Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 jul 2020 17:41 

Rampenfonds vanaf 2020


De SALV wijst op de noodzaak van een slim ontworpen en goed functionerend rampenfonds als belangrijk risicobeheersinstrument binnen een robuust adaptatiebeleid.

Het advies kwam tot stand in het kader van de opmaak van een nieuw uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. Dat moet de erkenningscriteria voor natuurrampen verstrengen en objectiveren. De SALV beschouwt de vooropgestelde wijziging als een essentiële stap in de realisatie van een nieuw palet aan risicobeheersinstrumenten. Het geeft op een aanvaardbare wijze invulling aan de verantwoordelijkheden van verschillende private en publieke actoren. De socio-economische onderbouwing van de vooropgestelde verandering van de regelgeving vindt de SALV echter onvoldoende.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (595 Kb)

Nieuwe regelgeving

Met het voorontwerp van besluit geeft de Vlaamse Regering invulling aan het voornemen om de voorwaarden met betrekking tot terugkeerperiodes om als ramp erkend te worden te actualiseren, conform zowel de initiële beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 als de Beleidsnota Algemeen regeringsbeleid 2019-2024, waarin staat: “Wat de rampschade betreft, bereidt Vlaanderen zich de komende jaren voor door de herwerking van de beide rampenfondsen tot één fonds en het stimuleren van een brede weersverzekering voor landbouwteelten. Hierbij is de EU - verordening nr. 702/2014 van toepassing. In het licht van bovenstaande, herbekijken we de wetenschappelijke criteria om een natuurverschijnsel als ramp te erkennen.”

Het onderhavig voorontwerp van besluit voorziet in een verstrenging van de ontvankelijkheidscriteria voor de erkenning van potentieel ongunstige natuurverschijnselen. De terugkeerperiode van het natuurverschijnsel wordt dertig jaar, in plaats van twintig jaar. Als argumentatie hiervoor voert de Vlaamse Regering de verhoogde accuraatheid van de weersvoorspellingen aan: “Burgers kunnen beter hun voorzorgen nemen tegen voorspelde natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter en zo de mogelijke schade beperken.”

De aanpassing naar een terugkeerperiode van dertig jaar resulteert in een wijziging van het wetenschappelijk meetbaar criterium voor de verschillende natuurverschijnselen. Navenant past de Vlaamse Regering het financieel ontvankelijkheidscriterium, bepaald door de som van de vastgestelde ramingen van de schade aan, van 30 naar 100 miljoen euro (art. 3).  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer