Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 19 nov 2021 08:45 

Het wordt nóg warmer, natter en droger


Wat is de mogelijke impact van klimaatverandering in Vlaanderen? Eenvoudig uitgedrukt: meer hittegolven, meer en hevigere onweders, drogere zomers, nattere winters en een stijgend zeeniveau. Dat wisten we toch al? Dankzij het vernieuwde Klimaatportaal duik je nog dieper in de details en moet je vaststellen dat de impact nog sterker ingeschat moet worden dan we tot nu toe hebben aangenomen. De belangrijkste conclusies op een rijtje.

Meer hittestress

Het aantal hittegolfdagen kan toenemen van 4 in een gemiddelde zomer nu tot bijna 20 tegen 2050. Dat kan leiden tot heel wat extra hittestress met een belangrijke gezondheidsimpact bij erg jonge kinderen en ouderen.

Icoon hitteVooral de steden en het oosten van het land kunnen rond 2030 al bijna jaarlijks met belangrijke hittestress geconfronteerd worden. Tegen 2050 kan heel Vlaanderen er frequent mee te maken krijgen.

Lees meer over hitte » 

Meer droogte

Icoon droogteOok droogte kan zich de komende decennia vaker voordoen, en de droge periodes zullen dan langer duren én intenser zijn. Bodemvochtgehaltes lopen terug en debieten en waterstanden van waterlopen dalen. Dat kan leiden tot schade aan landbouwteelten en ecosystemen. Zo kan het aantal droogtedagen waarop gewassen droogtestress ervaren oplopen van 6 dagen in een gemiddeld jaar onder het huidig klimaat, naar 10 dagen tegen 2050. En ook het aantal dagen met een erg laag waterdebiet in waterlopen kan op die periode bijna verdubbelen. 

Lees meer over droogte »

Meer en heviger onweer

Icoon wateroverlastTegen 2050 kunnen hevige onweersbuien 3 keer vaker voorkomen dan nu. De hoeveelheid water die dan valt zal sterk toenemen. Het aantal gebouwen dat gevaar loopt voor wateroverlast, kan zo toenemen van 4,5 % in het huidig klimaat naar 7,8 % tegen 2050. Een toename van die gebouwen valt in iedere Vlaamse gemeente te verwachten, maar is het grootst op plaatsen met veel verharding en/of steile hellingen.

Leer meer over wateroverlast »

Voor meer belangrijke conclusies rond effecten en impacts, neem ook eens een kijkje bij:

Kunnen we dit aanpakken? Samen wel!

Het Klimaatportaal schetst de mogelijke problemen die gepaard gaan met verdere klimaatverandering in Vlaanderen. Maar de VMM werkt ook samen met partners aan mogelijke oplossingen om Vlaanderen klimaatbestendig te maken.

Meer daarover via het klimaatthema op onze website

 


  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer