Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 okt 2020 19:43 

België warmt op


De meeste mensen kennen het KMI vooral van het weer. Maar het is evengoed een toonaangevende wetenschappelijke instelling op vlak van meteorologie en klimaat. Dagelijks trachten KMI wetenschappers om de verstoring van het klimaat beter te begrijpen en te voorspellen met zo nauwkeurig mogelijke modellen. Hun meest recente bevindingen zijn nu gebundeld in het “Klimaatrapport 2020: van klimaatinformatie tot klimaatdiensten”. Dat werd zonet voorgesteld. Het vorige dateerde van 2015 en noemde “Oog voor het klimaat”. Met dit nieuwe rapport hopen ze aan wetenschappers, beleidsmakers en de samenleving duidelijk te maken hoe het met het huidige en toekomstige klimaat van België gesteld is.

Al sinds 1833 worden waarnemingen te Ukkel bijgehouden. En die laten een duidelijke stijgende trend zien in de temperatuur. In de laatste 30 jaar was de jaarlijks gemiddelde opwarming 2,1°C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Een graad hoger dan de globale 1,1°C, omdat daar naast het landoppervlak ook rekening gehouden wordt met de oceanen. De temperatuur bleef relatief stabiel van 1833 tot 1910 en van 1911 tot 1985, maar daarna volgde er een sterke opwarming van gemiddeld 0,38°C per decennium. Vooral de laatste 2 decennia lieten zich voelen, de 6 warmste jaren ooit deden zich voor na 2005.

Het seizoen dat zijn temperaturen het sterkst zag stijgen was de winter met 0,45 °C per decennium sinds 1981. Maar de zomer liet zich zeker niet kennen. De hoogste zomertemperatuur steeg met 0,85 °C per 10 jaar wat culmineerde in een nieuw absoluut record op 25 juli 2019. Toen werd er een temperatuur van 39,7 °C waargenomen. Ook het aantal hittegolven nam toe en sinds 2015 hebben we minstens 1 hittegolf per jaar. Ze komen niet alleen vaker voor, ze zijn steeds langer en intenser. Tot slot is het niet alleen overdag warmer geworden, maar ook ’s nachts. Het jaarlijks aantal dagen met minima van minstens 15 °C steeg met net geen 4 dagen per decennium.

De trends bij neerslag zijn minder uitgesproken dan die bij temperatuur, mede te danken aan de grote jaarlijkse verschillen in onze regio’s. In het midden van de 19de eeuw viel er jaarlijks 768 mm. In de laatste 30 jaar is dat gemiddeld 839 mm, een stijging met 9 %. Het grootste gedeelte daarvan valt in de winter. In dit seizoen steeg de neerslaghoeveelheid met maar liefst 31 %. Opvallend, vooral het aantal dagen met hevige neerslag (meer dan 20mm) zijn toegenomen met 0,5 dagen elke 10 jaar. En de hoogste jaarlijkse neerslaghoeveelheden per uur stegen met 3 mm.

Desondanks neemt de lengte van droogteperiodes tijdens de lente toe sinds 1981, met anderhalve dag per decennium. Sinds 1990 zijn de lentes zelfs zeer droog. Zo ook die van dit jaar. In de maanden maart, april en mei viel er amper 105,7 mm. April en mei waren samen maar goed voor 24,4 mm en gingen de geschiedenis in als de droogste maanden sinds het begin van de metingen. Daarbij zorgde veel zon (740 uur en 46 min) en een lage luchtvochtigheid (minder dan 50 %) bijkomend voor veel verdamping.

Tot slot werd er ook nog gekeken naar andere parameters. De windsnelheid daalde, de zon kwam meer tevoorschijn en meer zonnestralen bereikte het aardoppervlak. Er waren ook niet meer stormen dan anders. De laatste 30 jaar is er zelfs eerder een daling van het aantal stormdagen met windstoten hoger dan 80 km/u.

En hoe zit het met de toekomst? Daarvoor gebruikt het KMI het ALARO-0 model en dit zijn hun voorspellingen. Tegen 2100 zal de temperatuur verder stijgen met 0,7°C tot 5°C. Waar we effectief zullen uitkomen hangt af van hoeveel de broeikasgassen zullen af- of toenemen. De winters worden zachter en natter terwijl de zomers evenveel of minder neerslag zullen zien en meer hittegolven. In het meest pessimistische scenario een verdrievoudiging in aantal, verdubbeling in intensiteit en toename van 50% in lengte. Ook zullen er in dit scenario meer droogteperiodes zijn en zal de ernst van de droogte ook toenemen.

Dit soort analyses zijn cruciaal om de impact van de klimaatverandering op regionale schaal te begrijpen. Daarnaast winnen ze aan belang omdat de gevolgen van veranderingen in het klimaat hier steeds meer voelbaarder worden. Klimaatexpert Jean-Pascal Van Ypersele van de universiteit van Louvain-La-Neuve verwoorde het op een niet mis te verstane wijze: “Het gaat vaak over de tweede golf van COVID19, maar er is nog een golf aan de horizon. Eén die een veel grotere bedreiging voor de mensheid vormt: de klimaatverandering”. Kennis over aan wat we ons kunnen verwachten en hoe we ons hiertegen kunnen wapenen is dus broodnodig voor vele sectoren zoals landbouw, energie, en gezondheid.  Daarom wordt er in dit rapport opgeroepen om een klimaatcentrum op te richten.

KMI RAPPORT  Nieuwsflash
 
Slechts n kwartje van de voedselprijs gaat naar de landbouwerLees meer
 
 
Ontzilten water uit de NoordzeeLees meer
 
 
Voedselprijzen op hoogste niveau in tien jaar Lees meer
 
 
Uien 'nu' verwennenLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: erkenning voor het zomerrecesLees meer
 
 
Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019 - Afhandeling schadedossiersLees meer
 
 
Actieplan herontwikkeling hoeves nodig Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 7 - 8 juniLees meer
 
 
Bruno en Steffie van De Jerseyhoeve maken ijs en yoghurt met melk van hun eigen Jerseykoeien Lees meer
 
 
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend met het label STREEKPRODUCT.be Lees meer
 
 
Covid-19 duwt thuisverbruik van verse aardappelen met 8% omhoog Lees meer
 
 
Coronasteunmaatregelen in het kader van de volgende fasen van het zomerplanLees meer
 
 
Nieuw instrument voor innovatiesteun Lees meer
 
 
Tekort aan bouwmaterialen Lees meer
 
 
Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx Lees meer
 
 
Demarche Demir over PFOS schrikt Vlaamse meerderheid opLees meer
 
 
Gwenny De Vroe houdt vinger aan de pols inzake vaccinaties bij dieren Lees meer
 
 
'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer' Lees meer
 
 
Kwaliteitsovereenkomst granenLees meer
 
 
Stand vlas 2021Lees meer
 
 
Suikerproductie in Vlaanderen - Rendabiliteit Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Areaal in eigendom of pachtLees meer
 
 
HomeForest, ‘automagisch’ planten kweken en oogsten binnenshuisLees meer
 
 
Ontvangstvoorwaarden voor granen, oliehoudende- en eiwitrijke gewassen – oogst 2021Lees meer
 
 
764 mensen vonden weg naar Vlaamse zorgboerderijen Lees meer
 
 
Belgische voedingsbedrijven zien kosten exploderen Lees meer
 
 
Watervoorziening voor irrigatieLees meer
 
 
Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer Lees meer
 
 
Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector Lees meer
 
 
Beware&Note: plantschadelijke quarantaineorganismen Lees meer