Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 sep 2020 09:17 

Het opnieuw samenstellen van de SALV


Bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd tot effectief lid van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij:
1° namens de algemene landbouworganisaties:
a) op voordracht van de BB:
1) Georges Van Keerberghen;
2) Bart Beliën;
3) Eric Van Meervenne;
b) op voordracht van het Algemeen Boerensyndicaat vzw:
1) Hendrik Vandamme;
2) Isabelle Baeyens;
c) op voordracht van het Vlaams Agrarisch Centrum vzw: Danny Vandebeeck;
2° namens de jongerenlandbouworganisaties, op voordracht van Katholieke Landelijke Jeugd en GK vzw: Bram Van Hecke;
3° namens de vrouwenverenigingen, op voordracht van Ferm vzw: Lut D'Hondt;
4° namens de derdewereldorganisaties, op voordracht van Rikolto België vzw: Gert Engelen;
5° namens de leefmilieuorganisaties, op gezamenlijke voordracht van Bond Beter Leefmilieu vzw en Natuurpunt vzw: Freek Verdonckt;
6° namens de biologische productie, op voordracht van BioForum Vlaanderen vzw: Esmeralda Borgo;
7° namens de visserijsector, op voordracht van Rederscentrale cv: Emiel Brouckaert;
8° namens de toeleveringssector:
a) op voordracht van de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van Machines, Gebouwen en Uitrustingen en Aanverwante diensten voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw: Carl De Braeckeleer;
b) op voordracht van Belgian Feed Association vzw: Liesbeth Verheyen;
9° namens de verwerking:
a) op voordracht van Fevia Vlaanderen vzw: Nadia Lapage;
b) op voordracht van de Unie van Zelfstandige Ondernemers vzw: Veerle Van Der Sypt;
10° namens de handel en distributie, op voordracht van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw: ;
11° namens de verbruikersorganisaties, op voordracht van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties vzw: Jan Velghe;
12° namens het landbouwonderzoek, op voordracht van het Platform voor Landbouwonderzoek: Stefaan De Smet;
13° namens het landbouwonderwijs, op gezamenlijke voordracht van het Gemeenschapsonderwijs, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw, Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw en het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers: Patricia Sieuw.
Art. 2. De volgende personen worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij:
1° namens de algemene landbouworganisaties:
a) op voordracht van de BB:
1) Diane Schoonhoven;
2) Nick François;
3) Guy VDPoel;
b) op voordracht van het Algemeen Boerensyndicaat vzw:
1) Nancy Capiau;
2) Paul Cerpentier;
c) op voordracht van het Vlaams Agrarisch Centrum vzw: Koen Van den Noortgate;
2° namens de jongerenlandbouworganisaties, op voordracht van Katholieke Landelijke Jeugd en GK vzw: Hans De Schutter;
3° namens de vrouwenverenigingen, op voordracht van Ferm vzw: Wanda Verdonck;
4° namens de derdewereldorganisaties, op voordracht van Rikolto België vzw: Joris Aertsens;
5° namens de leefmilieuorganisaties, op gezamenlijke voordracht van Bond Beter Leefmilieu vzw en Natuurpunt vzw: Laurens De Meyer;
6° namens de biologische productie, op voordracht van BioForum Vlaanderen vzw: Philip Sinnaeve;
7° namens de visserijsector, op voordracht van Rederscentrale cv: Zarah Bellefroid;
8° namens de toeleveringssector
a) op voordracht van de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van Machines, Gebouwen en Uitrustingen en Aanverwante diensten voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw: Gert Van Thillo;
b) op voordracht van Belgian Feed Association vzw: Katrien D'hooghe;
9° namens de verwerking:
a) op voordracht van Fevia Vlaanderen vzw: Ann Nachtergaele;
b) op voordracht van de Unie van Zelfstandige Ondernemers vzw: Romain Cools;
10° namens de handel en distributie, op voordracht van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw: Rita Demaré;
11° namens de verbruikersorganisaties, op voordracht van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties: Mathilde De Becker;
12° namens het landbouwonderzoek, op voordracht van het Platform voor Landbouwonderzoek: Dany Bylemans;
13° namens het landbouwonderwijs, op gezamenlijke voordracht van het Gemeenschapsonderwijs, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw, Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw en het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers: Wim Vanderschueren.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 12 oktober 2020.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.  Nieuwsflash
 
Belgische aanvraag voor de status "vrij van Afrikaanse varkenspest'Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: woningschade door extreme droogte Lees meer
 
 
Bescherming van kleinvee tegen aanvallen door wolvenLees meer
 
 
Gebruik van oude autobanden in de landbouwsector Lees meer
 
 
Nieuwigheden bij het aanmaken van de burenregeling Lees meer
 
 
Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020Lees meer
 
 
Belgapom op zoek naar nieuwe CEOLees meer
 
 
Nieuwe landbouwenquête in oktober 2020 Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector: blijft grotendeels negatiefLees meer
 
 
Schade door everzwijnen al 169 keer gemeld op jagersapp Lees meer
 
 
Corona 2020: steunmaatregelen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij Lees meer
 
 
Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor beleid rond boslandbouw Lees meer
 
 
Proeftuinen Droogte Lees meer
 
 
Bloemenranden langs landbouwpercelen Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijnproject - Verbinding Brugge-Izegem Lees meer
 
 
Economische steun aan bedrijven - Terugvordering Lees meer
 
 
Begrip ‘echte landbouwer’Lees meer
 
 
Vleesveehouderij - Vleesconsumptie Lees meer
 
 
Steun aan producenten- en brancheorganisatiesLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer