Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 apr 2020 04:23 

Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders


Door de preventiemaatregelen die werden genomen om de verspreiding van Covid19 te beperken, kunnen veel seizoensarbeiders uit de andere landen van de Europese Unie niet meer naar België komen om te werken in de serres en op de velden. Het oogstseizoen voor veel soorten fruit en groenten zit er evenwel aan te komen. De oogst van aardbeien en asperges is net begonnen, terwijl die voor andere fruit- en groentesoorten, zoals kersen of aalbessen zal beginnen tussen nu en juni.

De Ministerraad heeft beslist om de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw langer te laten werken, om er zeker van te zijn dat er genoeg plukkers zullen zijn om te voldoen aan de behoeften. Er worden bovendien andere maatregelen bestudeerd om deze regeling aan te vullen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “De rol van onze landbouwers is van primordiaal belang om elk risico op een voedseltekort in deze lockdownperiode te vermijden. De lente is een periode van het jaar waarin onze land- en tuinbouw een beroep doet op seizoensarbeid. De arbeiders uit andere landen van de Europese Unie, of het merendeel van deze arbeidskrachten, komen niet meer naar België door de preventiemaatregelen genomen door alle lidstaten om de verspreiding van COVID19 te beperken. Het was dus noodzakelijk de nodige maatregelen te nemen om de oogst te laten plaatsvinden onder de best mogelijke omstandigheden. De versoepeling van de regels voor de seizoensarbeid die beslist werd door de Ministerraad is dus een positief signaal voor deze sectoren. Andere pistes worden ook bestudeerd om die regels aan te vullen.”

In de Belgische land- en tuinbouw komt ongeveer 80% van de arbeidskrachten uit het buitenland, en in het bijzonder uit lidstaten van de Europese Unie. De arbeiders worden over het algemeen tewerkgesteld onder het seizoenstatuut en kunnen dus niet meer dan 65 dagen per jaar werken in de tuinbouw (met een uitzondering voor de champignon- en witlofsector) en 30 dagen voor de handarbeiders in de landbouwsector.

Door de sluiting van meerdere nationale grenzen binnen de Europese Unie om de verspreiding te beperken van het coronavirus, worden de Belgische land- en tuinbouwsectoren geconfronteerd met een belangrijk probleem op het vlak van arbeidskrachten. Een situatie die des te problematischer wordt door de grote behoefte aan arbeiders in dit oogstseizoen. België telt momenteel minder dan 8.000 buitenlandse seizoensarbeiders, terwijl het land 15.000 mensen nodig zal hebben tegen de 3de week van april en 25.000 in mei.


Om het hoofd te bieden aan deze onuitgegeven situatie, heeft de Ministerraad een koninklijk besluit goedgekeurd om de contingenten van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw tijdelijk te verhogen. Enerzijds wordt het aantal dagen per seizoensarbeider verdubbeld, wat de arbeiders in de tuinbouw toelaat 130 dagen per jaar en de handarbeiders in de landbouw 60 dagen per jaar te presteren. Anderzijds wordt het seizoensstelsel voor de fruitteeltsector uitgebreid naar maximaal 100 dagen per kalenderjaar, wat de arbeiders zal toelaten om in deze sector tijdelijk 200 dagen te presteren.

De regering heeft de regel van de 180 dagen ook gewijzigd.

Concreet betekent dit dat wanneer men vandaag een arbeider onder het statuut van gelegenheidsarbeider wil aanwerven, deze arbeider niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt mag hebben in de 180 voorafgaande dagen onder een ander statuut dan dat van gelegenheidsarbeider.

De werkgevers beschikken evenwel over geen enkel middel om dit te verifiëren. Daarom voorziet het koninklijk besluit dat de regel van de 180 dagen voortaan beperkt wordt tot het bedrijfsniveau, in plaats van het sectorniveau. Deze wijziging zal de sector ook toelaten te beschikken over een maximum aan gelegenheidsarbeiders in de crisissituatie die we nu meemaken.  Nieuwsflash
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer