Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 08 jul 2020 17:48 

Extreme hitte en hevige regenval worden het normale


‘Kurkdroog en puffen’, zo luidde het weerbericht amper een maand geleden.

 

Terwijl de zon in mei en juni quasi non-stop scheen, staat ons de komende dagen heel wat regen te wachten. Een wereldwijde trend die maar liefst 36.000 weerstations hebben waargenomen: nu de planeet blijft opwarmen, zullen extreme weersomstandigheden zoals hitte en hevige regenval, frequenter voorkomen, intenser worden alsook langer duren.

 

Het (globaal) onderzoek is gebaseerd op een dataset - afkomstig van maar liefst 36.000 weerstations wereldwijd - die bekend staat als HadEX. Onderzoekers analyseerden de gegevens van het laatste decennium en vergeleken die met waarnemingen die verzameld werden van 1951 tot 1980 en van 1981 tot 2010. Wereldwijd is er een duidelijke stijging te zien van extreme hitte. Maar ook andere extreme weerfenomenen nemen toe in frequentie en intensiteit. 

Wanneer er overigens sprake is van zulke extreme weersomstandigheden? Wanneer het bijvoorbeeld vijf opeenvolgende dagen warmer dan 25 graden is, spreken we van een hittegolf. Drie opeenvolgende dagen een temperatuur van minstens 30 graden halen, geldt overigens ook als hittegolf.

Extreme droogte gaat vaak hand in hand met zulke hittegolven. En als het, na een periode van droogte, eindelijk eens regent, gaat het vaak om hevige regenval. Dat is jammer, gezien het water in landen als het onze geen kans krijgt om in de bodem door te dringen. “Dat heeft alles te maken met onze ruimte en hoe die is ingericht. Vlaanderen is zeer dicht bebouwd en heeft zeer veel verharde oppervlaktes. Op zulke oppervlaktes kan water niet in de bodem dringen en stroomt het meteen naar riolen en beken. Als riolen de neerslagintensiteiten niet aankunnen, lopen ze over en ontstaan overstromingen”, beaamt ook Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weerexpert bij NoodweerBenelux.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer