de beleidsmakers voorzichtig op wijzen. Er is op dat vlak nog wel wat verbeterwerk mogelijk. Maar onze Ladies’ Day heeft vooral een gezelligheidsfactor op het oog. Het moet een leuke dag zijn voor de dames. Dus geen politiek die dag. Genieten. Dat is de boodschap.”
 
Opening en Landbouwparlement
 
Politiek is wel aan de orde bij de officiële opening op 3 december en tijdens het Landbouwparlement van Fedagrim op 4 december. “Men zal het toch met mij eens zijn dat AGRIBEX de hoogmis is en blijft op het vlak van de Belgische landbouw”, stelt Johan Colpaert. “Onze beurs trekt meer dan 100.000 bezoekers, beslaat alle paleizen van Brussels Expo en verzamelt nagenoeg 350 exposanten. We zijn dan ook trots dat we een delegatie van de Vlaamse regering en de Waalse regering mogen ontvangen tijdens de opening.”
 
Politiek is ook het Landbouwparlement daags na de opening. Dit parlement wordt voor het eerst georganiseerd en gaat verder op de weg die Fedagrim de afgelopen jaren is ingeslagen met de Staten-Generaal van de Landbouw. “Het is de eerste keer dat we dit Landbouwparlement organiseren”, verduidelijkt Johan Colpaert, Voorzitter van Fedagrim. “Het is onze bedoeling om het gesprek dat we in die Staten-Generaal zijn aangegaan met federatieverantwoordelijken, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers uit de distributiesector en van milieu-, landbouw- en consumentenorganisaties open te trekken naar de bredere landbouwsector. Daarom organiseren wij dit Landbouwparlement op AGRIBEX. Landbouwers kunnen hun bezoek aan de beurs afsluiten door het landbouwparlement bij te wonen en mee de debatten te volgen over ‘Landbouw in de open ruimte’.
 
Selectie Nieuwigheden
 
Dat vaste waarden blijven, bewijst ook de Selectie van de Nieuwigheden. Net zoals de voorgaande jaren, reikt AGRIBEX gouden en zilveren aren, hoeven en buxussen uit. Dit jaar is er per categorie één laureaat die zich het goud mag toeëigenen. In de categorie plantaardige productie zijn er 5 zilveren aren, bij dierlijke productie zijn er 4 zilveren hoeven en in tuin en groene zones mogen twee laureaten met een zilveren buxus op de beurs uitpakken.

EXPOSANTENLIJST  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer