Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 sep 2020 15:36 

Proefresultaten granen 2020


Omwille van de coronamaatregelen kon de fysieke graanvergadering van PIBO-Campus, die gepland stond op 15 september 2020, niet doorgaan. Als alternatief organiseert het LCG 2 identieke on-line graanavonden op donderdag 24 en dinsdag 29 september. Elke partner in het netwerk levert hieraan een bijdrage. Indien de gebruikte online software een degelijke registratie van de aanwezigen mogelijk maakt, zullen deze vergaderingen in aanmerking komen als vormingsactiviteit in het kader van de fytolicentie.

Bestanden beschikbaar voor download:
Brochure (3951 Kb)

We willen u echter de jaarlijkse graanbrochure niet onthouden, ondanks alle moeilijkheden die de coronasituatie met zich meebracht. In het weer- en teeltoverzicht overlopen we het voorbije jaar. Uiteraard met de nodige aandacht voor het droge voorjaar en de gevolgen hiervan voor verschillende teelten. Daarenboven kan u in deze brochure de resultaten van de LCG rassenproeven in wintertarwe en wintergerst, met specifieke aandacht voor de resultaten in Tongeren, raadplegen. Hopelijk kan u op basis van deze informatie een geslaagde rassenkeuze maken voor het seizoen 2020 – 2021. Tot slot kan u ook de bevindingen lezen van een tweejarige proef rond de bestrijding van windhalm in wintertarwe. De bestrijding van dit grasachtig onkruid vormt meer en meer een probleem, o.a. door de opbouw van resistentie tegen veelgebruikte herbiciden in het voorjaar.  Nieuwsflash
 
Klimaatdoelen voor Europa en de houding van Vlaanderen Lees meer
 
 
Heldere markt- en prijsgegevens van landbouwproducten Lees meer
 
 
Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van personeel Lees meer
 
 
Toegespitst controlekader noodzakelijk voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Impact van het coronavirus op de nertskwekerijen Lees meer
 
 
Christophe Vermeulen wordt de nieuwe CEO van Belgapom en directeur van FVPhouseLees meer
 
 
Het tongbestand in de Noordzee Lees meer
 
 
Duurzaamheidsmonitor 2020 van MilkBE Lees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
H5N5: versterking van de maatregelen ivm "periode van verhoogd risico" Lees meer
 
 
Voorzorgsmaatregelen nav de uitbraak van vogelgriep in Nederland nabij de grens Lees meer
 
 
Schade door voorbijgangers aan bloemenperceelsrandenLees meer
 
 
KB omtrent verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Groen licht voor overgangsregulering GLB Lees meer
 
 
Hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet: Ja, maar... Lees meer
 
 
Veilig bomen knottenLees meer
 
 
Carrefour verkoopt ‘eerlijk fruit’ van Fairebel Lees meer
 
 
!Erg: landbouwers enige ondernemers die ook buiten de solden met verlies mogen verkopenLees meer
 
 
Stop 'agribashing'Lees meer
 
 
Op weg naar erkenning ramp droogte voorjaar/zomer 2020 ...Lees meer
 
 
Aardappelteelt en klimaatproblematiekLees meer
 
 
Uitbetaling voorschot premies: zoogkoeienhouderij en vergroeningLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer