Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 apr 2020 12:29 

Voorbereiding droogteaanpak gaat door


De voorbije droge zomers leerden ons dat we moeten werken aan maatregelen om Vlaanderen weerbaarder te maken voor periodes met waterschaarste. Daarom bereidt de VMM, samen met heel wat partners, verschillende maatregelen voor. Die moeten ervoor zorgen dat enerzijds de kans dat we met waterschaarste geconfronteerd worden en anderzijds de schade in periodes met waterschaarste zo laag mogelijk is.

Een cocreatietraject is opgestart om samen met de betrokken sectoren, maatschappelijke actoren en verschillende beleidsdomeinen een actielijst op te maken om waterschaarste te voorkomen. De lijst zal deel uitmaken van de stroomgebiedbeheerplannen en de acties omvatten waar alle partijen zich toe engageren voor de periode 2022-2027.

Maar preventieve maatregelen alleen zullen niet volstaan. We moeten ons ook voorbereiden op periodes van waterschaarste en maatregelen voorzien om de schade in aanloop naar en tijdens waterschaarste te beperken. De vraag naar en het aanbod aan water beter in evenwicht brengen is de basis van de acties om Vlaanderen te wapenen tegen droogte.

In 2020-2021 wordt gewerkt aan:

  • een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, samen met De Vlaamse Waterweg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het Departement Landbouw en Visserij, en het Agentschap Natuur en Bos;
  • een strategisch plan waterbevoorrading als een instrument om de vraag naar water in te vullen;
  • droogtekanskaarten die voor heel Vlaanderen de kans op droogte weergeven en de impact van de klimaatverandering inschatten;
  • een communicatieplatform waterbesparing en droogte;
  • een dashboard voor de informatieontsluiting in aanloop naar en tijdens een periode van waterschaarste;
  • onderzoek naar prijsprikkels die verschillende doelgroepen kunnen aanzetten tot een zuiniger watergebruik;
  • onderzoek naar de haalbaarheid van een aangepast lozingenbeleid in functie van droogte;
  • ontwikkeling van kaders voor het gebruik van bemalingswater en effluentwater;
  • de Proeftuinen droogte waarbij bedrijven, in samenwerking met elkaar, innovatie en duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen.


  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer