Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 mrt 2020 17:00 

Uw mestproducten wereldwijd exporteren?


Heeft u er ooit al aan gedacht dat de mestproducten die u nu produceert wereldwijd heel waardevol kunnen zijn? Landen of regio’s waar een tekort aan mest heerst, of waar meer akkerbouw aanwezig is in vergelijking met veeteelt, hunkeren naar mestproducten boordevol nutriënten.

FIT (Flanders Investment & Trade) is het aanspreekpunt voor internationale ondernemers in Vlaanderen. FIT helpt bedrijven in Vlaanderen te exporteren en internationaliseren door te helpen bij de keuze van exportmarkten, door gratis advies te geven, subsidies te voorzien en door de organisatie van zakenreizen en afsprakenprogramma’s op maat van uw bedrijf. FIT beschikt dan ook over een wereldwijd netwerk met verschillende landenexperten en sectorspecialisten.

FIT organiseert een groepszakenreis in het najaar naar Vietnam en Indonesië in verband met de toelevering aan de agro -en voedingsindustrie, waarbij ook mestproducten aan bod komen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat andere landen/regio’s u meer aanspreken. Andere specifieke exportmarkten worden weergegeven in het actieprogramma van FIT (Vanaf p. 53, onder ‘regio’s’ of sector ‘multisectoraal’) die momenteel lopende is.

Indien uw interesse gewekt is om uw mestproducten wereldwijd te exporteren of als u eindelijk de kans ziet om uw exportplannen verder uit te werken, contacteer info@vcm-mestverwerking.be om uw interesse aan te geven. Als er voldoende interesse is, kunnen wij kijken of u kan aanhaken bij een (multisectorale) groepszakenreis van FIT. Bij voldoende interesse naar 1 specifieke regio kan VCM de mogelijkheid onderzoeken om een VCM handelsmissie specifiek rond de export van mest in samenwerking met FIT op poten te zetten. VCM nam in het verleden zelf reeds deel aan een dergelijke (Nederlandse) handelsmissie naar Polen en Oost-Duitsland.

FIT kan daarnaast altijd zorgen voor een individuele opvolging van export gerelateerde vragen, zoals handelsreglementeringen, statistieken, financiële steun, contactlijsten in het buitenland, afsprakenprogramma’s,… Hiervoor is wel een intake gesprek met het mestverwerkend bedrijf noodzakelijk om een beter zicht te hebben op de activiteiten, exportervaring en -noden.

Meer info vindt u hier: www.flanderstrade.be  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer