Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 jun 2020 12:44 

De uitrijregeling voor effluent werd met MAP6 gewijzigd


Hier lijsten we nog even de voorwaarden op die sinds 2020 van toepassing zijn:

Na de oogst van een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt zoals granen, gras, etc. kan effluent nog tot en met 31 augustus toegediend worden. Hierbij geldt dat de som van zowel type 2 (drijfmest) als type 3 meststoffen (effluent, kunstmest) na de oogst beperkt is tot max. 36 kg werkzame stikstof/ha. Effluent heeft een werkingscoëfficiënt van 100%, waardoor dus maximaal 36 kg N uit effluent na de oogst kan worden toegediend. Als er effluent na de oogst van een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt wordt toegediend, moet er steeds ten laatste 15 september een vanggewas ingezaaid zijn.

Vanaf 1 september en tot en met 31 oktober geldt de beperking van max. 30 kg werkzame stikstof/ha (in najaar X én voorjaar X+1), waarvan max. 10 kg minerale stikstof. Voorwaarde is dat er op het moment van uitrijden een gewas aanwezig is óf uiterlijk de 7de dag na het opbrengen (gewas ten laatste 15/9 aanwezig). Als het vanggewas later dan 15/09 wordt ingezaaid, kan geen effluent worden toegediend, zowel in het najaar als in de verbodsperiode van het volgende jaar (15/01 – 15/02)! Als er een nieuwe hoofdteelt tussen 15/01 – 15/02 reeds aanwezig is, mag wel effluent gespreid worden.

De aanhoudperiode van het vanggewas moet ook steeds gerespecteerd worden:

  • Tot 15 oktober in zware kleigronden
  • Tot 30 november op percelen in de leemstreek
  • Tot 31 januari op de overige percelen

Let op, na de oogst van specifieke teelten gelden er andere voorwaarden voor het uitrijden van effluent.

Als de hoofdteelt nog aanwezig is na 31 augustus (vb. gras) geldt ook de beperking van max. 30 kg werkzame stikstof/ha (in najaar X + voorjaar X+1), waarvan max. 10 kg minerale stikstof (t.e.m. 31 oktober).

Na de oogst van nitraatgevoelige hoofdteelten zoals maïs of aardappelen is de voorwaarde dat er of voor 31/07 een nateelt werd ingezaaid of voor 31/08 een specifieke teelt werd ingezaaid. Beide gevallen zijn voor de teelten maïs en aardappelen sowieso niet mogelijk. Na de oogst van deze gewassen kan dus geen effluent meer gevoerd worden (hetzij vb na vroege aardappelen waarna voor 31/08 een specifieke teelt wordt ingezaaid).

Wanneer kan ik nog effluent voeren na de oogst van een hoofdteelt? Hier enkele voorbeelden.  Nieuwsflash
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer