Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 jan 2020 12:26 

Vogelgriep in Polen


Polen is niet langer vogelgriepvrij. Dat meldde de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) op 31 december 2019. In Oost-Polen werd een uitbraak van de hoog pathogene Aviaire Influenza (H5N8) vastgesteld. Op 3 januari hebben zich volgens Poolse media al 4 bedrijven gemeld met positief geteste dode vogels.

Het gaat om bedrijven met verschillende vogelsoorten. De besmetting is geconstateerd bij 3 bedrijven met kalkoenen en 1 bedrijf met parelhoenders. Alle bedrijven bevinden zich in het oosten van het land. Er zijn echter geruchten dat de besmetting zich ook richting het westen heeft uitgebreid. Zo zou een bedrijf op 250 kilometer van de Duitse grens zijn besmet. Deze berichten zijn overigens niet bevestigd.
 
De besmetting in Polen hoeft nog niet direct reden tot paniek te zijn. Wel heeft de NVWA verplicht gesteld dat alle vervoermiddelen voor gevogelte (onder andere pluimvee) en broedeieren die terugkomen uit Polen zich onmiddellijk na binnenkomst in Nederland bij een erkende of geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen moeten melden voor een tweede reiniging en ontsmetting. Dit is van belang om het risico op insleep of versleping van de ziekte te minimaliseren.
 
Afgelopen december kwam er een melding vanuit het Verenigd Koninkrijk dat zich een uitbraak van laag pathogene Aviaire Influenza (LPAI, H5N3) op een commercieel pluimveebedrijf had voorgedaan. Daar is het echter bij 1 besmetting gebleven. In Nederland wordt er jaarlijks op een aantal bedrijven vogelgriep aangetroffen, maar van een uitbraak is sinds 2016-2017 geen sprake meer geweest. Na een relatief ‘rustige’ periode omtrent vogelgriepuitbraken is dit dan ook een koude douche voor de pluimveesector. Een vogelgriepuitbraak heeft desastreuse gevolgen voor een pluimveebedrijf en boezemt menig pluimveehouder angst in.  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer