Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2020 15:40 

Leden van de raad van bestuur VLM


Benoeming van de voorzitter, sommige leden van de raad van bestuur en regeringscommissarissen van de Vlaamse Landmaatschappij en tot opheffing van bepaalde besluiten met betrekking tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2020 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Het totaal aantal leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, wordt vastgesteld op 17.
Art. 2. De volgende personen worden aangesteld of hernieuwd als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering:
1° de heer Huub Broers, als voorzitter van de raad van bestuur;
2° de heer Bart Nayaert, als vice-voorzitter van de raad van bestuur;
3° de heer Steven Van Passel;
4° mevrouw Saartje Degelin;
5° mevrouw Isabel Jacobs;
6° de heer Dirk Otte.
De mandaten, vermeld in het eerste lid, gaan in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 3. De volgende personen worden aangesteld tot of hernieuwd als lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de voordragende Vlaamse provincie:
1° mevrouw Mien Van Olmen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen;
2° mevrouw Monique Swinnen als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant;
3° de heer Luc Wouters als vertegenwoordiger van de provincie Limburg;
4° de heer Hans Mestdagh als vertegenwoordiger van de provincie Oost-
Vlaanderen;
5° de heer Simon Bekaert als vertegenwoordiger van de provincie West-
Vlaanderen.
De mandaten, vermeld in het eerste lid, gaan in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 4. Op voordracht van de minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, wordt mevrouw Gaëtane Maes, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, aangesteld als regeringscommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Op voordracht van de minister, bevoegd voor het budgettair beleid, blijft de heer Ingo Luypaert, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, aangesteld als regeringscommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Art. 5. Aan de volgende leden van de raad van bestuur wordt, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, ontslag verleend uit hun mandaat:
1° de heer Raf Truyens, vertegenwoordiger van de provincie Limburg;
2° de heer Peter Roose, vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen;
3° de heer Dirk Otte, vertegenwoordiger van de provincie Oost-Vlaanderen;
4° de heer Georges Hofman, onafhankelijk bestuurder;
5° mevrouw Sylvie Van Damme, onafhankelijk bestuurder;
6° de heer Peter Gysbrechts, onafhankelijk bestuurder;
7° de heer Bart Dewitte, onafhankelijk bestuurder;
8° mevrouw Greet De Roo, onafhankelijk bestuurder;
9° mevrouw Rein Dessers, onafhankelijk bestuurder;
10° de heer Maarten Hens, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
11° de heer Rudy Gotzen, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
12° mevrouw Gaëtane Maes, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
13° mevrouw Danielle Raspoet, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
14° de heer Jan Strynckx, vertegenwoordiger Vlaamse Regering.
Aan de heer Frans Cornelis wordt, met ingang van de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringsafgevaardigde.
Art. 6. De volgende besluiten van de Vlaamse Regering worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende benoeming van de voorzitter, leden van de raad van bestuur en een regeringsafgevaardigde van de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende aanstelling van een regeringsafgevaardigde van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Vlaamse Landmaatschappij;
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2016 houdende benoeming van de voorzitter, leden van de raad van bestuur en een regeringsafgevaardigde van de Vlaamse Landmaatschappij, wat betreft de vervanging van een door de Vlaamse Regering voorgedragen lid;
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende benoeming van zes onafhankelijke bestuurders bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op de datum van de raad van bestuur die volgt op de algemene vergadering van de aandeelhouders van 2020.
Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.  Nieuwsflash
 
Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
In dienst houden secretaris-generaal departement omgeving Lees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer