Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 nov 2021 16:48 

2021 het jaar van de aardappelziekte


De zomer van 2021, van half juni tot eind augustus, vormde één ononderbroken periode van infectiekansen voor de aardappelziekte Phytophthora infestans. Een ongekend hoge ziektedruk en algemeen verspreide aantastingen waren het gevolg.


De start van het seizoen was nochtans gekenmerkt door weinig groeizaam weer, zowel voor het aardappelgewas als voor de aardappelziekte. De maand maart viel eerder koel en wisselvallig uit, met uitzondering van de zeer warme laatste 2 dagen. Die waren echter geen voorbode voor het weer in april: deze tweede lentemaand staat te boek als de koudste sinds 1986 (Ukkel, KMI).

Het was wél overwegend droog, en mee daardoor kon het planten van zowel de (half)vroege als de bewaaraardappelen op een normaal tijdstip en in goede omstandigheden uitgevoerd worden.

Voor een vlotte opkomst en vroege gewasgroei echter bleven de temperaturen ook in mei nog te laag. Dit gold uiteraard ook voor de groei van opslagaardappelen – voornamelijk op hopen sorteergrond – die een stuk later dan gemiddeld op gang kwam. Mee daardoor was het dan ook wachten tot 27 mei op de eerste melding van aardappelziekte (op afvalhoop). In de daaropvolgende week werden nog enkele aantastingen vastgesteld.
Ideaal plaagweer

Een warme én natte junimaand schiep ideale omstandigheden voor de aardappelziekte, vooral in de tweede helft van de maand. In combinatie met een snelle en uitbundige gewasgroei leidde dit tot een sterke uitbreiding van aantastingen in (vroege) percelen, met soms erge haarden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kwam er geen droge en zonnige zomerperiode die een rem kon zetten op de aardappelziekte, wel integendeel: met een neerslagrecord in juli en opnieuw veel neerslag in augustus, matige temperaturen en weinig zon, kregen we 2 maanden met aanhoudend infectieweer voor phyto-phthora.

De ziektedruk was ongekend hoog, en de noodzaak voor een continue gewasbescherming resulteerde in een hoog aantal bespuitingen: gemiddeld 16 behandelingen, op voorwaarde dat de meest performante middelen gebruikt werden én het perceel nagenoeg vrij van aantastingen bleef. Bij aanwezigheid van aantastingen ligt dit aantal ongetwijfeld nog hoger.

Voldoende bescherming tegen phytophthora bieden aan vatbare aardappelrassen, in een jaar als 2021, stelt hoge eisen aan de gewasbeschermingsmiddelen. Eigenschappen als terugwerking na infectie, bescherming van nieuwe loofgroei en anti-sporulerende werking zijn in dergelijke omstandigheden onmisbaar, evenals een goede regenvastheid na een korte aandroogtijd. Veel van de huidige middelen combineren 2 of meer van deze eigenschappen, maar zelfs dan was er geen ‘overschot’ in de bescherming van het aardappelgewas met een kort interval – gemiddeld 6 dagen – tussen de behandelingen.

Seizoen 2021 toont ons de limieten van de gewasbescherming als het om de aardappelziekte en gevoelige aardappelcultivars gaat. De lessen die we daaruit kunnen trekken, blijven dezelfde. Het loont echt om meer aandacht te schenken aan preventie, en om actie te ondernemen tegen vroege besmettingsbronnen.

In eerste instantie zijn dit zieke opslagplanten op hopen uitgesorteerde aardappelen, die vaak vroege, sterk verspreide en ernstige bronnen van infectie vormen.

Ook zal de evolutie van de ziekteverwekker naar een toenemende agressiviteit (bij dezelfde weersomstandigheden) het meer en meer noodzakelijk maken om sterkere aardappelrassen, met een duidelijk lagere vatbaarheid, in overweging te nemen.

 


  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer