Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2021 13:10 

Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren


In het demoproject Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI leggen we demovelden aan. Daarop gaan we na welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om een optimale opbrengst te realiseren binnen de voorwaarden van MAP VI. Zo legde Inagro in april een bemestingsproef aan met de focus op fractioneren en bemesting in de rij.

Op 25 april 2020 legden we een bemestingsproef aan op een praktijkperceel met het ras Fontane, met rijenbemesting en fractioneren als thema.

Bodemstalen

Na een eerste bodemanalyse voor planten bleek er nog weinig stikstof aanwezig te zijn in het profiel, waardoor het totale N-advies hoog lag (229 kg N/ha). Verschillende objecten kregen slechts 70% van het advies bemest, ofwel vollevelds op het klaargelegde veld, ofwel in de rij. Door de langdurige droogte konden de nitraatkorrels niet oplossen in de bodem en was er weinig gewasontwikkeling. Bij staalname zes weken na de laatste bemesting (= bij planten) werd  dan ook het advies gegeven om de overige 30% niet bij te geven.  

Toen er eindelijk weer wat regen viel, beslisten we om op 22 juni nogmaals bodemstalen te nemen. Daaruit bleek dat we toch moesten bijbemesten op de veldjes waar vollevelds 70% van het advies was bemest bij planten. Dat was niet nodig bij de rijenbemesting. Om toch verschillen tussen de objecten te creëren, hebben we één object met rijenbemesting eind juni toch nog bijbemest.

Uit de staalnames in juni bleek dat de meststofkorrels bij de vollevelds bemeste veldjes boven de poter waren blijven steken, terwijl de korrels in de rij bemest wel dicht bij de poters zaten. Bij voldoende neerslag levert dit normaal geen probleem op. Dit verklaart onder andere het verschil in advies naar al dan niet bijbemesten in de tweede helft van juni.

objecten.jpg
Gewasstand

Maar ook in de gewasstand tijdens het groeiseizoen was het verschil tussen de twee manieren van bemesten zichtbaar, waarbij de veldjes met rijenbemesting er beter bij stonden. Het hele groeiseizoen was de gewasstand van het object zonder enige stikstofbemesting het slechtst. Er waren geen verschillen te zien naargelang de hoeveelheid stikstof die we gaven.

Op het vlak van de afrijping waren er weinig verschillen te zien. Enkel het onbemeste object rijpte sneller af in vergelijking met de bemeste objecten.

Opbrengst

Hetgeen we visueel zagen op het veld, trok zich ook verder door naar de opbrengstcijfers. De laagste opbrengst werd duidelijk gehaald bij het onbemeste object.

Volleveldsbemesting zonder bladbemesting in juni/juli haalde ook een lagere opbrengst, waarbij 100% N-advies net iets betere resultaten gaf dan slechts 70% van het N-advies. De hoogste opbrengsten waren voor het vollevelds bemeste object met bladbemesting en voor de twee objecten met rijenbemesting. Het verschil in opbrengst tussen de rijenbemesting aan 70% van het advies of 70% advies aangevuld met bladbemesting tijdens het groeiseizoen was verwaarloosbaar klein.  

Dus na rijenbemesting kon het gewas de stikstof beter benutten, waardoor een gereduceerde stikstofdosis (-30%) zelfs voldoende was. Door de slechtere beschikbaarheid van de volleveldsbemesting was het zinvol dat een deel van de stikstof onder de vorm van bladvoeding aan het gewas werd toegediend.

Kwaliteit

De verschillen op het vlak van de kwaliteit waren minimaal. Enkel bij het onderwatergewicht was het logisch dat het object zonder stikstofbemesting de hoogste score haalde (minder energie gestoken in het loof, waardoor de knolzetting net iets vroeger start met meer droge stof opbouw).

Nitraatresidu

De nitraatresidu’s op het proefveld vielen allemaal goed mee, met een maximum van 89 kg N/ha. Het object zonder stikstofbemesting haalde duidelijk het laagste nitraatresidu. De twee objecten met bladbemesting in juni-juli haalden de hoogste nitraatresidu’s. De extra bijbemesting was dus onvoldoende opgenomen door het gewas, hoewel deze bladbemesting wel zinvol was voor de opbrengst na een volleveldsbemesting in het voorjaar.

Samengevat

We kunnen stellen dat de meststofkorrels beter geplaatst waren door toepassing van de basisbemesting in de rij. De stikstof zat meteen in de wortelzone. Na de volleveldsbemesting zat de stikstof te veel bovenaan in de rug. Door het uitblijven van voldoende neerslag kon die stikstof niet tot in de wortelzone migreren. Het verschil naar stikstofbeschikbaarheid bleef lang zichtbaar in de gewasstand. In de tweede helft van juni bleek dat er stikstof tekort was in de bodem na een volleveldsbemesting aan 70% van het advies. Bij de rijenbemesting aan 70% van het advies was geen extra stikstof meer nodig.  

De hoogste opbrengsten werden gevonden bij de objecten met rijenbemesting. Een verlaagde bemesting van 70% was voldoende. De volleveldsbemesting gefractioneerd toedienen haalde een vergelijkbare opbrengst. Enkel een basisbemesting bij planten (vollevelds) resulteerde in minder kilo’s, zeker na een gereduceerde gift.  

Het nitraatresidu lag het hoogst bij de objecten met bladbemesting tijdens het groeiseizoen. Na rijenbemesting in het voorjaar was die extra bladbemesting niet nodig en ook niet gevaloriseerd in de opbrengst. Vollevelds bemesten aangevuld met nog wat bladbemesting in juni-juli resulteerde tegen de verwachtingen in in een hoger nitraatresidu, want ook de opbrengst lag hoger.  

Financieel scoorde het object met een verlaagde basisbemesting in de rij het best in 2020. Er is een besparing in de hoeveelheid meststoffen en de opbrengst lag hoger. Als we rekenen aan een kostprijs van 1 euro per kg N en een verkoopsprijs van 80 euro/ton aardappelen, komen we aan +400 euro voor 70% rijenbemesting ten opzichte van 100% advies vollevelds.   Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer