Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jan 2020 17:03 

Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018


Half januari betaalde het Departement Landbouw en Visserij, voor de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018, 99,2 miljoen euro schadevergoedingen aan 7.527 landbouwers. Hiermee is, in een tijdsspanne van 10 maanden, al 62,7% van de 12.007 ingediende dossiers voor de droogte 2018 behandeld en betaald. In de komende maanden wordt hieraan verder gewerkt.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunt u terecht bij uw buitendienst of op onze website.

  Brede weersverzekering komt in de plaats van rampenfonds 
Vanaf 2020 wordt het rampenfonds geleidelijk aan afgebouwd, maar kunt u van de Vlaamse overheid een premiesubsidie krijgen wanneer u een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector afsluit.

In 2020 bedraagt de premiesubsidie 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks). Voor 2020 vraagt u de premiesubsidie aan via een apart onderdeel in de verzamelaanvraag. De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is dit jaar 30 april.

Meer info vindt u op onze webpagina over de brede weersverzekering.
  Wees voorbereid

 

Probeer u zo veel mogelijk voor te bereiden op extreme weersfenomenen zoals wateroverlast of droogte. In onze nieuwsflash van juli 2019 las u al welke maatregelen u kunt nemen om duurzaam met water om te gaan. Via KRATOS kunt u gratis een wateraudit over uw bedrijf laten uitvoeren (module 7b) om meer te weten over de waterstromen op uw bedrijf, alternatieve waterbronnen en hoe water te besparen. De audit vraagt u aan via het e-loket.
  Het VLIF steunt ook investeringen in waterbesparende maatregelen. Meer info vindt u op onze webpagina VLIF-steun voor de land- en tuinbouw.
  Bekijk alvast het filmpje over duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen.


  Nieuwsflash
 
Daling van het aantal slachtingen in 2019 Lees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Gunstig erfbelastingsregime door inbreng 'familiebedrijfLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer