Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 dec 2021 08:39 

De aardappelmarkt eind 2021-2022: benut de mogelijkheden!


Zoals het zich nu laat aanzien blijven de gevolgen van de uitbreiding van de coronabesmettingen door de Omikronvariant voor de frietmarkt beperkt. Dan zal ook het aanbod op de frietmarkt krap zijn en daarmee heeft de teler meer kans om een redelijke prijs voor zijn vrije aardappelen te krijgen.

Om deze wat betere positie in de markt te behouden is het wel van belang om zo mogelijk de overtonnen (meeleveraardappelen) ook echt vrij te houden, een kostendekkende contractprijs te bedingen en de omvang van het areaal in de EU-4 in de hand te houden.

De frietaardappelmarkt lijkt redelijk in balans te zijn, wat resulteert in redelijke prijzen op de vrije markt. Als de wereldwijde vraag naar friet zo blijft als nu, zal het prijsniveau in de tweede helft van het seizoen ook nog wel wat kunnen verbeteren.

Eerst bekende contractprijzen bij lange na niet voldoende

Een redelijke prijs op de vrije markt zorgt doorgaans voor betere contractprijzen. En dat is ook meer dan nodig, want de kosten voor 2022 rijzen de pan uit. De eerste contractprijzen voor 2022 die naar buiten zijn gekomen, zijn bij lange na niet genoeg om de kostenstijging op te vangen. Deze verhoging moet zeker 4 tot 5 cent zijn om voor de teler interessant te zijn.

Overtonnen/meeleveraardappelen vrij houden

De aangeboden contractprijzen moeten kostendekkend zijn, en dat zijn ze op dit moment echter niet. Verder is het ook verstandig, als niet de hele oogst gecontracteerd is, om de overtonnen of meeleveraardappelen niet vooraf al aan dezelfde afnemer toe te zeggen. Als deze aardappelen ook werkelijk vrij gehouden worden, moeten de afnemers meer doen om ze in handen te krijgen en bij een krappe markt kan dat de prijzen opdrijven.

Voor de algemeen gangbare rassen, die naar verschillende verwerkers kunnen, is er geen enkele reden om akkoord te gaan met een terugleverplicht. De gecontracteerde hoeveelheid wordt uiteraard geleverd aan de afnemer waarmee het contract gesloten is. De rest kan aan iedere belangstellende afnemer geleverd worden.
Wanneer de overtonnen apart van het gecontracteerde deel worden opgeslagen, heeft de teler de meeste vrijheid van handelen en de meeste kans om voor de overtonnen de optimale prijs te krijgen.
Het lopende en komende seizoen lijken uitstekend geschikt om uit de vrije meeleveraardappelen ook werkelijk meer rendement te halen.

Areaal 2022

De betere positie als teler door de krappe markt van oogst 2021 gaat onmiddellijk weer verloren als het areaal teveel gaat groeien.

Door het areaal niet of nauwelijks te laten groeien in 2022 is de kans dat de telers het volgende seizoen ook weer redelijke prijzen kunnen maken het grootst.

Gezien het systeem met de pachtcontracten en de nieuwe manier van aanpak omtrent de verzamelaanvraag (Landbouw&Visserij) blijkt iets minder grond in pacht ter beschikking gesteld te worden.

Het areaal aardappelen (en ook het bietenareaal) zal afnemen, tarwe en maïs gaan vermeerderen.

Grillig klimaat

De grilligheid van het klimaat, met overstromingen en hevige regenval in verschillende delen van het land - en vooral in Wallonië - hebben deze zomer veel roet in het eten gestrooid: enorme kosten voor spuiten tegen de aardappelplaag, een zeer moeizame oogst, veel rot en (zeer) hoge tarrapercentages. Laat ons hopen dat 2022 van dergelijk euvel gespaard blijft.

Er volgde erkenning van diverse rampen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië:

14/15/16 juli 2021 VL hevige regenval

14/15/16 juli 2021 VL overstromingen

14/15/16 juli 2021 WALL overstromingen

24 juli 2021 WALL overstromingen/hevige regenval

Voor Wallonië kunnen dossiers ingediend worden tot half april 2022, voor Vlaanderen tot eind maart 2022.

De plaatselijke hevige regenval gedurende de maanden juni-juli-augustus 2021 wordt momenteel voor een heel aantal gemeenten, nl diegene waarvan het VRF een 'melding' gekregen heeft, onderzocht of de voorwaarden voor een erkenning voldaan zijn. Het gaat voornamelijk over gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen. Wordt vervolgd!

Ik wens jullie een opperbest 2022 en, zoals U weet, elk jaar is een ander patattenjaar!

Sofie Scherpereel, Landbouwdeskundige

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer