Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 feb 2021 07:16 

Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket


Vanaf vrijdag 19 februari kunnen land- en tuinbouwers hun verzamelaanvraag via het e-loket indienen. Zij hebben hiervoor de tijd tot en met vrijdag 30 april. De belangrijkste wijzigingen zijn er dit jaar voor de brede weersverzekering en de aangifte van stallen en andere gebouwen. Deze en andere nieuwigheden zijn naar goede gewoonte ook te vinden in de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2021’ op de website.

Voorbereidingsformulier op 18 februari op de bus

Het voorbereidingsformulier voor de verzamelaanvraag 2021 zal op donderdag 18 februari verstuurd worden. Ook de verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) voor land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is opnieuw 30 april. Deze dag valt in 2021 op een vrijdag.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket, tijdens de kantooruren

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag staat onder de ‘help’-knop van het e-loket. Er is ook een link naar een aantal zogenaamde ‘tutorialfilmpjes’, te vinden op het Youtubekanaal van het Departement Landbouw en Visserij. Daarin wordt bijvoorbeeld getoond hoe u percelen kan intekenen of perceelsgegevens kan aanvullen.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kunnen landbouwers ook nog altijd bellen naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket staan per provincie het telefoonnummer en de openingsuren.

Heeft de landbouwer zelf geen computer of internet? Dan neemt de landbouwer best contact op met de buitendienst om te horen wat de mogelijkheden voor indienen van de verzamelaanvraag zijn.

Nieuw in 2021

Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag staat de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2021’ (Algemene voorwaarden > Nieuwigheden, veelgemaakte fouten en tips). Het Departement Landbouw en Visserij wil in dit persbericht al de aandacht vestigen op enkele belangrijke veranderingen.

·        Subsidie brede weersverzekering vereenvoudigde aangifte met uiterste datum 30 april

De aanvraag voor de subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag is vereenvoudigd. Er moeten geen percelen meer aangeduid worden. De landbouwer moet wel uiterlijk 30 april de subsidie aanvragen door de naam van de verzekeraar op te geven bij wie hij een erkende brede weersverzekering afgesloten heeft of van plan is af te sluiten. De opgegeven naam van de verzekeraar op 30 april is vanaf campagne 2021 bindend voor de subsidie.

Daarnaast heeft er zich voor 2021 een nieuwe verzekeraar aangemeld.

Meer info hierover is te vinden op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering .

·        Verfijnde aangifte van stallen en gebouwen

De afgelopen jaren bleek ook de noodzaak aan verfijnde en correcte informatie over stallen en gebouwen.

De codes ‘1 – hoofdgebouwen’ en ‘2 – andere stallen en gebouwen’ uit de verzamelaanvraag 2020 vallen daardoor weg. De gebouwentiteiten die hiermee overlappen, worden als apart perceel voorgedrukt met de code ‘13 – niet nader omschreven gebouw’ in de kolom hoofdteelt. De intekening van het gebouw in de Basiskaart Vlaanderen (het vroegere Grootschalig Referentie Bestand) wordt hiervoor als basis genomen.

De code ‘13’ moet bij de aangifte van de verzamelaanvraag vervangen worden door een nieuwe code, afhankelijk van het type gebouw. Stallen worden bij voorbeeld code ‘11’, loodsen voor machines of opslag worden code ‘12’.

Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag kunnen hierover meer details geraadpleegd worden in de fiche ‘extra info over teeltcodes’ onder de tab ‘perceelsaangifte’.  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer