Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 apr 2020 14:19 

Evolutie landbouwoppervlakten


In 2019 waren er in België 36.111 landbouwbedrijven. Dit aantal blijft stabiel ten opzichte van 2018 (-0,13%), en dit in beide gewesten. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de landbouwstatistieken van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De rundveestapel is met ongeveer 25.000 dieren afgenomen, of met 1%. In beide landsdelen wordt een afname in bijna alle leeftijdscategorieën waargenomen. Er is meer bepaald een daling van het aantal dieren dat bestemd is voor de vleessector. Het aantal melkkoeien is daarentegen met 1,65% gestegen, of met ongeveer 8.700 dieren in 2019.

Na een stijging in 2018 is de varkensstapel met 2% gedaald in 2019. Er is een daling in alle categorieën. Er waren een paar stijgingen in Wallonië, maar slechts 6,21% van de varkensstapel bevindt zich in Wallonië.

Pluimvee stijgt met 3,42% ten opzichte van 2018. Het aantal hennen bleef stabiel (+0,27%). Dit kan verklaard worden door een daling van 3% van het aantal legkippen (-339.655 dieren) die werd gecompenseerd door de stijging met 9,9% van de poeljen (+380.251 dieren). Het aantal leghennen van broedeieren is gestegen en het aantal leghennen van consumptie-eieren is gedaald. Terwijl het aantal runderen en varkens voor vleesproductie is gedaald in 2019 is het aantal vleeskippen opvallend met 5% gestegen.

Evolutie van de landbouwoppervlakten

De landbouwoppervlakte in België is gestegen met 2.628 ha (+0,19%) en omvat 1.358.705 ha. 35% van de landbouwoppervlakte bestaat uit blijvend grasland. De graanteelten nemen 23% van de landbouwoppervlakte in beslag en de voedergewassen 21%.

De graanteelten stegen met 2,8% (+ 8.591 ha). Vooral de oppervlaktes van wintergranen (wintertarwe en wintergerst) zijn gestegen (+5,7% in België of +12.694 ha). In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen teniet gedaan door de daling van de oppervlakte korrelmaïs (-10,95% of -5.291 ha). De totale oppervlakte korrelmaïs en voedermaïs daalde met bijna 8.200 ha in Vlaanderen, terwijl ze in Wallonië slechts met 1.574 ha is afgenomen.

De oppervlakte van voedergewassen is gedaald met 0,6% (- 1.838 ha) in vergelijking met 2018. In Vlaanderen werd de afname van voedermaïs (- 2.878 ha) gecompenseerd door de stijging van tijdelijk grasland (+ 2.267 ha), waardoor de totale oppervlakte van voedergewassen stabiel bleef ten opzichte van 2018. De totale oppervlakte van voedergewassen is gedaald in Wallonië (-1,33%) als gevolg van een afname van de oppervlakte van voedermaïs. In Wallonië was en verschuiving van de mengsels van vlinderbloemige gewassen naar de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen onder de rubriek “andere droog geoogste peulvruchten”. Luzerne als voedergewas wint al enkele jaren aan belang.

De oppervlakte van nijverheidsgewassen is gedaald met 5,3% in 2019, omwille van de terugval van de suikerbieten (-8,1%), koolzaad en raapzaad (-18,1%). Cichorei voor inuline is verder gestegen (+6,6%). De sterke stijging van de oppervlakte aan geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden is te wijten aan het feit dat vanaf 2019 de oppervlakte voor keukenkruiden werd verplaatst van de “andere groenten in openlucht” naar deze rubriek. Het ging in totaal om 497,30 ha aan peterselie, kervel, bieslook, basilicum en andere kruiden (voor zowel industrieel als vers verbruik).

De totale oppervlakte aan aardappelen is met 4.856 ha gestegen of 5,2% in 2019. De stijging vond bijna volledig in Vlaanderen plaats (+4.839 ha, of +9,7%).

De oppervlakte aan droog geoogste peulvruchten is bovendien verder toegenomen. In België is deze oppervlakte met 21,35% of 816 ha gestegen. In Wallonië zijn vooral de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen toegenomen. Deze mengsels werden ondergebracht onder de rubriek “overige droog geoogste peulvruchten”.

De totale oppervlakte van groenten in openlucht is gedaald met 616 ha in 2019. Deze daling is grotendeels te wijten aan de categorie “andere groenten” waarin de keukenkruiden werden verplaatst naar de “geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden”. Wortelen, knolselder, spinazie, prei en spruiten zijn gestegen in 2019.

De oppervlakte van aardbeien is in België, zowel in openlucht als in serres, gedaald met respectievelijk -11,2% en -2,9% in 2019. Deze daling vond zowel in Vlaanderen als in Wallonië plaats.

De oppervlakte van sierplanten daalt sinds 2016. In 2019 was dat met 8,3%.

Er is in België een lichte daling van de boomgaarden (-0,9%), met opnieuw een terugval van de oppervlakte van appelen (-3,8%) en een stabilisering van de oppervlakte van peren. De afname is wijten aan de daling van de boomgaarden in Vlaanderen (-1,3%) die werd gecompenseerd door een toename in Wallonië (+3,5%). De oppervlakte voor appelen is gedaald in beide landsdelen. Er vond meer bepaald een verschuiving plaats van de appelsoorten Golden en Jonagold naar andere appelsoorten.

Kleinfruit won sterk aan belang in beide gewesten : +30,8% in Vlaanderen en +23,3% in Wallonië. De stijging vond in alle rubrieken plaats.

De totale oppervlakte van serres is met 25,5 ha of met -1,1% gedaald in 2019. Deze daling is het gevolg van de terugval van de teelten van fruit en sierplanten in serres. De oppervlakte van groenten is daarentegen met 1% gestegen. Vooral tomaten en komkommers zijn gestegen in 2019, terwijl de verschillende soorten kropsla zijn gedaald. Bij de sierplanten zijn de potchrysanten gedaald.  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer