Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 28 nov 2019 22:18 

Deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid


Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 3° en 4°, en tweede lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren, artikel 4, § 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 19, § 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, artikel 16;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2005 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, artikel 77;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza, artikel 61, § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, artikel 24, § 1;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de deskundigen die de schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2016 houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid, artikel 25, § 4;
Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 27 juni 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 augustus 2019;
Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 5 augustus 2019;
Overwegende het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose;
Overwegende het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest;
Overwegende het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose;
Overwegende het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathie bij herkauwers;
Overwegende de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1° ;
Overwegende het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose;
Overwegende het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;
Overwegende het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 houdende maatregelen betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten,
Besluit :
Artikel 1. In de bijlage bij dit besluit bevindt zich de lijst van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten wordt opgeheven.
Brussel, 13 november 2019.
D. DUCARME

BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 13 november 2019 tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.
LIJST VAN FRANSTALIGE DESKUNDIGEN

Province Nom Prénom Bovins Petits ruminants Porcs Volailles
HAI FALYS Hughes Bovins Charolais      
HAI LUCHTENS Michel Bovins      
LIE BOLKAERTS Benoit    Ovins    
LIE MARCOURT Jean-Pierre Bovins      
LIE VROMAN Norbert        Poules pondeuses
LUX DEGLIN Henri Bovins      
LUX DEGROS Michel Bovins      
LUX GOOSSE René Bovins      
LUX VANDENBUSSCHE Pauline     Porcs  
LUX VINCENT Michel Bovins BBB      
NAM COLOT Catherine        Volailles
NAM DANIAUX Christel    caprins    
NAM GEORGES Vincent Bovins laitiers      
NAM JACQUET Michel        Poulets de chair
NAM LADOUCE René     Porcs  
NAM MAURY Christophe Bovins Blonde d'Aquitaine      
NAM PILET Olivier Bovins     Poulets de chair
NAM RABEUX Vincent Bovins limousins      
NAM REMY Marc    Ovins    


LIJST VAN NEDERLANDSTALIGE DESKUNDIGEN

Provincie Naam Voornaam Runderen Kleine Herkauwers Varkens Pluimvee
ANTW AKKERMANS Jan Runderen      
ANTW VAN DE VELDE Luc    Schapen/Geiten    
ANTW VAN DE WOESTYNE Karel Runderen Schapen/Geiten    
ANTW VAN OEVELEN Luc Runderen Schapen/Geiten    
ANTW VAN THIELEN Jos Runderen Schapen/ Geiten Varkens Pluimvee
LIM COENEGRACHTS Pierre Runderen      
LIM COOPMANS Pieter    Schapen/Geiten    
LIM COUCKE Dirk Runderen Schapen/Geiten Varkens Pluimvee
LIM DE BUSSCHOP André Runderen      
LIM KELDERMANS Valère Runderen Schapen    
LIM PEETERS Jan Runderen    Varkens Pluimvee
LIM VRANCKEN Mathieu Runderen      
OVL CERPENTIER Paul Runderen    Varkens  
OVL DEMEULEMEESTER Erwin Runderen      
OVL MEYSMANS Filip Runderen    Varkens Pluimvee
OVL OSSELAER Peter Runderen      
OVL VAN EECKE Jos Runderen Schapen/Geiten Varkens  
OVL VANCAMELBEKE Bernard    Schapen Varkens  
OVL VANDERSTUYFT Norma Runderen      
OVL VERBERCKMOES Steven    Schapen/Geiten    
OVL VERVAECK Johan Runderen Schapen/ Geiten Varkens Pluimvee
OVL WEYENS Pierre Runderen Schapen/Geiten    
VLBR CASTEELS Frederik    Schapen/Geiten    
VLBR BOONE Luc    Geiten    
VLBR LEROY André Runderen      
VLBR MEURRENS Jean Runderen Schapen Varkens  
VLBR NIJS Benny    Schapen    
VLBR STIERS Hubert    Schapen    
VLBR VAN DE PLAS Ludo    Schapen/Geiten    
WVL BOUSSERY Eric Runderen      
WVL CLAEYS Rik Runderen (melktype) Schapen/Geiten Varkens  
WVL DEJONCKHEERE Franck Runderen      
WVL HALEWYCK Geert Runderen Schapen/Geiten Varkens Pluimvee
WVL LOOTVOET Ignace    Schapen/Geiten    
WVL PAUWELYN Jan Runderen Schapen/Geiten    
WVL ROELENS Carlos Runderen Schapen    
WVL RYCKEWAERT Andre Runderen Schapen Varkens  
WVL SCHILLEWAERT Inge    Schapen/Geiten    
WVL STRAGIER Lode    Schapen    
WVL TYLLEMAN Achiel Runderen Schapen/Geiten Varkens Pluimvee
WVL VAN DE WEGHE Peter     Varkens  
WVL VANDEWIELE Christiaan Runderen Schapen/Geiten Varkens Pluimvee


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 november 2019 tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Landbouwexpert Kurt Becue geridderd in de Leopoldsorde Lees meer
 
 
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bezoekt Agribex Lees meer
 
 
Agribex 2019: West-Vlaanderen telt het meest jonge boerenLees meer
 
 
Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"Lees meer
 
 
Agribex 2019: 'Landbouwparlement': ‘Met je grond doen wat je wilt, kan niet meer’ Lees meer
 
 
Uitzaaien suikerbietzaden gecoat met thiamethoxam/beta-cyfluthrin/clothianidin tijdelijk toegelatenLees meer
 
 
Agribex 2019: maak kennis met het aanbod opleiding van NACLees meer
 
 
Zesde trefdag van de VarkensAcademie Lees meer
 
 
PCA-noteringLees meer
 
 
SALV geeft beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouw Lees meer
 
 
Markttrends in tuinbouwgewassenLees meer
 
 
ILVO zet klimaatonderzoek in de kijker op Agribex 2019Lees meer
 
 
Nieuwe landbouwvoertuigen: verplicht Europees gelijkvormigheidsattest vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
Minister Muylle bezoekt Agristo om maatregelen rond brexit voor te stellen Lees meer
 
 
ABS blijft hameren op #boerzktrespect Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen november 2019Lees meer
 
 
Steunaanvragen voor landbouwers worden gebruiksvriendelijker Lees meer
 
 
Limagrain Belgium pakt zaaigraanactiviteiten anders aan Lees meer
 
 
Beleidsnota Omgeving 2019-2024Lees meer
 
 
Deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid Lees meer
 
 
Bestrijding van aardappelcysteaaltjesLees meer
 
 
Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten (zaaizaad suikerbieten tegen valse meeldauw)Lees meer
 
 
Brede weersverzekering: Crelan biedt product Vereinigte Hagel aan onder de naam Secufarm6©Lees meer