Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2021 08:56 

Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4


Het Vlaams Beschermingsmechanisme is een premie voor wie een sterke omzetdaling kent als gevolg van de coronamaatregelen. Deze steunmaatregel is opnieuw verlengd en geldt nu ook voor januari 2020. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wie?

Opnieuw staat deze maatregel open voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, deze keer in vergelijking met januari 2020. Zij kunnen een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.

Was je verplicht gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021? Dan kan je steun krijgen voor de sluitingsperiode zonder dat je een omzetdaling moet aantonen.

Steunbedrag

Net zoals bij de vorige Vlaamse Beschermingsmechanismen, is de steun 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde referentieperiode in 2020. Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan kan je 5% steun krijgen. 

Was je nog niet gestart tijdens de referentieperiode in 2020? Dan is de toetssteen de verwachte omzet voor januari 2021 zoals vermeld in het financieel plan. 

Het steunbedrag kent een bovengrens en een ondergrens. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 heb je maximaal recht op:

  • 7.500 euro voor ondernemingen zonder RSZ-tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • 15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers;
  • 40.000 euro voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer.

Je hebt minimaal recht op een premie van 600 euro voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. 

Let op: de minimale en maximale steunbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen. De lijst met verplicht gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen vind je hier.

Aanvragen

De aanvraag gebeurt online, op de site van VLAIO. Je kan je aanvraag indienen van 16 februari 2021 tot en met 15 maart 2021.

Denk eraan dat de steun wordt berekend op het omzetcijfer zonder btw van de referentieperiode in 2020. In de aanvraag moet je die omzet invullen. Daarnaast moet je ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020 invullen. Je moet de omzetdaling van minstens 60% bij indiening van de steunaanvraag verklaren op eer. Zorg ervoor dat je de bewijsstukken bijhoudt. Hier kan nog gedurende vijf jaar een controle op gebeuren. 

Per onderneming dien je één aanvraag in.

   Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer