Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2019 10:36 

België wil steun aan fossiele brandstoffen schrappen


BrusselFiscale voordelen voor ­bedrijfswagens, lagere taksen op kerosine voor vliegtuigen, verlaagde tarieven op stookolie … Volgens de jongste ramingen subsidieert België de fossiele brandstoffen nog elk jaar met 2,7 miljard euro. Daarmee wordt vaak het verkeerde klimaatsignaal gegeven.

Hoeveel de subsidies precies ­bedragen, is zelfs niet duidelijk. Daarom belooft ons land tegen volgend jaar een ­inventaris op te maken voor de Europese Commissie. In 2021 moet er dan een actieplan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen stap voor stap te laten uit­doven. Het plan moet rekening houden met de bevoorradings­zekerheid van ons land en met sociale ­correcties.
 
De maatregel maakt deel uit van het ­Federale Energie- en Klimaatplan dat de ­federale regering vrijdag definitief heeft goedgekeurd. Dat bevat ook al een reeks maatregelen om de belofte waar te maken.
 
Zo overweegt de regering de fiscale voordelen voor bedrijfswagens te beperken tot ‘groene’ bedrijfswagens. ‘Valse hybrides’, met een beperkte elektrische actieradius, verliezen hun voordeel. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer verkocht worden. Vanaf dat jaar krijgen nieuwbouwwijken ook geen gasaansluiting meer. In het spoor is een bijkomende ­investering van vijf miljard opgenomen, boven op de dotatie van 30 miljard over tien jaar. De totale kostprijs van het spoor komt daarmee op 35 miljard. Veel van de maat­regelen stonden al in het eerste ontwerp van het Energie- en ­Klimaatplan dat de ­federale regering eind vorig jaar met de ­regio’s opgesteld heeft. De Europese Commissie vond toen dat het wat mager uitviel.
 
Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft de maatregelen nu wat uitgediept en voegde er de belofte aan toe dat België zijn steun aan fossiele brandstoffen geleidelijk zal terugschroeven.
 
Het is vaak niet duidelijk of het nu al dan niet over beslist beleid gaat. De federale ­regering is bovendien in lopende zaken en heeft bijlange geen meerderheid in het parlement, maar ze is wel verplicht om voor het eind van het jaar definitieve engagementen aan te gaan tegenover Europa. Marghem heeft beloofd om het plan te ­bespreken in het parlement.
 
Ze zal daar zeker de opmerking krijgen dat de belofte om subsidies aan fossiele brandstoffen af te bouwen, in strijd is met de plannen om een steunmechanisme in te voeren voor nieuwe elektriciteitscapaciteit, iets dat vooral bedoeld is voor (fossiele) gascentrales. Op veel vlakken blijft het plan ook een potpourri van grote en kleine maatregelen van wat de federale regering zelf kan doen, in haar gebouwen- en voertuigenpark bijvoorbeeld, bij defensie of de NMBS (DS 23 november).
 
Dat betekent niet dat er geen contro­versiële voorstellen instaan. Zo blijft de ­federale regering bij haar voornemen om een CO2-taks te bestuderen, ook al heeft de nieuwe Vlaamse regering dat voornemen definitief begraven. De btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw staat nu wat steviger in de teksten. De belofte om het windmolenpark op zee uit te bouwen tot 4 gigawatt is nu aan­gevuld met de ­samenwerking met andere landen rond de Noordzee om een groot netwerk van ­offshorewindenergie uit te bouwen.
 
Dit federale plan moet nu samen met dat van de regio’s definitief ingediend worden bij de Europese Commissie. Maar er blijven twee belangrijke vragen. De eerste: zal het plan nu wél voldoende bevonden worden door Europa? De federale maatregelen zijn hooguit wat concreter gemaakt, maar niet fundamenteel aangepast. En de tweede: wat zal de volgende regering ermee aanvangen?  Nieuwsflash
 
Landbouwexpert Kurt Becue geridderd in de Leopoldsorde Lees meer
 
 
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bezoekt Agribex Lees meer
 
 
Agribex 2019: West-Vlaanderen telt het meest jonge boerenLees meer
 
 
Agribex 2019 - Johan Colpaert: "open ruimte redden, iedereens bijdrage"Lees meer
 
 
Agribex 2019: 'Landbouwparlement': ‘Met je grond doen wat je wilt, kan niet meer’ Lees meer
 
 
Uitzaaien suikerbietzaden gecoat met thiamethoxam/beta-cyfluthrin/clothianidin tijdelijk toegelatenLees meer
 
 
Agribex 2019: maak kennis met het aanbod opleiding van NACLees meer
 
 
Zesde trefdag van de VarkensAcademie Lees meer
 
 
PCA-noteringLees meer
 
 
SALV geeft beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouw Lees meer
 
 
Markttrends in tuinbouwgewassenLees meer
 
 
ILVO zet klimaatonderzoek in de kijker op Agribex 2019Lees meer
 
 
Nieuwe landbouwvoertuigen: verplicht Europees gelijkvormigheidsattest vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
Minister Muylle bezoekt Agristo om maatregelen rond brexit voor te stellen Lees meer
 
 
ABS blijft hameren op #boerzktrespect Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen november 2019Lees meer
 
 
Steunaanvragen voor landbouwers worden gebruiksvriendelijker Lees meer
 
 
Limagrain Belgium pakt zaaigraanactiviteiten anders aan Lees meer
 
 
Beleidsnota Omgeving 2019-2024Lees meer
 
 
Deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid Lees meer
 
 
Bestrijding van aardappelcysteaaltjesLees meer
 
 
Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020 Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten (zaaizaad suikerbieten tegen valse meeldauw)Lees meer
 
 
Brede weersverzekering: Crelan biedt product Vereinigte Hagel aan onder de naam Secufarm6©Lees meer