Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 jun 2020 13:07 

Natuur en Bos vangt Canadese ganzen om populatie in te tomen


Om de schade die de Canadese gans aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, gaat het Agentschap Natuur en Bos dit jaar opnieuw die ganzen vangen.

Na de vangst worden ze met CO2 verdoofd en gedood. De afgelopen 20 jaar heeft de ganzensoort zich massaal voortgeplant. Daarom wordt de populatie ingeperkt, onder meer door bejaging en het schudden of prikken van eieren. Bijkomend gaan de Vlaamse overheid, lokale besturen en terreinbeheerders tijdens de ruiperiode in juni en juli ook ganzen vangen.

Deze gecoördineerde vangst, aangevuld met de andere methodes, vormt een effectieve en economisch rendabele bijdrage aan het ganzenbeheer, blijkt uit een studie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). Vandaag komen, volgens de laatste tellingen, in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010, dat zijn er bij benadering 5.000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is ook meer dan gehalveerd.

De ganzensoort werd vanuit Noord-Amerika ingevoerd. Ze verloren hun natuurlijke trekgedrag en ontsnapten, en in de jaren 70 kwamen ze voor het eerst bij ons broeden. In de jaren daarop nam de populatie exponentieel toe.

Onze regio heeft tijdens de winter altijd ganzen op bezoek gehad, maar zij trekken door naar het noorden. De Canadese gans is ook tijdens lente en zomer aanwezig. Door hun graasgedrag veroorzaken ze schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze onder andere zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen.

De dieren worden gevangen tijdens de rui, wanneer ze hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven.  Nieuwsflash
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer