Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 sep 2020 10:13 

Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven


De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft nu een overzicht op zijn website geplaatst met alle bioveiligheidsmaatregelen (hygiënische voorzorgsmaatregelen) die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.

Ziekten als pseudovogelpest, Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen, vogelgriep, tomato brown rugose fruit virus op tomatenbedrijven haalden de afgelopen jaren spijtig genoeg het nieuws. Deze besmettelijke dieren- en plantenziekten worden vaak binnengebracht door dieren, erfbetreders, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Daarom bestaan de zogenaamde bioveiligheidsmaatregelen. Dit zijn alle hygiënische voorzorgsmaatregelen die erfbetreders moeten naleven om het risico op insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf te beperken. Erfbetreders zijn alle personen die het erf van een land- of tuinbouwbedrijf betreden. Het kan zowel gaan om medewerkers van de overheid, nutsbedrijven, maar ook om dierenartsen, veevoederleveranciers, plukkers, bedrijfsadviseurs, landbouwconsulenten, …

Het Departement Landbouw en Visserij heeft alle bioveiligheidsregels samengevat in twee handige documenten: één voor de landbouwbedrijven met dieren en één voor de tuinbouwbedrijven. De documenten vermelden de verschillende bioveiligheidsmaatregelen die je bij aankomst, tijdens het bezoek en na afloop van het bezoek best naleeft. Ook zijn er enkele specifieke regels opgenomen voor bepaalde types van landbouwonderneming (bv. champignonkwekerij).

Op deze manier hoopt het departement de bioveiligheid op onze landbouw- en tuinbouwbedrijven nog te verbeteren.  Nieuwsflash
 
Nieuwe everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
HULDEBOEK Ė 100 JAAR ďAlgemeen Belgisch VlasverbondĒ van de drukpersLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Statistisch overzicht BelgiŽ pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer